Konferencja na Święto Namiotów

w Jerozolimie, Izrael
25-27.09.2018

"W miesiącu siódmym, pierwszego dnia tegoż miesiąca, będziecie mieli dzień odpoczynku, dzień pamiętny, obwołane trąbieniem, święte zgromadzenie; ... Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi, będą corocznie pielgrzymowali, aby oddać pokłon królowi, Panu Zastępów, i obchodzić Święto Szałasów. Dla tych zaś, którzy spośród rodów ziemi nie będą pielgrzymowali do Jeruzalemu, aby oddać hołd Królowi, Panu Zastępów, nie będzie deszczu."  3 Mojż. 23,24 i Zachariasz 14,16.17

Z trzech świąt pielgrzymich święto szałasów było najdłuższe i najbardziej radosne, stanowiło kulminację obchodów roku biblijnego. Było świętem wdzięczności i uwielbienia Boga za zbiory i za jego obecność wśród Swojego ludu. To święto ma także znaczenie prorocze, wskazujące, że w przyszłych czasach Królestwa wszystkie narody będą brały udział w tym kończącym biblijny rok obchodach.

Zapraszamy was razem z resztką Izraela i resztką z narodów do Jerozolimy by świętować razem święto namiotów (sukot).

Szczególy znajdziecie na naszych stronach angielskiej i niemieckiej.