AKCJA TORTNISTER

Nasz projekt akcja tornister co roku w życie tysięcy dzieci wnosi poprawę. Poprzez to, że dajemy im to co potrzebują, dajemy im szansą osiągnięcia sukcesu. To brzmi jak paradoks, ale w kraju „ludzi księgi” system kształcenia prawie cały czas jest w kryzysie. Rozpowszechniony jest pogląd, że system kształcenia jest kluczowy dla wzrostu i dobrobytu kraju. Przez hojne datki naszych darczyńców możemy trochę zwalczyć tę smutną sytuację. Praktyczną formą poprawy sytuacji jest zaopatrzenie uczniów w przybory szkolne, których potrzebują w szkołach.  Od 1999 roku Wizja dla Izraela zaopatrzyła w tornistry i wyposażenie szkolne ponad 214 000 dzieci. Jesteśmy przekonani, że dzieci wykorzystają posiadany w nich potencjał i zyskają prawdziwie dobre wykształcenie dla budowy przyszłości Izraela, jeśli im tylko w tym pomożemy.

Cel 8000 tornistrów po 20€/rok
To donate brand new school packs, supplies and books for students. Each pack costs $30 which also includes school supplies.
0 Dotąd wpłynęło:
Liczby odzwierciedlają tylko dary przelane poprzez strony internetowe. Inne przelewy nie są uwzględnione.
WYŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ
Download Our App