Pomoc medyczna

Nasz cel

41.000 €

NA CO?

Dla ratowania życia przez dostawy środków medycznych dla biednych, dla szpitali i stacji ratunkowych.

258 €

DOTĄD WPŁYNĘŁO
Liczby odzwierciedlają tylko dary przelane poprzez strony internetowe. Inne przelewy nie są uwzględnione.