Nowi przybysze

Nasz cel

26.000 €

NA CO?

Cel: pomoc we włączenie nowych przybyszy do Izraela.

473 €

DOTĄD WPŁYNĘŁO
Liczby odzwierciedlają tylko dary przelane poprzez strony internetowe. Inne przelewy nie są uwzględnione.