TYSIĄCE ŻYDÓW ZEBRAŁO SIĘ W CZASIE JOM KIPPUR NA MODLITWĘ POD ŚCIANĄ PŁACZU

Oct 12, 2019

„Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu; uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. “  Hebrajczyków 7,26-27

TYSIĄCE ŻYDÓW ZEBRAŁO SIĘ W CZASIE JOM KIPPUR NA MODLITWĘ POD ŚCIANĄ PŁACZU – Około 100.000 Żydów zebrało się wieczorem 8 października 2019 pod Ścianą Płaczu w Jerozolimie na szczególną modlitwę na początku dnia pojednania. Według tradycji w poprzednim miesiącu pokuty, Elul, bezpośrednio przed Rosch HaShana (żydowski Nowy Rok) fundacja opiekująca się tę częścią Wzgórza Świątynnego podała, że miejsce to odwiedziło pół miliona ludzi w te dni. „Duża rzeka ludzi, która w poprzednie dni od rano do późnej nocy zapełniała plac pod murem przybywała r różnymi motywami, zarówno religijnym i jak i świeckimi,  zebrani młodzi i starsi, pokazuje ro głębokie przywiązanie rożnych grup ludzi w Izraelu do muru i tradycji” -  wyjaśniła fundacja. Izrael w czasie Jom Kippur dosłownie staje w miejscu, ustaje ruch uliczny, urzędy i sklepy zamykają się,  a Radio i Telewizja robi przerwę. Wszystkie samochody zatrzymują się, a wielu mieszkańców wsiada na rowery i jadą pustymi ulicami. (Arutz 7)  „Starłem jak obłok twoje występki, a twoje grzechy jak mgłę: Nawróć się do mnie, bo cię odkupiłem” – Izajasz 44,22. Patrz też  3. Mojż. 16,29-30 i Hebajczyków 10,2+10

SUKKOT 2019 – Izraelczycy przygotowują się na najbardziej radosne święto w żydowskim kalendarzu. Święto Namiotów rozpocznie się o zachodzie słońca w niedzielę 13.10, a kończy się o zachodzie słońca 20.10.2019. W całym Izraelu rodziny budują szałasy suka (liczba mnoga Sukkot) z gałązek palmowych jako dachu. W międzyczasie dzieci wykonują swoje dekoracje i wieszają w tym czasowym mieszkaniu. Siedem dni i nocy ludzie mieszkają w tych szałasach i traktują  je jak swoje domy. Jedzą w nich sami lub z sąsiadami.  W ten sposób przypominają o 40 latach, kiedy lud wędrował przez pustynię do Ziemi Świętej. Również wtedy Mojżesz i dzieci Izraela mieszkały w namiotach. My z Wizji dla Izraela i Składu Jakuba ślemy Wam, naszym drogim przyjaciołom i wstawiennikom życzenia z okazji Sukkot. Proszę módlcie się o bezpieczeństwo w tych świętych dniach, zarówno dla mieszkańców jak i przybyszy z całego świata: „Niech ci błogosławi Pan z Syjonu, Abyś oglądał szczęście Jeruzalemu Po wszystkie dni życia twego! I abyś oglądał dzieci synów twoich! Pokój nad Izraelem!”– Psalm 128,5-6

ŚWIĘTO NAMIOTÓW W IZRAELU I ANGLII  – Święto Namiotów będziemy obchodzić 15-17.20.2019 w centrum Jerozolimy w Sali Pavillon.  Patrz po angielsku http://sukkot.visionfuerisrael.org. Naszą konferencję z Jerozolimy będziemy transmitować przez Livestream: https://livestream.com/visionforisrael/succotcelebration2019 Proszę módlcie się o konferencję.

ZABICI W STRZELANINIE W SYNAGODZE W HALLE/NAD RZEKĄ SAALE – Co najmniej dwóch ludzi zostało zabitych w biały dzień koło synagogi w landzie Sachsen-Anhalt w strzelaninie, która urządzona została w najświętszy dzień roku - w Jom Kippur. Wielu ludzi odniosło obrażenia. Zatrzymano podejrzanego, jak informuje policja. Nie było jednak wiadomo ilu było napastników. Na cmentarz żydowski wrzucono także granat ręczny. Napadu dokonano w pobliżu Dönerladens, 600 metrów od synagogi. (Arutz 7)  Módlcie się po tym tragicznym wydarzeniu w dzień Pojednania i o szybkie wyzdrowienie wszystkich rannych: proście Pana o pocieszenie dla wszystkich rodzin zabitych.

TWORZENIE RZĄDU W IZRAELU – Czołowi politycy w Izraelu wyjaśnili ponownie, że państwo żydowskie znajduje się w kryzysie – dzięki zastojowi w staraniach o stworzenie nowego rządu. Przed Jom Kippur nie doszło do utworzenia koalicji, po drugich wyborach w ciągu jednego roku. Członek Knesetu Avigdor Lieberman, założyciel partii Israel Beitenu (Izrael Nasz dom), rozmawiał przez weekend z Premierem Benjaminem Netanjahu i przewodniczącym partii Biało-Niebieskich oraz także członkiem parlamentu Benny Ganzem dążąc do utworzenia rządu. Bezskutecznie.  (JNN, Wikipedia)  Proszę módlcie się o czołowych polityków Izraela dużych partii. Oby się porozumieli i stworzyli nowy rząd. Patrz Ewangelia Sw. Mateusza 12.25

BURZA W IZRAELU – W dniu  5.10.2019 Izraelczycy zostali uradowani nieoczekiwanymi opadami; zaskoczyły też niskie temperatury. W całym kraju szalała burza z opadami, również w Tel Avivie i w Gazie. (JNN) Poza deszczowa trwa w Izraelu od października do marca. Proście i módlcie się o obfite opady w nadchodzących miesiącach i żeby żadna burza  nie przyniosła szkód mieszkańcom.

WSPÓŁPRACA W KRAJAMI ARABSKIMI – Izraelski minister spraw zagranicznych Katz oświadczył 6.10.2019, że planuje podpisanie paktu o nieagresji z różnymi krajami arabskimi. Na Twitterze napisał, że pakt zakończyłby konflikty z krajami, które podpisałyby porozumienie i wsparłyby współpracę cywilną, aż do podpisania całkowitego paktu pokojowego z Arabami tzw. Palestyńskimi. Według mediów współpraca koncentrowałaby się na walce z terrorem i rozwijaniu interesów gospodarczych. Katz dodał, że przedstawił ten plan arabskim ministrom spraw zagranicznych i wysłannikowi USA Jasonowi Greenblattowi. „Będę pracował dla wzmocnienia statusu Izraela w regionie i na świecie” – powiedział Katz. (JNN)  Módlcie się o byłych wrogich arabskich przywódców żeby poznały wartość Izraela i jego wkład do rozwoju. Oby w przyszłym roku doszło do szerokiej kooperacji.  Oby budowane były nowe mosty  porozumienia Izraela i jego arabskich sąsiadów.

PIOSENKI BARRY’EGO I BATYI SEGAL – Słyszeliście już piosenki Syjonu (Lieder Zions)? Dotąd na serwerach są 4 nasze piosenki: Hodu La'Adonai, Hine Lo Yanum, On Your Walls O Jerusalem i Ma Navu.  A tu angielskie wideo o wizji dla Izraela: Video

Z powodu konferencji Aktualności z Jeruzalemu nie ukażą się 18.10.19

 

Dziękujemy Panu za Wasze modlitwy

Barry, Batya i zespół VfI

tłum z niem. MAREK NOWAK

WYŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ
Download Our App