פרויקטים

גויסו6,205 ₪
מטרה174,000 ₪ סיוע למרכזים רפואיים ובתי חולים אחת לחודש