Millennium Center

Nasz cel

597.000 €

NA CO?

By ukończyć nasze nowe centrum.

41.946 €

DOTĄD WPŁYNĘŁO
Liczby odzwierciedlają tylko dary przelane poprzez strony internetowe. Inne przelewy nie są uwzględnione.