פרויקטים

גויסו7,393 ₪
מטרה182,000 ₪ סיוע למרכזים רפואיים ובתי חולים אחת לחודש