Purim—De Overwinning van Gods Volk

maandag 22 februari 2021

“Als jij in een tijd als deze blijft zwijgen, zullen wij wel op een andere manier gered worden. Maar jij en je familie zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist met het oog op deze tijd in het paleis bent terechtgekomen?”

Esther 4:14

De betekenis van Purim

Purim is een van de meest vreugdevolle feestdagen op de Joodse kalender. Het herdenkt een tijd waarin het Joodse volk dat in Perzië woonde, werd gered van uitroeiing. Het verhaal van Purim wordt verteld in het boek Esther, wiens gelijknamige heldin de hoofdrol speelt bij het redden van haar volk. Dit verhaal is een van de meest geliefde in de joodse gemeenschap, vanwege de hoop dat het een minderheid geeft die in een vaak vijandige meerderheidscultuur leeft.

Wat is de betekenis van het woord Purim?

Het woord Purim (van het woord pur) betekent "loten" en verwijst naar de loterij die Haman gebruikte om de datum voor de vernietiging van de Joden te kiezen.

Poerim wordt voorafgegaan door een vasten genaamd "Het vasten van Esther", dat het driedaagse vasten van Esther herdenkt ter voorbereiding op haar ontmoeting met de koning.

Wanneer wordt Purim gevierd?

De feestdag van Poerim wordt gevierd op de 14e dag van de maand Adar in de Joodse kalender, meestal in februari / maart. Dit jaar begint Poerim bij zonsondergang op 25 februari.

Wat zijn de gebruiken van Purim?

  • Horen van het lezen van het boek Esther (megillah)
  • Elke keer herrie maken als Hamans naam in de megillah wordt genoemd
  • Uitvoeren van het boek Esther
  • Snoep eten en alcoholische dranken drinken en zelfs dronken worden
  • Verkleden in kostuums
  • Donaties geven aan de armen
  • Het versturen van goodie-manden naar familie en vrienden (Mishlo’ach Manot)
  • Hamantaschen eten (Hamans oren / hoed)

Purim vieren

In tegenstelling tot verschillende andere feestdagen, zoals Pesach (Pascha), is Purim de ultieme gemeenschappelijke feestdag. Toch zijn er verschillende activiteiten thuis gecentreerd.​ Een van de favoriete activiteiten ter voorbereiding op de vakantie is het bakken van hamantaschen, de driehoekige gebakjes die het traditionele eten zijn in Purim-tijd. Bovendien, het gebod opvolgen om geschenken aan vrienden en de armen te geven, is het klaarmaken van zogenaamde mishloah manot-manden een leuke bezigheid om mee bezig te zijn, evenals het uitdelen ervan tijdens het feest. Het middelpunt van het huisfeest van Purim is de seudah, een feestelijke maaltijd vergezeld van alcoholische dranken.

Purim is een gemeenschappelijke feestdag van vreugdevolle viering. Het middelpunt van de gemeenschappelijke viering is het voorlezen van de boekrol van Esther, de Megillah, in de synagoge​ Dit is een rauwe aangelegenheid, waarbij elke keer dat de naam van Haman wordt genoemd, gejoel, geschreeuw en lawaai wordt gemaakt, zodat niemand de naam van deze vreselijke boosdoener kan horen. Een andere traditie is de Purim shpiel, het Purim-spel, waarin plezier wordt geprikkeld bij gemeenschapsleiders en leden.  Purim wordt vaak het joodse carnaval genoemd, en zich in kostuum kleden en deelnemen aan een purim-carnaval verhoogt de lichtzinnigheid van de dag, waarop men wordt aangemoedigd om deel te nemen aan activiteiten die op andere tijden van het jaar wat beperkter van omvang zouden zijn, zoals drinken.

Het verhaal van Esther

Er was eens een koning genaamd Ahasveros, die regeerde van India tot Ethiopië, in Susan, de citadel, in Perzië. Hij was erg rijk en hield ervan om zijn rijkdom te laten zien. Hij organiseerde een groot feest dat zeven dagen duurde en gaf zijn vrouw, koningin Vashti, het bevel om voor hem en zijn mannelijke gasten op het feest te verschijnen. Vashti weigerde en als gevolg daarvan besloot koning Ahasveros een andere koningin te zoeken. Zijn zoektocht begint met een koninklijke schoonheidswedstrijd. De mooiste jonge vrouwen in het koninkrijk worden voor de koning gebracht, en Esther, wiens Hebreeuwse naam Hadassa was, een jong Joods meisje, wordt uitgekozen om de nieuwe koningin te zijn​ Esther wordt afgebeeld als een wees die tot de stam Benjamin behoort. Ze woont samen met haar neef Mordechai als lid van de joodse ballingen in Perzië. Op verzoek van haar neef verbergt Esther haar joodse identiteit voor de koning.

Niet lang nadat Esther koningin is geworden, beledigt Mordechai de grootvizier, Haman, door te weigeren voor hem te buigen. Haman besluit om niet alleen Mordechai maar alle Joden te straffen voor deze geringe. Hij deelt koning Ahasveros mee dat de Joden de wetten van de koning niet gehoorzamen en dat het in het belang van het koninkrijk zou zijn om ze kwijt te raken. Hij vraagt toestemming om ze te vernietigen, die de koning verleent. Haman beveelt vervolgens de ambtenaren van de koning om alle Joden - "jong en oud, vrouwen en kinderen" - te doden op de 13e dag van de maand Adar (Esther 3:13).

Als Mordechai hoort van het complot, scheurt hij zijn kleren en gaat hij in zak en as bij de ingang van de stad zitten. Als Esther hiervan verneemt, beveelt ze een van haar bedienden om uit te zoeken wat haar neef dwarszit. De bediende keert terug naar Esther met een kopie van het edict en instructies van Mordechai dat ze de koning om genade moet smeken namens haar volk. Dit was geen eenvoudig verzoek - op dat moment was het dertig dagen geleden dat koning Ahasveros Esther had ontboden en zonder dagvaarding voor hem verschijnen, werd bestraft met de doodstraf. Maar Mordechai dringt er bij haar op aan om toch actie te ondernemen en zegt dat ze misschien koningin is geworden om haar volk te redden.

"“Als jij in een tijd als deze blijft zwijgen, zullen wij wel op een andere manier gered worden. Maar jij en je familie zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist met het oog op deze tijd in het paleis bent terechtgekomen?”” (Esther 4:14)

Esther besluit te vasten voordat ze actie onderneemt en vraagt haar mede-joden samen met haar te vasten.

Na drie dagen vasten trekt Esther haar mooiste kleren aan en verschijnt ze voor de koning. Hij is blij haar te zien en vraagt wat ze verlangt. Ze antwoordt dat ze graag zou willen dat de koning en Haman met haar meegenieten aan een banket. Bij het banket vraagt de koning Esther wat ze wil en ze antwoordt dat ze graag wil dat de koning en Haman de volgende dag naar een ander banket komen.

Haman is verheugd dit te horen, maar is nog steeds zo boos op Mordechai dat hij niet kan stoppen hieraan te denken.  Zijn vrouw Zeresh en vrienden vertellen hem dat hij Mordechai aan een paal moet spietsen als hij zich daardoor beter voelt. Haman houdt van dit idee en heeft meteen de paal opgezet. Die nacht besluit de koning echter Mordechai te eren, omdat Mordechai eerder in het verhaal een complot tegen de koning had ontdekt.  Hij beveelt Haman om Mordechai's eigen mantel aan te trekken en hem op het paard van de koning door de stad te leiden, terwijl hij verkondigt: "Dit wordt gedaan voor de man die de koning graag wil eren!" (Esther 6:11). Haman gehoorzaamt met tegenzin en gaat kort daarna naar Esthers banket.

Bij het tweede banket vraagt koning Ahasveros zijn vrouw nogmaals: wat verlangt ze? Ze antwoordt: 'Als ik genade bij u heb gevonden, majesteit, en als u het wilt, schenk mij dan mijn leven - dit is mijn verzoek. En spaar mijn mensen - dit is mijn verzoek. Want ik en mijn volk zijn verkocht om te worden verwoest, gedood en vernietigd. "(Esther 7: 3). De koning is woedend dat iemand het aandurft zijn koningin te bedreigen en als hij vraagt wie zoiets heeft gedaan, verklaart Esther dat Haman de schuldige is. Een van Esthers dienaren vertelt de koning vervolgens dat Haman een paal had opgericht waarop hij van plan was Mordechai te spietsen. Koning Ahasveros beveelt dat Haman in plaats daarvan aan een paal wordt gehangen. Hij neemt dan zijn zegelring van Haman en geeft die aan Mordechai. Mordechai krijgt ook het landgoed van Haman en de koning geeft Esther de macht om Hamans bevelen ongedaan te maken.

Mordechai verklaart dat de overwinning elk jaar zou worden herdacht. De viering wordt Purim genoemd omdat Haman de "pur" (het lot) tegen de Joden wierp, maar er niet in slaagde hen te vernietigen.

Download de VVI Nieuws App!

Blijf OP DE HOOGTE van belangrijke gebeurtenissen van over de hele wereld.
LEER hoe ze verband houden met Bijbelse profetieën.
BID voor genade en voorziening waar dat het meest nodig is.

app Playgoogle Play

Ontvang het laatste nieuws & updates

Blijf op de hoogte. Ontvang de laatste verhalen en updates uit Israël. Steun ons in gebed!

Door verder te gaan, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.

Blijf Betrokken

Neem contact op

Vision for Israel
P.O. Box 7743
Charlotte, NC 28241
United States
E: info@visionforisrael.com
T: +1 (704) 583-8445
F: +1 (704) 583-8308

Hazon Le’Israel
P.O. Box 9145
Modi'in, 7178451
Israel
E: info@visionforisrael.co.il
T: +972 (8) 978 6400
F: +972 (8) 978 6429

Vision for Israel is een 501(c)(3) van belasting vrijgestelde liefdadigheidsinstelling. Alle bijdragen die bestemd zijn voor specifieke projecten worden aan die projecten besteed, en we kunnen tot 20% inhouden voor het beheer van de gift. Af en toe ontvangen we meer bijdragen voor een bepaald project dan verstandig aan dat project kan worden besteed. Als dat gebeurt, gebruiken we deze fondsen voor een soortgelijke dringende behoefte.

Ontworpen & ontwikkeld door WITH LOVE INTERNET