POMOC MEDYCZNA

Dla tych którzy cierpią nie tylko z powodu choroby, ale i biedy, pomoc Wizji dla Izraela jest okazaniem miłosierdzia w najtrudniejszych problemach. Z powodu ostatniego wzrostu kosztów opieki zdrowotnej potrzebujących w Izraelu jest więcej niż kiedykolwiek przedtem.

Wydatki zdrowotne, które ponieść musiały izraelskie rodziny w ostatnich dziesięciu latach podwoiły się. Dla najbiedniejszych 10% mieszkańców budżet państwa opłaca wydatki związane z opieką zdrowotną. Ale ci wszyscy, którzy mają nieco więcej niż wymagane minimum stwierdzają, że znajdują się w jeszcze gorszej sytuacji; zarabiają za dużo żeby załapać się na państwową pomoc, a za mało, żeby opłacić wizyty u lekarzy czy konieczne leki.

„Czy w tym miesiącu zapłacić mam lekarstwa czy jedzenie?” Wielu opowiada nam, że stawiali sobie to pytanie zanim z pomocą przyszła Wizja dla Izraela. Nie chcemy zostawić w potrzebie synów i córek Izraela. Zadaniem Wizji dla Izraela jest uzdrawianie chorych.

W zależności od datków nadal co miesiąc rozdajemy środki pomocy medycznej. Te darowizny otrzymują w domach opieki ludzie potrzebujący; idą one także na inwestycje w szpitalach w oddziałach onkologicznych.  Ponadto dzieci otrzymują specjalnie dopasowane wózki inwalidzkie. Każdy wydatek jest skrupulatnie sprawdzany. 

Celem jest ratowanie życia i zdrowia poprzez dostarczanie środków medycznych dla biednych, dla szpitali i dla stacji pogotowia ratunkowego.

Cel $50,000
Dla ratowania życia przez dostawy środków medycznych dla biednych, dla szpitali i stacji ratunkowych.
$2,800 Dotąd wpłynęło:
Liczby odzwierciedlają tylko dary przelane poprzez strony internetowe. Inne przelewy nie są uwzględnione.
WYŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ
Download Our App