Samotni żołnierze

Nasz cel

500 plecaków trekkingowych/ rok

NA CO?

By pomagać samotnym żołnierzom, którzy dobrowolnie przyjeżdżają z innych krajów by służyć Izraelowi.

8

DOTĄD WPŁYNĘŁO
Liczby odzwierciedlają tylko dary przelane poprzez strony internetowe. Inne przelewy nie są uwzględnione.