Aktualności

 „Racz wysłuchać, o Boże, modlitwy mojej i nie odwracaj się od mojej prośby!            Wejrzyj na mnie i wysłuchaj mnie, popatrz, jak się uskarżam i jęczę. Psalm 55,3

 Dalejże, zróbcie miejsce, bo światłość nadchodzi, nad tobą zaś pojawia się chwała Pana.

Gdy całą ziemię zalegają mroki, a nad ludami widać tylko ciemności, wtedy to ukaże się Pan ponad tobą, i Jego chwała zajaśnieje w górze. Narody zmierzają ku twojemu światłu, a królowie – ku powstającej jasności.” – Izajasz 60. 1-3

 

„Jeśli zapomnę o tobie, Jeruzalem, to niech mi uschnie moja prawica. Niech przywrze mi do podniebienia język, jeślibym miał przestać myśleć o tobie, jeśliby Jeruzalem przestało być moją największą radością!“  - Psalm 137,5-6

Mieliśmy wszyscy roześmiane oblicza, język nasz radością rozbrzmiewał. I wtedy mówić zaczęto między narodami: Pan zaprawdę uczynił im wielkie rzeczy. Zaprawdę, rzeczy wielkie nam Pan uczynił, i byliśmy uradowani.” – Psalm 136, 2-3

„Pan bliski jest ludziom skruszonego serca i wspomaga tych, co są złamani na duchu.“  Psalm 34,19

Złości bezbożnych wyznacz kres, dla sprawiedliwych zaś bądź umocnieniem, Boże sprawiedliwy, który przenikasz nerki i serce człowieka.”- Psalm 7,10

 „Niech serca wasze będą mocne, niezłomne; tacy niech będą wszyscy, co mają nadzieję w Panu!”
-  Psalm 31,25

Przede wszystkim zaś nakazuję, żebyście zanosili prośby, modlitwy, błagania i dziękczynienia za wszystkich ludzi:  za królów i za wszystkich sprawujących władzę, żebyśmy mogli wieść życie ciche i spokojne, pełne prawdziwej pobożności i godne wszelkiej czci.” – 1 Tymoteusza 2,1-2

„Zechciejcie tedy zrozumieć, królowie, nauczcie się czegoś, zarządcy ziemi.” – Psalm 2,10

 „Zechciejcie tedy zrozumieć, królowie, nauczcie się czegoś, zarządcy ziemi!“  Psalm 2,10

Pages