פרויקטים

גויסו10,834 ₪
מטרה179,000 ₪ סיוע למרכזים רפואיים ובתי חולים אחת לחודש