Ofiary terroru

Nasz cel

16.000 €

NA CO?

Cel: pomoc ofiarom by znów odbudowali swoje życie.

709 €

DOTĄD WPŁYNĘŁO
Liczby odzwierciedlają tylko dary przelane poprzez strony internetowe. Inne przelewy nie są uwzględnione.