פרויקטים

גויסו1,076 ₪
מטרה171,000 ₪ סיוע למרכזים רפואיים ובתי חולים אחת לחודש