Ofiary terroru

Nasz cel

17.000 €

NA CO?

Cel: pomoc ofiarom by znów odbudowali swoje życie.

312 €

DOTĄD WPŁYNĘŁO
Liczby odzwierciedlają tylko dary przelane poprzez strony internetowe. Inne przelewy nie są uwzględnione.