Gods vrede en hoop te midden van oorlog

zaterdag 24 februari 2024

‘En de Sjalom van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Jesjoea de Messias.'

Filippenzen 4:7

Beste vrienden,

Te midden van oorlog is vrede een van de moeilijkste dingen om te vinden. Op 7 oktober 2023 werd de natie Israël tot op het bot geschokt en verloor alle vrede, toen de vijand vanuit Gaza binnenviel en onze burgers afslachtte. De kwaadaardige vijand maakte er zijn doel van om baby's, kinderen, ouderen, vrouwen en alle burgers die vroeg in hun bed lagen te slapen op een Shabbatochtend te vermoorden. Deze Shabbat was ook een feestdag - Simchat Thora. Normaal gesproken is het een dag van vreugde, maar in plaats daarvan viel de vijand binnen en maakte het een van de ergste dagen in de geschiedenis van deze natie. Deze slechte mensen moordden, slachtten, onthoofden lichamen en ledematen, verbrandden baby's in ovens en stalen uit huizen. In Israël werden 1144 mensen vermoord, de meesten burgers, en 243 mensen werden gegijzeld. En duizenden anderen raakten gewond. Wij, de burgers, zijn de belangrijkste doelwitten geworden in de oorlog van de vijand tegen ons.

Pijn, lijden en zwaar verdriet werden die dag op de schouders van onze mensen gelegd. Hoe kunnen we te midden van dit alles vrede vinden? Hoe kunnen we hoop en geloof vinden in zo'n chaos en kwaad? De enige plek waar we echte en diepe vrede kunnen vinden is in Jesjoea (Jezus). Hij is de enige die onze harten en gedachten kan bewaken door ons een vrede te geven die alle begrip te boven gaat. In het boek Johannes zegt Jesjoea:

‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.’ - Johannes 14:27

Al deze vreselijke dingen brengen mij (Batya) op een plaats waar ik zoek naar gerechtigheid, vooral op het gebied van sociale en persoonlijke veiligheid voor de burgers die in het ‘beloofde’ land wonen. Vandaag de dag zijn Israëli's op zoek naar beloften in de Schriften over de langverwachte dagen van vrede voor ons volk. Vanaf de dag dat de staat Israël in 1948 werd opgericht, zijn we in oorlog geweest voor ons bestaan en hebben we bijna dagelijks gevechten tegen terrorisme gevoerd. Toch geloofden we nog steeds in het ondertekenen van vredesakkoorden met de Arabische landen om ons heen en dachten we dat we een nieuw tijdperk van 'vrede' waren binnengetreden. Maar in plaats daarvan wordt de kleine staat Israël opnieuw aangevallen door vijanden om ons heen.

Sinds het begin van de oorlog wordt het Israëlische volk gebombardeerd met dagelijkse updates en nieuws over wat er gebeurt met hun geliefde volk en ons land. Al dit vreselijke nieuws heeft onze rust gestolen. Velen zijn verontrust in hun gedachten, door de afschuwelijke beelden die ze hebben gezien, overweldigende angst, zorgen over de gegijzelde geliefden en vele andere hartverscheurende aspecten van deze tragedie.

Ons leven hier in Israël staat op zijn kop en we weten niet wanneer deze oorlog zal eindigen. We voelen allemaal de pijn, het verdriet en de rouw. En we vragen ons af: ‘Waarom zijn we gedoemd om nog een Holocaust mee te maken?’ ‘Hoe houden we onze geest in vrede tijdens de oorlog?’ ‘Hoe bewaren we een evenwicht tussen de harde realiteit en een gezonde innerlijke vrede voor onze ziel?’

Eén van de manieren waarop we angst en zorgen kunnen bestrijden is door het woord van God en Zijn beloften aan ons te accepteren.

‘Zeg tot hen die angstig zijn,

Wees sterk, wees niet bang!

Zie, uw God zal komen met wraak,

Met de beloning van God;

Hij zal komen en jullie redden.’ - Jesaja 35:4

Het beste wat we kunnen doen is de Schriften lezen, bidden, en onze ogen op de Heer richten. Het is Gods bedoeling dat we een relatie met Hem hebben. Als we ons op Zijn woord richten, zijn onze ogen op Hem gericht en niet op onszelf. Het woord van God kan onze gedachten op de Heer richten, in plaats van op de wereld en onszelf gericht te zijn of overweldigd te worden door deze afschuwelijke oorlog.

Zo zegt Adonai: ‘

Het volk dat aan het zwaard ontkomen was,
heeft genade gevonden in de woestijn,
toen Ik op weg ging om hem, Israël, tot rust te brengen.’
‘Van verre tijden af is Adonai aan mij verschenen.’
‘Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad,
daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.
Ik zal u weer bouwen en u zult gebouwd worden,
maagd Israël!’. Opnieuw zult u zich tooien met uw tamboerijnen,
opnieuw zult u uittrekken in een reidans van vrolijke mensen. - Jeremia 31:2-4

Met vijanden aan alle grenzen van Israël en andere vijanden, die over de hele wereld de kop opsteken, heeft Israël nu meer dan ooit hoop nodig. Als gelovigen is de enige echte manier om hopeloosheid te overwinnen, standvastig te zijn in Jesjoea. Hij is onze hoop en ons licht, wat we ook meemaken. De profetieën in de Bijbel herinneren ons eraan dat de Messias ons zal verlossen en redden. En alleen met de kracht van de Heilige Geest die in ons woont, kunnen we tijdens de oorlog standvastig blijven in deze waarheid.

Gods beloften zijn eeuwig en onveranderlijk. Drieduizend jaar geleden beloofde God dit land aan Abraham, Isaak en Jakob en het behoort nog steeds toe aan de Heer en Zijn uitverkoren volk. En toch wordt deze belofte in twijfel getrokken door de vijand en vele anderen, die leugens over God en Zijn verbond met Israël geloven.

Voor de oorlog was er zo'n grote verdeeldheid onder de mensen hier in Israël. Er waren verschrikkelijke demonstraties over wettelijke hervormingen die leidden tot de onstabiele veiligheidssituaties aan de grenzen van onze natie. Maar sinds 7 oktober 2023 is er een sterke eenheid en een grote verandering in de harten van de mensen. We zien dat het volk van Israël elkaar steunt, elkaar troost en samen huilt. Zoveel sociale initiatieven, open harten, geven aan hen die hulp nodig hebben en spreken over eenheid, om elkaar vrede te brengen terwijl de oorlog voortwoedt.

De vijand kwam om ons te vernietigen, maar de Heer zal ons herstellen, weer opbouwen en tot leven wekken! Bid met ons dat het volk van Israël vrede en hoop zal vinden te midden van oorlog, met de zekerheid van Zijn verlossing en eeuwige liefde.

‘Maar Israël zal door de Heer worden geredMet een eeuwige verlossing; Je zult je niet schamen of te schande worden, voor eeuwig en altijd.’

Jesaja 45:17

Are you willing to bless Israel, make a difference in the lives of people, and partner with God's plan for restoration of the land of Israel?

Recente Gerelateerde Verhalen

Lees onze laatste gerelateerde verhalen en updates.
Liefde & steun die nooit opgeeft
Liefde & steun die nooit opgeeft
zaterdag 22 juni 2024
Onze 30-jarige toewijding aan Israël
Onze 30-jarige toewijding aan Israël
zaterdag 29 juni 2024
Een levensreddende donatie
Een levensreddende donatie
zondag 19 mei 2024

Download de VVI Nieuws App!

Blijf OP DE HOOGTE van belangrijke gebeurtenissen van over de hele wereld.
LEER hoe ze verband houden met Bijbelse profetieën.
BID voor genade en voorziening waar dat het meest nodig is.

app Playgoogle Play

Ontvang het laatste nieuws & updates

Blijf op de hoogte. Ontvang de laatste verhalen en updates uit Israël. Steun ons in gebed!

Door verder te gaan, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.

Blijf Betrokken

Neem contact op

Vision for Israel
P.O. Box 7743
Charlotte, NC 28241
United States
E: info@visionforisrael.com
T: +1 (704) 583-8445
F: +1 (704) 583-8308

Hazon Le’Israel
P.O. Box 9145
Modi'in, 7178451
Israel
E: info@visionforisrael.co.il
T: +972 (8) 978 6400
F: +972 (8) 978 6429

Vision for Israel is een 501(c)(3) van belasting vrijgestelde liefdadigheidsinstelling. Alle bijdragen die bestemd zijn voor specifieke projecten worden aan die projecten besteed, en we kunnen tot 20% inhouden voor het beheer van de gift. Af en toe ontvangen we meer bijdragen voor een bepaald project dan verstandig aan dat project kan worden besteed. Als dat gebeurt, gebruiken we deze fondsen voor een soortgelijke dringende behoefte.

Ontworpen & ontwikkeld door WITH LOVE INTERNET