Aktualności

Pan jest moim światłem i zbawieniem moim. Kogóż więc mam się lękać? Pan jest siłą mojego życia, przed kim miałbym się trwożyć?” -  Psalm 27,1

 

 „I odmienię los Izraela, mego ludu. Odbudują znów swoje miasta i mieszkać w nich będą, winnice zaczną uprawiać, pijąc wino do woli, ogrody założą i będą jeść z nich owoce.  Zasadzę ich na ich ziemi i nikt już ich nigdy nie wyrwie z tego kraju, który sam im kiedyś w posiadanie dałem. Tak mówi Pan i Bóg twój.“ -  Amos 9,14-15

 

 „Bądźcie trzeźwi i czuwajcie, bo przeciwnik wasz, diabeł, krąży niby lew ryczący wokół was, wypatrując, kogo by pożreć. Przeciwstawiajcie się mu waszą [silną] wiarą. Wiecie przecież, że waszych braci na [całym] świecie spotykają te same cierpienia.” -  1 Piotra 5,8-9

WYRAZY WSPÓŁCZUCIA – Wyrażamy współczucie ofiarom po ataku IS 31.10.2017 w Nowym Jorku,, podczas którego zabito 8 osób a przynajmniej 12 było rannych. Proszę
módlcie się o pocieszenie i uzdrowienie.

Wtedy się przekonacie, że Jam waszym i Panem, i Bogiem, że Ja na Syjonie mieszkam, na mojej górze świętej. A Jerozolima znowu będzie święta i nie będzie już przez nią przeciągał nikt obcy! - Joel 4,17

 „Znam bowiem zamiary, jakie powziąłem względem was – wyrocznia Pana – zamiary sprowadzenia na was pokoju, a nie nieszczęść, zamiary przewidujące dla was przyszłość pełną nadziei.“ – Jeremiasz 29,11
 

„Pan jest Królem na wieki. Twój Bóg, o Syjonie, rządzi z pokolenia na pokolenie, jest twoim Bogiem.“  - Psalm 146,10

Ciesz się więc, Jerozolimo, radujcie się z jej powodu, wy, którzy ją kochacie! Napełnijcie się z jej powodu weselem wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili!“  - Izajasz 66,10

 „Niech będzie jak deszcz, który spada na pola, jak ulewa nawadniająca ziemię. Niech za dni jego kwitnie sprawiedliwość i pokój - dopóki będzie świecił księżyc. Niech panuje od morza do morza, od Wielkiej Rzeki aż po krańce ziemi. Niech ugną się przed nim jego przeciwnicy, niech liżą proch ziemi wszyscy jego wrogowie. Królowie z Tarszisz i z wysp przyniosą mu dary, królowie Szeby i Saby przyjdą z podarkami. Będą mu się kłaniać wszyscy królowie, służyć mu będą wszystkie ludy.“ -  Psalm 72,6-11

 „I zerwie z tej Góry zasłonę żałobną, którą dotąd nosiły wszystkie ludy, i całun, który dotąd okrywał narody. I sprawi On, że śmierć zniknie na zawsze, i łzę otrze z wszelkiego oblicza ten, który jest Panem moim. A lud swój, gdziekolwiek jest na ziemi, uwolni od wszelkiej hańby, gdyż tak Pan postanowił.“  - Izajasz 25,7-8

Panie, siło i warownio moja, Tyś ucieczką moją za dni ucisku! do Ciebie przyjdą narody, przyjdą z krańców ziemi i rzekną: Nasi ojcowie kłamstwo tylko dostali w spadku, próżność i całkowitą niemoc.“  Jeremiasz 16,19

Pages