Parashat Vayak’hel—Gods Eeuwige Woning in Ons

zaterdag 26 februari 2022

Toen riep Mozes alle Israëlieten bijeen en zei: ‘Dit zijn de woorden die de Here tot ons heeft gesproken en waarin Hij ons zijn wetten heeft gegeven die wij moeten gehoorzamen.

Exodus 35:1

Doe mee met de lezing van deze week van Parashat Vayakhel, wat 'verzamelen/samenkomen' betekent. We zullen in het boek Exodus (35:1-38:20) kijken naar Gods verlangen om onder ons te wonen. We zullen het verband ontdekken tussen Gods gebod om te rusten, de bouw van de Tabernakel, en hoe Yeshua de weg baande om Zijn thuis in ons te maken (Handelingen 1:4).

In deze Parasha vraagt God Mozes om het volk van Israël bijeen te brengen om instructies te ontvangen voor het bouwen van de Tabernakel. Een tent van samenkomst waarin God tot Mozes zou spreken en Zijn wil aan het volk zou communiceren. Mozes vraagt hen om giften uit vrije wil bij te dragen om een heel speciale tabernakel te bouwen voor Gods glorie. Bekwame en gezalfde ambachtslieden worden geroepen om het werk van de tabernakel te voltooien.

Sabbat is voor rust

De Parasha begint met een zeer belangrijk gebod in Exodus 35:1-3. Mozes roept het volk bij elkaar en instrueert hen over de heiligheid van de sabbat en beveelt hen hun werk te beperken tot slechts zes dagen per week:

Toen riep Mozes alle Israëlieten bijeen en zei: ‘Dit zijn de woorden die de Here tot ons heeft gesproken en waarin Hij ons zijn wetten heeft gegeven die wij moeten gehoorzamen. Zes dagen moet er gewerkt worden, maar de zevende dag is een dag van volledige rust, een heilige dag die bestemd is voor de dienst van God. Ieder die op die dag werkt, zal worden gedood. Er mag zelfs geen vuur in de huizen worden aangestoken.’

Na 400 jaar slavernij in Egypte, wist het volk van Israël niet hoe ze op God moesten vertrouwen om voor hen te zorgen. Ze werden verpletterd onder de zware hand van arbeid, en rust was een vreemd begrip, niet in overeenstemming met hun diepgewortelde slavenmentaliteit.

Ze hadden een constante herinnering van God nodig dat ze niet alleen werden aangemoedigd om te rusten, maar dat ze ook het bevel kregen om - een grens te stellen tussen Zijn kinderen en onderdrukkende ontberingen. Het was belangrijk voor God dat Zijn volk nooit meer tot slaaf zou worden gemaakt door vreemde naties of hetzelfde gedrag zou herhalen door hun acties. Vandaar dat God de eerste dingen op de eerste plaats zette door te verklaren dat rust een onlosmakelijk onderdeel is van wie Hij is.

Bijdragen inzamelen voor de Tabernakel

God wilde onder Zijn volk wonen, hun thuis worden en hun God zijn. Hoewel het volk Israël geen slaven meer was in Egypte, waren ze ook nog niet in het beloofde land. Gods oplossing voor deze tussenperiode was het bouwen van een tabernakel. De tabernakel was een 'tent der samenkomst' waar Hij Zijn volk zou ontmoeten en met Mozes zou spreken.

Het volk van Israël werd vervolgens gevraagd om bij te dragen aan de bouw van de tabernakel, elk volgens de vrijgevigheid van hun hart in Exodus 35:4-8:

“Toen zei Mozes tegen alle Israëlieten: ‘Dit heeft de Here bevolen: iedere Israëliet moet met een royal hart de Here een gave geven. De volgende voorwerpen komen in aanmerking: goud, zilver en koper; blauwpurper, roodpurper, scharlaken, fijn linnen en geitenhaar; roodgeverfde ramsvellen, dassenvellen, acaciahout; olie voor de lampen; kruiden voor het reukwerk en de zalfolie, onyxstenen en andere edelstenen voor het priesterkleed en de borsttas.”

Al snel stroomden de bijdragen binnen. Mensen schonken hun sieraden, kostbaar hout, fijn linnengoed, specerijen, oliën en meer.

Het volk van Israël reageerde met open harten en vrijgevigheid op Gods uitnodiging. De overvloed aan giften uit vrije wil was zo overvloedig dat Mozes de mensen moest instrueren om te stoppen met geven omdat ze genoeg hadden ingezameld!

Geschoolde vakmensen oproepen om te bouwen

Geen huis kan worden gebouwd zonder bekwame bouwers die getrouw de fundamenten leggen en het interieur vullen. God roept dan Besaleël, een bekwaam vakman, om zijn woning te bouwen in Exodus 35:30-33:

“Mozes zei tegen de Israëlieten: ‘De Here heeft Besaleël – de zoon van Uri en kleinzoon van Chur, uit de stam Juda – aangewezen als leider en uitvoerder van dit grote werk. De Here heeft hem de wijsheid en het inzicht gegeven om ontwerpen te maken en ze uit te voeren in goud, zilver en koper, het snijden van edelstenen en het zetten ervan en het bewerken van hout. Hij heeft alle capaciteiten voor dit werk.”

Besaleël werd geroepen om zijn vaardigheden te gebruiken om de tabernakel in al zijn pracht te bouwen - maar hij werkte niet alleen. God legde ook Zijn geest in andere bekwame ambachtslieden om het werk te voltooien. Ze besteedden aandacht aan elke gedetailleerde instructie, naaiden gordijnen van fijn linnen, maakten de ark van het verbond en overtrokken meubels met goud. Samen gebruikten ze hun hand en door God gegeven gaven om Gods woonplaats te dienen en te vullen met al het kostbare.

Een eeuwige woonplaats

Als er in het verleden maar één plaats was waar God Zijn volk zou ontmoeten, stond Yeshua op het punt dat voor altijd te veranderen. Nadat Hij naar het kruis ging, was vergeving voor iedereen beschikbaar, en zonde kon Gods kinderen niet langer van Hem scheiden. Door deze daad van verlossing kon de Heilige Geest nu in ieder gewillig hart wonen.

 

Terwijl Yeshua 40 dagen na Zijn opstanding aan de discipelen verscheen, liet Hij hen achter met dit troostrijke geschenk van de inwoning van de Heilige Geest:

 

"Tijdens een van deze ontmoetingen zei Hij dat zij Jeruzalem nog niet mochten verlaten: ‘Wacht eerst op wat de Vader beloofd heeft,’ zei Hij. - Handelingen 1:4

 

Het volk van Israël zal nooit meer beperkt zijn tot een fysieke tent om God te ontmoeten, aangezien Yeshua besloot om Zijn huis in ons te maken - een eeuwige verblijfplaats in de harten van Zijn kinderen om hen te leiden, te troosten en aan te moedigen.

 

Reflectie: Gods eeuwige woning in ons

 

Vanaf het begin der tijden wilde God onder Zijn volk wonen en hun rust geven. Bij de vergadering van het volk van Israël op de berg Sinaï gaf God instructies. Hij herinnerde Zijn kinderen eraan hoe belangrijk het was om op de sabbat te rusten en die heilig te houden - zodat ze niet meer terug zouden keren naar de slavernij.

 

Hij wilde toen een tabernakel bouwen, een plaats waar Hij onder Zijn volk kon wonen. Niet langer een schijnbaar afstandelijke of afstandelijke God, maar een God die nabijheid verlangt met degenen van wie Hij houdt - een volk troostend dat door de woestijn dwaalt, op zoek naar een thuis.

 

Net zoals het volk van Israël hun eigen bezittingen heeft bijgedragen om een tabernakel te bouwen, behandelen we ons hart hetzelfde - een plaats die de Heilige Geest waardig is. De vrijgevigheid van hun hart om bij te dragen aan de bouw van de tabernakel schetst een inspirerend beeld voor ons vandaag om onszelf te offeren als levende offers (Romeinen 12:1).

 

Elke persoon heeft talenten en vaardigheden gekregen om te dienen met het bouwen van Gods koninkrijk op creatieve manieren. Net zoals Besaleël werd gezalfd om de tabernakel te bouwen, zijn ook wij geroepen om vrijwillig onze gaven te geven en met onze handen te werken en te dienen.

 

Als we nadenken over deze Parasha, danken we God dat Hij ons rust heeft gegeven en ons de Heilige Geest heeft geschonken die in ons woont. God, reinig alstublieft onze harten en vul ons opnieuw met uw goedheid. Help ons trouw te zijn met de vaardigheden die u ons hebt gegeven om uw koninkrijk vandaag op te bouwen.

Om Batya's onderwijs over Parashat Vaykehl te horen, klik HIER.

Bent u bereid om Israël te zegenen, een verschil te maken in het leven van mensen en deel te nemen aan Gods plan voor het herstel van het land Israël?

Recente Gerelateerde Verhalen

Lees onze laatste gerelateerde verhalen en updates.

Download de VVI Nieuws App!

Blijf OP DE HOOGTE van belangrijke gebeurtenissen van over de hele wereld.
LEER hoe ze verband houden met Bijbelse profetieën.
BID voor genade en voorziening waar dat het meest nodig is.

app Playgoogle Play

Ontvang het laatste nieuws & updates

Blijf op de hoogte. Ontvang de laatste verhalen en updates uit Israël. Steun ons in gebed!

Door verder te gaan, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.

Blijf Betrokken

Neem contact op

Vision for Israel
P.O. Box 7743
Charlotte, NC 28241
United States
E: info@visionforisrael.com
T: +1 (704) 583-8445
F: +1 (704) 583-8308

Hazon Le’Israel
P.O. Box 9145
Modi'in, 7178451
Israel
E: info@visionforisrael.co.il
T: +972 (8) 978 6400
F: +972 (8) 978 6429

Vision for Israel is een 501(c)(3) van belasting vrijgestelde liefdadigheidsinstelling. Alle bijdragen die bestemd zijn voor specifieke projecten worden aan die projecten besteed, en we kunnen tot 20% inhouden voor het beheer van de gift. Af en toe ontvangen we meer bijdragen voor een bepaald project dan verstandig aan dat project kan worden besteed. Als dat gebeurt, gebruiken we deze fondsen voor een soortgelijke dringende behoefte.

Ontworpen & ontwikkeld door WITH LOVE INTERNET