IRAN CHCE CAŁKOWICIE ZARWAĆ POROZUMIENIE ATOMOWE

Sep 14, 2019

Pan unicestwił plan narodów, Wniwecz obrócił zamysły ludów. Plan Pana trwa na wieki, Zamysły serca jego z pokolenia w pokolenie” -   Psalm 33,10-11

 

IRAN CHCE CAŁKOWICIE ZARWAĆ POROZUMIENIE ATOMOWE – Islamska Republika poinformowała w sobotę 7.09.2019, że rozpoczęła stosowanie nowoczesnych wirówek, co jest naruszeniem porozumienia mocarstw światowych z 2015 roku. Decyzja ta jest – jak nazwał to Teheran – „trzecim krokiem odejścia” od umowy. Centryfugi umożliwią szybsze wzbogacanie Uranu, tak żeby jego ilość wystarczyła do budowy broni jądrowej. Eksperci uważają, że Iran potrzebował będzie jednego roku. Ostatniego dnia lipca Teheran poinformował, że stopień koncentracji wynosi 3,67%; to więcej niż zapisano w umowie. Także przekroczono już dopuszczalną ilość 300 kg. (JNN)  Proszę módlcie się, żeby Pan wykorzystał amerykańskie sankcje i naciski ekonomiczne, aby Iranowi nie dać wyboru, ale by porzucił swoje agresywne plany atomowe; by trzymał się umowy i zatrzymał poparcie dla światowego terroru.

PRZYJEDŹ NA ŚWIĘTO NAMIOTÓW ZA MIESIĄC  – Będziemy świętować d 15 do 17.10.2019 w Sali Pavillon w centrum Jerozolimy. Uwielbiaj Boga z Joshuą Aaronem, Barrym i Batyą Segal, tancerzami z grupy  Kadosh i grup uwielbieniowych z okolic. Napawaj sią biblijną nauką z centrum uwagi na Izraelu i Bliskim Wschodzie z Dennisem Greenidge, Davidem Herzogiem, Barrym Segal, Benjaminem Siegal, Jonesem  Boatengiem, Victorią Sarvadi, Tonym Sperendao, Nizarem Touma i innymi. Spaceruj i tańcz na corocznym,  i teraz – jubileuszowym Marszu przez ulice Wiecznego Miasta - Żydowskiej Stolicy.  Jak już Ci wiadomo my z WdI obchodzimy 25 lecie i przez to uroczystości będą szczególne. Terminy i polecane hotele znajdziesz na http://sukkot.visionfuerisrael.org

POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO  – Lato w Izraelu jest wspaniałe – z plażową pogodą, rodzinnymi wycieczkami i gośćmi z innych krajów, którzy zapoznają się z historycznymi i kulturalnymi miejscami kraju. W sierpniu nastrój się zmienia. Zapach owoców jesieni zapowiada nadchodzące żniwa, po południu słońce świeci na złoto i przylatują zimowe ptaki. Księgarnie i sklepy dla dzieci przeżywają swój roczny boom, a mastki cieszą się z kilku godzin wolnego, kiedy 1 września ich pociechy idą, lub jad autobusem, do szkoły. W tym roku do szkół idzie 2 miliony dzieci i wszyscy modlą się o ich ochronę przed atakami terrorystycznymi jak ostatnio i żeby ich dzieciństwo zostało wzbogacone przez dobrych nauczycieli.   (JNN)  Proszę módlcie się o bezpieczne i radosne otoczenie wspomagające nauczanie uczniów w  całym kraju. – Przysłów 22,6; 5. Mojż. 4,9 i 6,7

USA ZAPOBIEGA NIEUCZCIWEMU STWIERDZENIU RADY BEZPIECZEŃSTWA O IZRAELU – W czwartek 5.9.2019 USA zablokowała oświadczenia o ostatnich napięciach między Izraelem i rezydującej w Libanie organizacji terrorystycznej Hisb-Allah. „Wyjaśnienie“ to miało spróbować zrównać prawo do obrony Izraela takimi aktami przemocy, jak agresywnej antyizraelskie zamachy terrorystyczne. Ameryka odrzuca wszelką krytykę Izraela i zadbała o to by sformułowanie zaproponowane przez Francję nie zostało przyjęte. USA żądała by w tekście potępiony został Hisb-Allah. Dla USA jest niemożliwe, by Izrael został postawiony na jednym stopniu z terrorystami. Wiele innych państw członkowskich odrzuciło sformułowanie i w końcu odrzucono cały tekst .(JNN) Proszę módlcie się aby Bóg ochronił wszystkich żyjących na północy Izraela, i by ochronił żołnierzy IDF. Proście o precyzyjne informacje wywiadu, żeby siły obrony były przygotowane na atak Hisb-Allahu. – Psalm 91

PROGRAM NAUCZANIA ARABSKICH DZIECI NA POCZĄTEK ROKU JESZCZE BARDZIEJ RADYKALNY NIŻ DOTĄD  - Istnieje instytut o nazwie IMPACT, który analizuje jak podręczniki trzymają się standardów kształtujących pokój i tolerancję. IMPACT doszedł do  wniosku, że w tym roku szkolnym na terenach tzw. Autonomii Palestyńskiej program nauczania jest jeszcze bardziej radykalny jak przedtem. „Jest pełny idei o martyrologii i Dżihadu [Świętej Wojny]”  - stwierdził szef IMAPACTu Marcus Sheff. „Była strategiczna decyzja PA by zradykalizować 1,3 miliona dzieci. Taki program nie powstał przypadkiem. Zachęca dzieci, by  same były męczennikami.  Na matematyce  muszą obliczyć ilość męczenników by znaleźć rozwiązanie. Większość dzieci na całym świecie liczy jabłka.”  Dopiero kilka dni przedtem międzynarodowa konwencja ONZ przeciw dyskryminacji (skrót: ICERD) w raporcie o Arabach stwierdza, że jest zaniepokojona  mową nienawiści w  mediach, w mediach społecznościowych, podręcznikach i programach nauczania, które prowadzą do nienawiści wobec Izraela. To pierwszy raz kiedy komitet ONZ krytykuje PA. Pozostaje jednak pytanie o to kto podejmie jakiekolwiek kroki by temu zaradzić. Ci co takie idee produkują, chcą widocznie uczynić dzieci jeszcze bardziej chętne do zabijania, a nawet samobójstwa niż dotąd. (JNN)  Proszę módlcie się przeciwko praniu mózgu arabskich dzieci i ich wykorzystanu  jako narzędzie przemocy i śmierci. „Kto obcuje z mędrcami, mądrzeje, lecz kto się brata z głupcami, temu źle się wiedzie.” – Przysłów 13,20

NEW YORK CORAZ BARDZIEJ NIEBEZPIECZNY DLA ŻYDÓW – Ilość przestępstw antysemickich w New York City (NYC) wzrósł między 1.09.2018, a 2.09.2019 o 63%.  W tym roku zameldowanych jest już 152 przypadki antysemickich zachowań, w porównaniu do 93 w tym samym okresie roku poprzedniego. Z policji komunalnej miasta (NYPD) podano w poprzednim tygodniu, że więcej niż połowę zgłoszonych przestępstw miała antysemickie podłoże. Szaf policji kryminalnej NYC Dermot Shea powiedział , że nie ma sensownego powodu, że jest tak wiele zgłoszeń z powodu nienawiści z antysemicką motywacją. (JNN)  Módlcie się o wszystkich Żydów poza Izraelem, którzy w coraz większym stopniu stają się obiektem ataków z antysemicką motywacją. Oby zaczęli reagować na sygnały czasu i przygotowali się do wyprowadzki do Izraela, nawet gdyby mieli porzucić swoje wygodne życie i przeszli całą biurokratyczną mitręgę.

EXPATS LUBIĄ JAKOŚĆ ŻYCIA W IZRAELU – Żydowskie państwo u „Expatów”, a więc ekspertów czy czołowych przywódców biznesowych, którzy zostali wysłani za granicę, zajmuje miejsce 14. To jest 8 miejsc do przodu. Organizacja Expat Insider przepytała ostatnio 20.000 takich ludzi w 64 krajach świata. Efekt: Expaci mieszkający w Izraelu są zadowoleni z ich pracy i jakości życia w „Ziemi  Świętej”. Z ankiety wynika, że mniej zadowoleni byli z wysokich kosztów utrzymania. (JNN)

PIOSENKI BARRY’EGO I BATYI – Zajrzyj na nasz kanał  na YouTube- śpiewaj z nami i naucz się pieśni z  Syjonu. Dotąd umieściliśmy Hodu La'Adonai, Hine Lo Yanum, On Your Walls O Jerusalem i Ma Navu.

Dziękujemy Panu za Wasze modlitwy

Barry, Batya i zespół VfI

WYŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ
Download Our App