Organizacje pozarządowe nalegają na zakaz żołnierzy-dzieci w PA

Feb 16, 2020

Aktualności z Jeruzalemu

Piątek, 14 lutego 2020

„Wieczorem, rano i w południe narzekać będę i jęczeć, I wysłucha głosu mojego.
 
Psalm 55,18

Organizacje pozarządowe żądają zakazu werbowania dzieci na żołnierzy PA– Szacunkowo 10.000 dzieci jest co roku szkolone na obozach terrorystów w strefie Gazy; około 160 z nich zginęło podczas kopania tuneli przemytniczych. Od 18 do 21.02.2020 organizacja dla ratowania arabskich żołnierzy-dzieci urządziła tydzień solidarności i poprosiła ludność o podpisanie listu do parlamentu europejskiego i Amerykańskiej organizacje lobbystów by dbały o dobro dzieci i potępiły używanie dzieci jako żywych tarcz. W piśmie czytamy: „Od dziesięcioleci arabskie dzieci stają się żołnierzami, są żywymi tarczami, demolują, są robotnikami, pomocnikami w armii a nawet mordercami i samobójcami. W ten sposób skracane jest ich dzieciństwo przez ich śmierć, ciężkie kalectwo łub długoletnie więzienie. Niechęć społeczności międzynarodowej zajęcia się tym problemem tylko zachęciła organizacje takie jak Fatah, Hamas, „palestyński” dżihad, tak zwany Ludowy Front wyzwolenia Palestyny (PFLP) do dalszego wykorzystywania dzieci w celach wojskowych. Według raportu z roku 2016 w setkach szkół finansowanych z pieniędzy pomocowych było 240 podręczników, w których dzieci od 1 do 9 klasy uczone są, jak zabijać Żydów samym będąc męczennikiem. Dopiero jednak w sierpniu 2019 ONU wezwało przywódców Arabskich do podjęcia działań przeciwko mowie nienawiści, rasistowskim nawoływaniom do przemocy wobec Żydów i Izraela. Organizacje też pokazują dzieciom audycje pochwalające agresję i nienawiść oraz terror. Podobnie media społecznościowe pełne są odezw do zabijania. Kiedy dzieci będą starsze nadal tysiącami będą stawały się żywymi tarczami. * Koalicja tych pozarządowych organizacji ma nadzieję, że publiczny nacisk by nie wykorzystywać dzieci na wojnie. Także zachęca to innych ludzi do organizowana demonstracji i informowania o sytuacji dzieci w krajach arabskich. Wideo pod tytułem „Liczby o dzieciach żołnierzach” pokazuje, że 29 dzieci straciło życie z tych, które brały udział w obozach treningowych. Raport dalej podaje: „W teren konfliktu wysyłane są dzieci nawet 9 letnie by „walczyć” obok dorosłych i umierać zamiast nich. PAS i grupa „Świętej wojny islamskiej” jest dumna ze swoich dzieci jako „męczenników”. Ma to stworzyć strategiczną kulturę, w której dzieci używane są jako środek do celu; zabiera im się ich dzieciństwo. To musi się skończyć Palestyńskie dzieci w ogólności, a zwłaszcza dzieci rekrutowane na wojnę powinny mieć perspektywy na przyszłość. Mają one również prawa-podkreślone przez prawa międzynarodowe oparte na całkiem zwykłej moralności.”   (Jerusalem Post) Proszę módlcie się dalej o ujawnienie tych straszliwych praktyk i o skuteczne kroki przeciwko Hamasowi i innym grupom terrorystycznym, którem(a)wychowuje swoją młodzież by nienawidziły Izraela, (b) w czasie konfliktu wykorzystują dzieci jako żołnierzy walczącymi przeciw Izraelowi. Módlcie się by organizacje i ich przywódcy zostali ukarani i żeby zobaczyli jak bezskuteczne jest w społeczności arabskiej wychwalać terror i zachęcać do niego. 

USA do Abbasa: „Zdecyduj się na pokój. Ameryka już zdecydowała. “–  We wtorek 11.02.2020 wypowiedziała się ambasadorka USA Craft podczas posiedzenia nadzwyczajnego Rady Bezpieczeństwa. Zażądała ona odłożenia starych skarg na bok i razem z Izraelem pracować dla dobra obu narodów. „Jeśli zdecydujesz się na pokój, Ameryka i wiele innych narodów przyłączy się do tego” - powiedziała Craft. Podczas spotkania w ONZ miał w zasadzie być odrzucony plan rozwiązania izraelsko-arabskiego konfliktu zaproponowany przez Trumpa, ale Craft powiedziała, że chce mówić o tym jak przybliżyć się do lepszej przyszłości, który to sposób uwzględnia postulaty Trumpa. Craft nie poruszyła kwestii frustracji PA względem planu, który przewiduje tylko część Jerozolimy i zamiast tego oferuje części miasta za płotem bezpieczeństwa. Zamiast tego powiedziała, że plan jest historycznym krokiem do powstania państwa palestyńskiego ze wschodnią Jerozolimą jako stolicą. Propozycja zawiera około 46 milionów Euro w inwestycjach, by zaradzić trwałemu ubóstwu, stwierdziła Craft. Plan jest otwartą ofertą, początek konwersacji, jak dodała jeszcze. (VFI News)

Przedstawiciele USA o propozycji Trumpa: „Teraz działa inaczej niż wcześniej.“ – Po chłodnej  debacie w ONZ 11.02.2020 kiedy wszyscy członkowie oprócz USA i Izraela byli przeciw „planowi stulecia” prezydenta Trumpa, Waszyngton świętował fakt że rezolucja odrzucenia planu nie doszła do skutku. Administracja USA miała wywrzeć nacisk na krytyków by wniesiony przez Indonezję i Tunezję wniosek został odrzucony. Niektórzy dyplomaci pozwolili odrzucić wniosek, ponieważ zauważyli, że konieczne 9 głosów z 15 nie wystarczyłoby. „Ta spolaryzowana rezolucja nie przejdzie – to znak, że Rada Bezpieczeństwa ONZ zauważyła, że jej stare praktyki przestały działać” – stwierdził wysoki przedstawiciel Trumpa. „Po raz pierwszy Rada Bezpieczeństwa w konflikcie arabsko-izraelskim poruszała się według starych schematów myślowych zamiast uderzyć w zapiekłe pozycje arabskie, które przedłuży tylko istniejące status quo”. Były ambasador USA przy ONZ profesor Prosor powiedział: „To że Palestyńczycy nie mogli dzisiaj zwołać głosowania pokazuje zmianę jaka dokonała się w społeczności międzynarodowej w ostatnim czasie. Jeszcze przed dwoma laty Arabowie bez trudu zdobyli by poparcie paru krajów dla rezolucji potępiającej USA, ponieważ te uznały Jerozolimę jako stolicę Izraela. USA wetował te rezolucje. Tym razem nie przyciągnęło za sobą krajów sprzymierzonych. To pokazuje, że różne kraje mają teraz inne priorytety i różne interesy – stwierdził Prosor. To, że Arabom nie udało się uchwalić rezolucji potępiającej plan pokojowy Trumpa pokazuje też, że ONZ przestała być areną dowolnych harców Palestyńczyków. (VFI News)  – „Zastawili sidła na kroki moje, Ugięli duszę moją, wykopali przede mną dół: Wpadli do niego!” -  Psalm 57,7

Izraelski ambasador przy ONZ: „Abbas nie czuje się zobowiązany do pokoju.“ – 11.2.2020 izraelski ambasador w ONZ Danon wyjaśnił, że przewodniczący PA Mahmud Abbas nie myśli rzetelnie kiedy mówi, że chce pokoju. Rada Bezpieczeństwa zebrała się by dyskutować o planie pokojowym Trumpa. Abbas robi wszystko by uniknąć pokoju; jego wezwanie do „suwerenności” to tylko zakamuflowane wezwanie do walki zamiast być tylko końcowym efektem rokowań. Ponadto społeczność międzynarodowa zachęca Abbasa do odrzucenia wszystkiego co byłoby niezgodne ze starymi granicami sprzed 1967 roku. To zaprzeczy wszystkim obietnicom z przeszłości o konieczności dyskutowania przyszłych granic w rokowaniach. Po co Abbas miałby pertraktować skoro widać to – ONZ robi to za niego. Danon pochwalił zdrową myśl Trumpa. Prezydent USA widzi jasno, że stare koncepcje i formuły w poprzednich 70 latach nic nie dały.(Jerusalem Post, VFI News)

Dziękujemy Panu z a wasze modlitwy

    Barry Segal i zespół WdI
 

WYŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ
Download Our App