Israël Herstellen: Gezondheidscrisis Inruilen voor Economische Malaise

donderdag 18 juni 2020

Kies de kant van de onmondigen, van hen die buiten hun schuld gevaar lopen. Spreek en vel een rechtvaardig vonnis, geef de onderdrukten en noodlijdenden hun recht.

Spreuken 31:8-9

De wereld is zonder twijfel een andere plaats dan vóór maart 2020 - toen de meeste landen over de hele wereld begonnen met hun sociale distantiëring, quarantaines, shutdowns en andere maatregelen die bedoeld waren om de curve van de Coronavirus-pandemie af te vlakken.

En met een aantal beperkingen die beginnen te verslappen in Israël, is het verleidelijk om opgelucht adem te halen en aan te nemen dat alles terug is zoals het hoort. Maar zoals u zich wellicht herinnert, staat de economie in Israël - vooral zoals het voor de armen werkte - onder zware druk.

De hervatting van het dagelijkse leven vindt plaats en zal blijven plaatsvinden, maar de effecten van banenverlies en werkloosheid, de stijgende welvaartsrollen en andere belangrijke economische indicatoren zullen serieuze tijd en aandacht vergen voordat een volledig herstel kan plaatsvinden. Wat de gezondheid betreft, zijn we misschien uit het bos, maar economisch gezien is Israël erg aan de touwen.

Gezondheidsherstel in Uitvoering, Economisch Herstel in Twijfel

Te midden van het heropeningsplan van de staat Israël blijkt uit een nieuwe enquête dat 40% van de Israëli's moeite heeft om de basiskosten te betalen, aangezien de verzoeken aan het ministerie van Welzijn met 50% zijn gestegen.

Het onderzoek, uitgevoerd door de IFCJ en het Geocartography Institute, schetst een alarmerend beeld van de nasleep van de coronaviruscrisis. Het onderzoek is uitgevoerd onder 600 joodse en Arabische respondenten en dient als een representatieve steekproef van de bevolking in Israël.

"De onderzoeksresultaten benadrukken wat de meeste experts al vermoedden: hoewel de medische noodsituatie voor de meerderheid van de Israëlische bevolking afneemt, is de economische en sociale impact veroorzaakt door de COVID-19-crisis verwoestend" zei Yael Eckstein, president en CEO van de IFCJ.

  • Een kwart van de deelnemers aan de enquête (24,7%) kreeg onbetaald verlof of werd ontslagen, en onder 14,1% van de paren verloren beide leden van het paar hun inkomen.
  • Ongeveer 40% van de deelnemers heeft moeite met het betalen van basisuitgaven. Een op de tien Israëli's (9,6%) heeft moeite met het kopen van voedsel. Een tiende van de Israëli's (9,3%) gaf aan moeite te hebben met het betalen van hun hypotheek of huur en 8,6% heeft moeite met het betalen van rekeningen zoals elektriciteit, water, gas en gemeentelijke belastingen.
  • Een tiende van de deelnemers aan de enquête dreigt uit hun huis te worden gezet of hun elektriciteit of water wordt uitgeschakeld.

Ondertussen kan 42,6% van de deelnemers aan de enquête niet afhankelijk zijn van hun familieleden of vrienden voor economische hulp, terwijl ongeveer 13% in de nabije toekomst al hulp krijgt of gaat aanvragen van non-profitorganisaties of sociale diensten. (INN / VFI)

Ministeries van Volksgezondheid en Welzijn Besparen op Budgetten

De nieuwe regering van Israël werd gevraagd een bezuiniging van 1,5% goed te keuren, bedoeld om de toevoeging van nieuwe ministeries te financieren, en de ministers en onderministers die daarin zullen dienen. Het is van plan de bezuinigingen gelijkmatig over alle ministeries te verdelen.

Onder hen zal het ministerie van Welzijn naar verwachting 3,6 miljoen sjekel uit het budget verliezen, evenals 15 werknemers. Er zal ook worden bezuinigd op de begrotingen van het National Insurance Institute en de Israëlische dienst voor arbeidsvoorziening, die zich in de frontlinie bevinden om de Israëliërs te helpen financieel te herstellen van de blokkade van het coronavirus. Het ministerie van Volksgezondheid zal samen met 23 werknemers 4,3 miljoen sjekel uit het budget verliezen.

De bezuinigingen op de budgetten van de ministeries zullen worden gebruikt voor de nieuwe ministeries, evenals voor de opening van een hoofdkantoor voor huisvesting op het ministerie van Bouw en Huisvesting en een hoofdkantoor voor planning bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Elk van deze hoofdkantoren heeft voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die van het hoofdkantoor van het Ministerie van Financiën. (INN / VFI)

Israëlische Welzijnsdiensten 'Aan de Rand van Instorting'

Inbal Hermoni, voorzitter van de Vakbond, stuurde een waarschuwingsbrief naar minister van Financiën Yisrael Katz (Likud) en minister van Welzijn Itzik Shmuli (Arbeid), waarin hij hen waarschuwde dat de sociale diensten op het punt staan in te storten als gevolg van de coronaviruscrisis en de verwachte bezuinigingen .

'De staat Israël bevindt zich midden in een crisis in de sociale dienstverlening', schreef ze. "Dit is te zien aan de overbelasting van het aantal gezinnen dat door elke maatschappelijk werker wordt beheerd (tussen de 100 en 400 gezinnen per maatschappelijk werker), door het acute gebrek aan werknemers, met 1.000 wachtende posities voor maatschappelijk werkers die wachten op invulling, door het gebrek aan middelen en reacties in de gemeenschap, de sluiting van dienstverleningskaders, het gebrek aan reactie op aanbestedingen die het ministerie van Welzijn aanbeveelt om diensten uit te besteden, en meer. "

"De coronaviruscrisis bracht een stijging van het aantal werklozen met zich mee, evenals een toename van de emotionele stress voor de hele bevolking, een verslechtering van de mentale toestand van de bevolking die in normale tijden emotionele en functionele problemen heeft, een stijging van problemen bij het functioneren van de ouders, bij het geweld ... in gezinseenheden, een toename van het aantal mensen dat verslaafd is aan gevaarlijke stoffen, en in het algemeen een dramatische stijging van het aantal gezinnen dat hulp nodig heeft van sociale diensten en een toename van de behoeften van gezinnen die al vóór de crisis sociale diensten ontvingen.

"In deze periode zien we opnieuw hoe cruciaal sociaal werk en sociale diensten zijn om het weefsel en de kracht van de samenleving te behouden en om te gaan met de nationale uitdagingen waarmee de staat Israël wordt geconfronteerd. We waren dan ook geschokt toen we hoorden dat er naar verwachting wordt gekort op het aantal posities en de middelen van het Ministerie van Welzijn op dit moment! Op dit moment moeten de respons en de hulpbudgetten worden uitgebreid om de Israëlische samenleving in deze moeilijke tijd het hoofd te bieden, en er mogen zeker geen bezuinigingen zijn die ten koste gaan van de inwoners van de hele staat Israël, vooral ten koste van de zwakkere bevolkingsgroepen die nu meer dan ooit hulp nodig hebben.

'Het is mijn plicht om de staat Israël te waarschuwen voor de dreiging dat de sociale diensten zullen instorten, wat ernstige gevolgen zal hebben en vrijwel zeker ook het verlies van mensenlevens zal veroorzaken', concludeerde ze. (INN / VFI)

Onze rol bij het Ondersteunen van Mensen in Nood

COVID-19 heeft onevenredig veel mensen getroffen die in armoede leven - met name de groeiende immigrantengemeenschap van Israël. Met het stopzetten / verminderen van banen, het gebrek aan gezinsondersteuning en de communicatieproblemen die zich allemaal opstapelen, riskeren velen dat een toch al erbarmelijke gezondheidssituatie een kwestie van voedsel- en huisvestingsonzekerheid wordt.

Onlangs gingen met bij Visie voor Israël kleding en pakjes met droog voedsel uitdelen aan immigrantenfamilies - gedwongen om in drukke omstandigheden te leven (vooral gevaarlijk tijdens een pandemie), velen van hen hadden ook ernstige gezondheidsproblemen.

Oprichters Batya en Barry Segal gingen mee om te helpen, om enkele families te ontmoeten en hen persoonlijk te leren kennen. Ze ontmoetten een mooie familie van zes, met een meisje dat lijdt aan astma. De vader werkt in een winkel en is de enige financiële dienstverlener voor het gezin.

Vóór COVID-19 verdiende hij slechts het equivalent van $ 2100 per maand - en sindsdien hebben bezuinigingen op zijn werk dat nog verder verminderd.

Ze ontmoetten ook de alleenstaande moeder van een 4-jarig meisje, die Aliyah in 1987 uit Ethiopië had gemaakt. Vanwege postpartumdepressie volgt ze tot op de dag van vandaag een regelmatig regime van medicatie en therapie. Omdat de vader geen Israëlisch staatsburger is, heeft ze geen recht op alimentatie van de sociale zekerheid in Israël - en als gevolg van een auto-ongeluk waarbij ze ongeveer drie jaar geleden was, lijdt ze af en toe aan bewustzijnsverlies. Dit heeft grote gevolgen voor haar vermogen om te werken en voor haar kleine gezin te zorgen.

De armoede in Israël was vreselijk vóór de crisis en het is alleen maar erger geworden sinds - en met de aangekondigde bezuinigingen op de welzijnsprogramma's en de aanhoudende economische crisis - is het duidelijk geworden dat non-profitorganisaties en andere ngo's moeten doorgaan waar de regering het niet kan.

Als je meer wilt weten over wat we doen om de behoeftigen in Israël te helpen, klik dan op de onderstaande knop om onze programma's te verkennen of om mee te doen.

Bent u bereid om Israël te zegenen, een verschil te maken in de levens van mensen en deel te nemen aan Gods plan voor het herstel van het land Israël?

Recente Gerelateerde Verhalen

Lees onze laatste gerelateerde verhalen en updates.

Download de VVI Nieuws App!

Blijf OP DE HOOGTE van belangrijke gebeurtenissen van over de hele wereld.
LEER hoe ze verband houden met Bijbelse profetieën.
BID voor genade en voorziening waar dat het meest nodig is.

app Playgoogle Play

Ontvang het laatste nieuws & updates

Blijf op de hoogte. Ontvang de laatste verhalen en updates uit Israël. Steun ons in gebed!

Door verder te gaan, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.

Blijf Betrokken

Neem contact op

Vision for Israel
P.O. Box 7743
Charlotte, NC 28241
United States
E: info@visionforisrael.com
T: +1 (704) 583-8445
F: +1 (704) 583-8308

Hazon Le’Israel
P.O. Box 9145
Modi'in, 7178451
Israel
E: info@visionforisrael.co.il
T: +972 (8) 978 6400
F: +972 (8) 978 6429

Vision for Israel is een 501(c)(3) van belasting vrijgestelde liefdadigheidsinstelling. Alle bijdragen die bestemd zijn voor specifieke projecten worden aan die projecten besteed, en we kunnen tot 20% inhouden voor het beheer van de gift. Af en toe ontvangen we meer bijdragen voor een bepaald project dan verstandig aan dat project kan worden besteed. Als dat gebeurt, gebruiken we deze fondsen voor een soortgelijke dringende behoefte.

Ontworpen & ontwikkeld door WITH LOVE INTERNET