Zouden christenen Lag Ba'Omer moeten vieren?

zaterdag 25 mei 2024

Wat is Lag Ba'Omer?

‘Lag B'Omer" betekent ‘33ste dag van de Omer’, de dag waarop deze Joodse feestdag jaarlijks wordt gevierd. Dit jaar wordt Lag Ba'Omer gevierd op 26 mei. Deze feestdag kan verwarrend zijn omdat het gevierd wordt tijdens de 49 dagen van het tellen van de Omer. God gebood het tellen van de omer gedurende 49 dagen in de aanloop naar Sjavoeot, het Wekenfeest of Pinksteren, wat de 50ste dag betekent. Middenin dit bijbels bevolen feest (het tellen van de omer) zit dus een door de mens gecreëerde feestdag: Lag Ba'Omer. Veel Israëli's vieren deze kleine feestdag, en orthodoxe Joden vieren deze dag om de geschiedenis van Rabbi Akiva en Rabbi Shimon bar Yochai te herdenken.

Sommigen geloven dat in de tijd van Rabbi Akiva, een plaag 24.000 studenten van Rabbi Akiva doodde, toen ze de Omer aan het tellen waren. Men gelooft dat deze plaag door God werd gezonden omdat de studenten geen respect voor elkaar toonden. Maar op Lag Ba'Omer stopte de plaag, en daarom vieren sommigen deze dag als een dag van vreugde temidden van verdriet en verlies.

Anderen geloven dat dit de dag was om Rabbi Shimon Bar Yochai te vieren of te herdenken - een beroemde leider van het Joodse mystieke geloof, Kabalah. Velen weten nog steeds niet zeker of het de dag was waarop hij stierf of gewoon een dag om hem te eren, maar hoe dan ook, sommige orthodoxe Joden gaan naar de berg Meron om de dode rabbijn bij zijn tombe te aanbidden. Velen liggen ook op zijn tombe in de hoop iets van zijn geest te ontvangen.

Hoe vieren Israëli's deze feestdag?

Waar is deze kleine Joodse feestdag beroemd om? ... Vreugdevuren, bruiloften en knipbeurten voor 3-jarigen.

Op deze feestdag zul je rook in de lucht ruiken, omdat sommige orthodoxe Joodse mensen vreugdevuren bouwen ter nagedachtenis aan Rabbi Sjimon Bar Jochai om het ‘spirituele licht’ te vertegenwoordigen dat hij in de wereld bracht. Anderen kiezen ervoor om op deze dag te trouwen omdat het volgens het Kabbalistische geloof een dag van spirituele pracht en praal is. En tot slot, het meest gebruikelijk onder chassidische Joden, is het traditie om hun 3-jarige jongens mee te nemen naar het graf van Rabbi Shimon bar Yochai om hun zonen hun eerste knipbeurt te geven.

Veel seculiere Israëli's vieren deze dag ook door vreugdevuren aan te steken en aardappelen en uien te roosteren in de kolen, maar zonder de religieuze betekenis die de orthodoxe Joden herdenken. Veel scholen organiseren daar een klassenactiviteit rond op de vooravond van Lag Ba'Omer en sommige families doen het gewoon voor de lol.

Wat is het tellen van de Omer?

‘Tel vanaf de dag na de sabbat, de dag waarop je de schoof van het golfoffer hebt gebracht, zeven volle weken af. Tel vijftig dagen af tot de dag na de zeven sabbatten en breng dan een nieuw graanoffer voor de Heer.’ - Leviticus 23:15-16

Het tellen van de Omer is een gebod van de Heer aan het Volk Israël om de dagen tussen Pesach en Sjawoeot te tellen en de Heer een graanoffer te brengen. Omdat God dit in Zijn woord gebood, is het bijbels voor christenen om deze dagen te tellen en Shavuot (Wekenfeest) op de 50ste dag te vieren. We erkennen ook dat de 50ste dag na Pesach de dag was waarop de Heilige Geest werd uitgestort, ook bekend als Pinksteren. Dus, we tellen de Omer, maar we kunnen zelf overwegen om Lag B'Omer wel of niet te vieren.

Moeten Christenen Lag B'Omer vieren?

Bij Visie voor Israël geloven we dat God ons heeft opgedragen de Bijbelse Feesten te vieren, en Lag Ba'Omer wordt niet in de Bijbel genoemd. Zoals we hebben geleerd, is deze feestdag doordrenkt van mystiek, dodenverering en kabbalistische rituelen.

Wat kunnen wij als gelovigen in Jesjoea (Jezus) dan doen op deze dag? We kunnen bidden! Bid voor degenen hier in Israël die in deze Kabbalistische opvattingen geloven, dat ze de vreze des Heren ontmoeten, zich bekeren van het aanbidden van de rabbijnen en hun harten weer naar onze God keren. Bid voor een geest van berouw en een hart van aanbidding van de enige ware God.

Het is belangrijk om te erkennen dat niet elke Joodse feestdag bijbels is. Laten we dus niet vergeten om de Heer in Zijn woord te zoeken om te onderscheiden wat van Hem is en wat niet. En terwijl we doorgaan met het tellen van de dagen van de Omer, laat ons hart dan vervuld zijn van verwachting voor de Bijbelse feestdag Shavuot. Mogen onze harten dit jaar volledig openstaan voor de Heer om Hem alles te geven, en moge Hij ons opnieuw vullen met meer van Zijn Heilige Geest!

Are you willing to bless Israel, make a difference in the lives of people, and partner with God's plan for restoration of the land of Israel?

Recente Gerelateerde Verhalen

Lees onze laatste gerelateerde verhalen en updates.

Download de VVI Nieuws App!

Blijf OP DE HOOGTE van belangrijke gebeurtenissen van over de hele wereld.
LEER hoe ze verband houden met Bijbelse profetieën.
BID voor genade en voorziening waar dat het meest nodig is.

app Playgoogle Play

Ontvang het laatste nieuws & updates

Blijf op de hoogte. Ontvang de laatste verhalen en updates uit Israël. Steun ons in gebed!

Door verder te gaan, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.

Blijf Betrokken

Neem contact op

Vision for Israel
P.O. Box 7743
Charlotte, NC 28241
United States
E: info@visionforisrael.com
T: +1 (704) 583-8445
F: +1 (704) 583-8308

Hazon Le’Israel
P.O. Box 9145
Modi'in, 7178451
Israel
E: info@visionforisrael.co.il
T: +972 (8) 978 6400
F: +972 (8) 978 6429

Vision for Israel is een 501(c)(3) van belasting vrijgestelde liefdadigheidsinstelling. Alle bijdragen die bestemd zijn voor specifieke projecten worden aan die projecten besteed, en we kunnen tot 20% inhouden voor het beheer van de gift. Af en toe ontvangen we meer bijdragen voor een bepaald project dan verstandig aan dat project kan worden besteed. Als dat gebeurt, gebruiken we deze fondsen voor een soortgelijke dringende behoefte.

Ontworpen & ontwikkeld door WITH LOVE INTERNET