CI KTÓRZY PRZEŻYLI HOLOCAUST

Kiedy holokaust wreszcie się skończył, wielu z prześladowanych Żydów przybyło do Izraela, do kraju który mogli nazwać ojczyzną. Ale dla nich trudności się jeszcze nie skończyły. Wielu ludzi,  którzy przetrwali Holokaust i mieszkają w Izraelu cierpią biedę i nie mają rodziny, która mogłaby objąć ich opieką. Obecne akty przemocy i terror wywołują traumatyczne wspomnienia. Ich życie nie jest łatwe i bezproblemowe. Naszym zadaniem jest objęcie opieką tych kochanych ludzi i poprzez nasze działanie – naszą pomoc finansową i wsparcie emocjonalne, pokazać, że nie zapomnęliśmy o nich.

Częścią naszej pomocy jest finasowanie działalności kulturalnej w „Café Europa“ i organizowanie  regularnych, szczególnych, tygodniowych spotkań tych, co przeżyli i którzy przybyli do Izraela. Podczas tych spotkań przeżywają oni ciepłą wspólnotę i mają możliwość spotkać się z ludźmi, którzy mówią ich językiem i rozumieją ich potrzeby.

Cel $50,000
Celem: wspomożenie tych, którzy przetrwali Holokaust i przez nasze działanie wyrazić im miłość.
$100 Dotąd wpłynęło:
Liczby odzwierciedlają tylko dary przelane poprzez strony internetowe. Inne przelewy nie są uwzględnione.
WYŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ
Download Our App