Millennium Center

Nasz cel

605.000 €

NA CO?

By ukończyć nasze nowe centrum.

2.186 €

DOTĄD WPŁYNĘŁO
Liczby odzwierciedlają tylko dary przelane poprzez strony internetowe. Inne przelewy nie są uwzględnione.