פרויקטים

גויסו586 ₪
מטרה181,000 ₪ סיוע למרכזים רפואיים ובתי חולים אחת לחודש