סיוע לנזקקים

ישראל היא מקום תוסס ומשגשג. אך מזעזע ללמוד את היקף העוני שעדיין קיים. אנו כאן כדי לתמוך ישירות באלה הזקוקים ביותר לעזרה - על ידי מתן סיוע ישיר לטווח קצר ותמיכה משמעותית.

Download the VFI News App!

Stay UPDATED on key events from around the world.
LEARN how they relate to Biblical prophecies.
PRAY for grace and provision where needed most.

app Playgoogle Play

Get the Latest News & Updates

Stay on the pulse. Receive the latest stories and updates from Israel. Support us in prayer!

By proceeding, I agree to the Terms of Use and the Privacy Policy.

Stay Engaged

יצירת קשר

Vision for Israel
P.O. Box 7743
Charlotte, NC 28241
United States
E: info@visionforisrael.com
T: +1 (704) 583-8445
F: +1 (704) 583-8308

Hazon Le’Israel
P.O. Box 9145
Modi'in, 7178451
Israel
E: info@visionforisrael.co.il
T: +972 (8) 978 6400
F: +972 (8) 978 6429