Aktualności

 „I zerwie z tej Góry zasłonę żałobną, którą dotąd nosiły wszystkie ludy, i całun, który dotąd okrywał narody. I sprawi On, że śmierć zniknie na zawsze, i łzę otrze z wszelkiego oblicza ten, który jest Panem moim. A lud swój, gdziekolwiek jest na ziemi, uwolni od wszelkiej hańby, gdyż tak Pan postanowił.“  - Izajasz 25,7-8

Panie, siło i warownio moja, Tyś ucieczką moją za dni ucisku! do Ciebie przyjdą narody, przyjdą z krańców ziemi i rzekną: Nasi ojcowie kłamstwo tylko dostali w spadku, próżność i całkowitą niemoc.“  Jeremiasz 16,19

On zaś ze swej strony zobowiązał się, że cię obdarzy większą sławą, chwalebniejszym imieniem i wspanialszym blaskiem niż wszystkie inne narody. W ten sposób staniesz się - zgodnie z zapowiedzią Jahwe, twojego Boga - Jego ludem świętym!“ 5. Mojż. 26,19

„Czuwajmy zatem … i bądźmy trzeźwi!“ -   1. Tesaloniczan 5,6

Grozą napełnij dzikiego zwierza w sitowiu i stada byków, i pogańskich mocarzy. Przynoszących srebro powal na ziemię, rozprosz narody, co lubują się w wojnach”.-   Psalm 68,31

 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI URODZIN! – Życzymy Batyi Segal obfitego błogosławieństwa Bożego z okazji urodzin 18 sierpnia 2017. Odwiedź Batyę i Barry’ego na Facebook i  życz im wszystkiego najlepszego.

Grozą napełnij dzikiego zwierza w sitowiu i stada byków, i pogańskich mocarzy. Przynoszących srebro powal na ziemię, rozprosz narody, co lubują się w wojnach”.-   Psalm 68,31

 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI URODZIN! – Życzymy Batyi Segal obfitego błogosławieństwa Bożego z okazji urodzin 18 sierpnia 2017. Odwiedź Batyę i Barry’ego na Facebook i  życz im wszystkiego najlepszego.

„Wiele może modlitwa sprawiedliwego“  -  Psalm 125,3

Berło bezbożnika nie zaciąży nad dziedzictwem prawego, aby sprawiedliwy nie wyciągał ręki po nieprawość.” – Psalm 125,3

 „Wspieraj swój lud, błogosław dziedzictwo Twoje, wspomagaj go i trzymaj przy sobie na wieki!“ 
-
Psalm 28,9

 „O nie, nie śpi ten Stróż Izraela i nawet nie drzemie nigdy!
  Psalm 121,4

Pages