AKTUALNOŚCI Z JERUZALEMU 21.06.2019

Jun 24, 2019

 „Zmacniajcież się, a mężnie sobie poczynajcie, nie bójcie się, ani się lękajcie twarzy ich; albowiem Pan, Bóg twój, on idzie z tobą, nie odstąpi cię, ani cię opuści.“  5.Mojż. 31,6

IZRAEL MA NAJWIĘKSZY WSKAŹNIK URODZEŃ W KRAJACH OECD – Wskaźnik urodzeń w 2015 roku wynosił 3,1 urodzeń na kobietę w Izraelu, to jest najwyższy wskaźnik w krajach OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). W ten sposób był on wyższy w Izraelu jak w Meksyku i Turcji, które zajęły odpowiednio miejsca 2 i 3. Wynika to ze studiów socjologicznych opublikowanych przez Taub-Zentrum. Wyższa dzietność w rodzinach ortodoksyjnych nie była jedynym powodem. Dzietność u kobiet „świeckich” wynosiła 2,2 dziecka i w ostatnich 20 latach ciągle rosła. Analiza liczby urodzeń w przeglądzie historycznym i międzynarodowym wykazuje, że swego czasu wynosiła ona 3,1: we Włoszech w roku 1931, w Niemczech w 1914 i w Wielkiej Brytanii w roku 1989, podobnie jak we Francji.  (Globes) „1 Mojż 33,5:  „to dziatki są dziedzictwem od Pana, a płód żywota nagrodą. Jako strzały w ręku mocarza, tak są dziatki, które się darzą. Błogosławiony mąż, który niemi napełnił sajdak swój; nie będą zawstydzani, gdy się w bramie rozpierać będą z nieprzyjaciółmi swymi”. 1 Mojż. 1,28: „Rozradzajcie się, i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię; i czyńcie ją sobie poddaną; i panujcie nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebieskim, i nad wszelkim zwierzem, który się rusza na ziemi.”

ARCHEOLODZY ZNALEŹLI BRAMĘ MIEJSKĄ Z CZASÒW DAWIDA – Bramę miasta z czasów Króla Dawida odkryto po 32 latach wykopalisk w starożytnym mieście  Betsaida na Wzgórzach Golan, przy czym otworzyły one miejsce do kolejnych spekulacji co do wyglądu starożytnego Izraela. „Nie ma wielu bram tak ważnych miast z tego czasu” – wyjaśnił prof. Rami Arav, przewodzący wykopaliskom. „Betsaida to nazwa miasta z czasów Drugiej Świątyni, ale w czasach pierwszej nazywa się ono Zer”. Arav cytuje Jozuego 19,35 gdzie można przeczytać: „Miastami umocnionymi były: Ziddim, Zer i Hammat, Rakkat i Kinneret.“ Wykopaliska finansowane przez Hebrew Union College w Jerozolimie, a wykopaliska i badania prowadzone są przez fachowców z  całego świata. (Jerusalem Post)  Nie ważne w której części się człowiek znajdzie,  w Izraelu wszędzie są świadectwa jego przeszłości i innowacyjnej przyszłości. „Albowiem upodobały się sługom twoim kamienie jego, i nad prochem jego zmiłują się.“ - Psalm 102,15

IRAN WYCOFUJE SIĘ CORAZ BARDZIEJ Z POROZUMIENIA – Jak w niedzielę 17.06.2019 poinformowała Agencja Reutera Iran poinformował, że coraz bardziej wycofa się z porozumienia atomowego z roku 2015; USA wycofało się całkowicie w roku 2018. „Irańska Agencja energii atomowej poinformuje jutro obok elektrowni instalacji produkcji ciężkiej wody w Arak, że podjęte zostały kroki, powodujące dalszy brak realizacji postanowienia” – stwierdziła irańska Agencja Informacyjna. Organizacja chce zapowiedzieć podwyższenie zapasów wzbogaconego Uranu i zwiększyć produkcję ciężkiej wody (tlenek deuteru).  Już w połowie maja przedstawiciel Iranu powiedział, że Republika Islamska produkcję słabo wzbogaconego Uranu zwiększyła czterokrotnie i nie będzie się trzymała postanowień porozumienia międzynarodowego z 2015 roku. (INN)  „Bo nie masz nic szczerego w ustach ich; wnętrzności ich złośliwe, gardło ich jako grób otwarty, językiem swym pochlebiają.“ - Psalm 5,10. „Ale ten, który mieszka w niebie, śmieje się; Pan szydzi z nich.“ - Psalm 2,4

STOSUNKI ARABSKO-ŻYDOWSKIE W DOLINIE JORDANU –Regionalny radny David Elhaiini przewodzi 21 żydowskim gminom w Dolinie Jordanu, które co roku rosną o 6% - i to bardziej niż w innych regionach. Elhaini opowiada o doskonałych stosunkach gmin żydowskich z ich arabskimi sąsiadami. „Jedynym źródłem zarobków Arabów z doliny Jordanu są żydowskie osiedla” – stwierdził. „Zatrudniamy 6.000 osób każdego dnia. A w sezonie, czerwcu, lipcu i wrześniu nawet 12.000 ludzi. Zarobki jakie płacą żydowskie zakłady pracy są trzy razy większe niż inne w tym miejscu.” „Mieszkamy tu wszyscy. Jeśli mamy pracownika pracującego dla nas od lat, to mamy z nim dobre stosunki. Można się zaprzyjaźnić. Przychodzą na nasze wesela a my idziemy do nich. Kiedy jeszcze byłem farmerem żona mówiła mi, że spędzam więcej czasu z Yusufem, moim brygadzistą, jak z nią. Pracowaliśmy razem od 5 rano do 16.Kiedy się rano pracuje, razem je i razem siedzi to buduje się dobre stosunki”. Podkreśla, że żydowscy rolnicy przekazują swoją wiedzę arabskim. Dajemy im najlepsze sposoby uprawy daktyli. Pracujemy razem, zadają nam pytania. Nasi instruktorzy odwiedzają ich też incognito, ponieważ PA nie chce takich kontaktów. Elhaini dodaje, że jakość życia Arabów w  Dolinie Jordanu bardzo się poprawiła. „Widać to po ilości dzieci, które teraz studiują. Ilość ta ciągle wzrasta. Chcemy te dobre stosunki umacniać, ale Autonomia Palestyńska staje w poprzek. Ich zwolennicy BDS (którzy chcą bojkotować izraelskie firmy) nie rozumieją, że udaremniają poprawę stosunków międzyludzkich”.   (Jerusalem Post)  „Jeżeli można miejcie pokój ze wszystkimi!“ – Rzymian 12,18

STUDENCI TECHNION ZAŁOŻYLI PONAD 2000 FIRM – Zachwyt przedsiębiorczością spowodował, że Technion (założony w 1912 roku w Hajfie najstarszy uniwersytet Izraelu) stał się siłą napędową sektora wysokich technologii w kraju. „Wielu naszych absolwentów zajmuje czołowe miejsca w gospodarce kraju” – stwierdził dziekan Uniwersytetu, Peretz Lavie, który po 12 latach urzędowania w październiku 2019 wycofa się z tego urzędu. Rekord w przypadku studentów to próba 21 razy. W kraju znanym z młodych przedsiębiorców świat się nie wali, jak czasem zaliczysz plajtę. „Izraelici nie przestają zadawać pytań. W niektórych krajach po porażce mógłbyś się spakować. Ale znam ludzi, którym udało się dopiero za 10 razem. W Japonii mają tyle samo ambicji jak tu, ale Japończycy po porażce nie mogą się pozbierać. W Brazylii nie musisz prosić o kolejną pożyczkę po pierwszym niepowodzeniu.”  (Jerusalem Center for Public Affairs) „Ja mądrość mieszkam z roztropnością i umiejętność ostrożności wynajduję.“ – Przypowieści 8,12.Bo choć siedem kroć upada sprawiedliwy, przecie zaś powstaje; ale niezbożni wpadną w nieszczęście “ – Przypowieści 24,16

TYSIĄCE ARABÓW PROTESTUJE NA GRANICY GAZY – Około 6500 arabów tzw. Palestyńskich demonstrowało w piątek 14.06.2019 w pobliżu płotu granicznego z Gazą i lżyło  żołnierzy IDF. Według prowadzonego przez Hamas tzw. Ministerstwa Zdrowia dla Gazy rannych zostało 49 Arabów. Tego samego dnia wybuchło wiele pożarów, gdyż Arabowie znów wysyłali nad południowy Izrael balony z ładunkami zapalającymi. Do tego doszły ataki rakietowe na Sderot ze strony Gazy dzień wcześniej. Po starciach na przejściu z Gazą IDF dokonało nalotów prewencyjnych na cele Hamasu, a armia rozszerzy swoje zasoby obrony rakietowej „żelazna tarcza”.  * Proszę zastanów się: wszystko, wszystkie zasoby, cele nadzieje, materiały szkoleniowe, wszystkie starania rządzącego w Gazie Hamasu – nastawione są na zniszczenie Izraela. Hamas ma miliony pieniędzy ze środków pomocowych  [płaconych z budżetów państw Zachodu] zmarnotrawionych by tylko podsycić swoich arabskich ziomków do ataku na Izrael, jak to ma miejsce teraz i zakupów nowych, jeszcze bardziej niszczących technologii, jak teraz nowych modeli balonów zapalających, by nadal prowadzić beznadziejną wojnę z państwem żydowskim. Kiedy Izrael broni swoich mieszkańców, Hamas drze się na cały świat, że jest uciskany. Pieniądze z całego świata nie idą jednak na odbudowę zniszczonych budynków, ale do teczek swoich terrorystów i na zakupy nowych broni. Albert Einstein miał powiedzieć pewnego razu: „Definicją szaleństwa jest cały czas robić to samo ale oczekiwać innych rezultatów”. W ten sposób możemy powiedzieć, że strefa Gazy rządzona jest przez wariatów. (Arutz 7) Proszę módlcie się o cud w rządzie Gazy i żeby organizacja terrorystyczna została pozbawiona władzy. Módlcie się nadal o ochronę wzdłuż południowej granicy i o rozwiązanie w kwestii balonów z Gazy, które zniszczyły już tysiące hektarów upraw i lasów. „Nie oddawając złego za złe, ani łajania za łajanie, lecz przeciwnym obyczajem dobrorzecząc, gdyż wiecie, iż na to powołani jesteście, abyście błogosławieństwo odziedziczyli.” – 1 Piotra 3,9; „Nie knuj złego przeciwko bliźniemu twemu, gdyż on z tobą dowiernie mieszka.” – Przysłów 3,29;  „Kto drugiemu dół kopie, wpada weń; a kto kamień toczy, na niego się obraca.“ – przysłów 26,27

PIOSENKI BARRY I BATYA NA YOUTUBE – Drodzy czytelnicy abonujcie kanał Byrryego i Batyi Segal na YouTube. Możecie słuchać i uczyń się ich i wspólnie śpiewać. https://www.youtube.com/channel/UC9Nj8CTAGFJZUVvSL-7iBBg

ŚWIĘTUJ SUKOT Z NAMI – Zacznij już teraz, planować coroczne święto Namiotów w centrum Jerozolimy. Odbędzie się 15-17.10.2019. Weź udział w uwielbieniu i chwale. Rozkoszuj się zdrową nauką Dennisa Greenidge, Benjamina Siegala, Barry’ego Segala i wielu innych. Poznaj braci w wierze stąd, i z innych  miejscowości. Poznaj nasze gminy z całego Izraela. Spaceruj i tańcz podczas pochodu ulicami Jerozolimy wiecznego miasta narodu żydowskiego. Przy okazji: w tym roku Wizja dla Izrael obchodzi 25 lecie, co będzie szczególnie uczczone. Więcej informacji: http://sukkot.visionfuerisrael.org .

PROSIMY O DATKI - na sprzęt medyczny i lekarstwa, które rozdajemy ludziom starszym i potrzebującym; na wózki inwalidzkie dla niepełnosprawnych dzieci, stacje intensywnej terapii, pacjentów po terapii rakowej. My z Wizji dla Izraela chcemy być dobrze przygotowani na wszelki wypadek, gdyby nadeszła wojna z Północy od strony Iranu i jego sprzymierzeńców W obliczu wzmożonych ataków terrorystycznych przez Hamas na południu żydowskie państwo oczekuje kolejnej wojny na lądzie. O projektach Wizji dla Izraela np. o akcji tornister, która od 1999 roku rozdała 225.000 wyposażonych tornistrów tej i innych wydarzeniach przeczytacie w Intrenecie na stronie www.visionforisrael.com/pl Z góry dziękujemy za pomoc i modlitwy!-  - Rzymian 15,26-27

Nasze konta Niemcy:  Vision für Israel e.V.     IBAN: DE27 7015 0000 1002 9131 41

 

Dziękujemy Panu za Wasze modlitwy

Barry, Batya i zespół VfI

tłum z niem. MWN

WYŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ
Download Our App