Aktualności

Prowadzimy bowiem walkę nie ze zwykłymi ludźmi, lecz mamy stawiać czoło Zwierzchnościom i Władzom, rządcom świata tych ciemności oraz mocom duchowym zła na wyżynach niebieskich”  -
 Efezjan 6,12

Trwać będą zawsze usta prawdomównych, chwilę tylko język zawodowych kłamców.”
Przysłów salomonowych 12,19

 

Ale Rut odpowiedziała: Nie nalegaj, żebym cię opuściła i odeszła daleko od ciebie. Pragnę bowiem pójść, dokąd ty pójdziesz, i pozostać tam, gdzie ty pozostaniesz. Chcę, żeby twój lud był moim ludem, a twój Bóg - moim Bogiem.“ - Rut 1,16

Piątek, 11 maja 2018

Prowadzimy bowiem walkę nie ze zwykłymi ludźmi, lecz mamy stawiać czoło Zwierzchnościom i Władzom, rządcom świata tych ciemności oraz mocom duchowym zła na wyżynach niebieskich.”- Efezjan 6,12

 

On otrze z ich oczu wszelką łzę. Nie będzie już odtąd śmierci ani żadnego smutku, ani narzekań, ani utrudzenia. Minęło bowiem już to wszystko, co było od początku.“ –Objawienie 21,34

 „Pragnę wysławiać dobrodziejstwa Pana, wszystkie chwalebne dzieła Pańskie; wszystko to, co Pan uczynił dla nas, i całą przeogromną dobroć Jego okazaną nam w Jego miłosierdziu i w niezmierzonej dobroci Jego.“  -  Izajasz 63,7

 

„Ratuj mnie, o Boże, przed ludźmi złymi, strzeż mnie przed gwałtownikami! Bo oni w swym sercu ciągle zło knują i dnia każdego wzniecają spory.“  Psalm 140,2-3

Bądźcie wytrwali na modlitwie, czuwajcie modląc się waszym dziękczynieniem”-  
Kolosan 4,2

Bądźcie wytrwali na modlitwie, czuwajcie modląc się waszym dziękczynieniem.” – Kolosan 4,2

Twoja pomoc była mi tarczą, wspiera mnie Twoja prawica. Pochylasz się czule nade mną i prawdziwie wielkim mnie czynisz.” -  Psalm 18,36

 

Pages