פרויקטים

גויסו4,378 ₪
מטרה175,000 ₪ סיוע למרכזים רפואיים ובתי חולים אחת לחודש