Millennium Center

Nasz cel

40.000 €

NA CO?

By ukończyć nasze nowe centrum.

948 €

DOTĄD WPŁYNĘŁO
Liczby odzwierciedlają tylko dary przelane poprzez strony internetowe. Inne przelewy nie są uwzględnione.