Nowi przybysze

Nasz cel

25.000 €

NA CO?

Cel: pomoc we włączenie nowych przybyszy do Izraela.

266 €

DOTĄD WPŁYNĘŁO
Liczby odzwierciedlają tylko dary przelane poprzez strony internetowe. Inne przelewy nie są uwzględnione.