DE GOD VAN ISRAËL IS MET U

Apr 20, 2020

Lieve vrienden,

Van alle andere feesten is het Pascha degene die misschien het meest in het bijzonder naar Yeshua (Jezus) wijst. Om te beginnen is dit het feest van de verlossing. Yeshua is onze verlossing. Hij verloste ons uit een leven van gebondenheid aan zonde en bracht ons in vrijheid in Hem. Ten tweede was het de avond van het Pascha dat Yeshua Zijn laatste avondmaal, het Pascha Seder, had met Zijn discipelen en dat was de nacht dat Hij werd verraden.

‘s Avonds kwam Jezus met de andere apostelen en ze gingen allemaal aan tafel. Hij zei: ‘Ik heb er geweldig naar verlangt dit Paasmaal met jullie te eten. Nog even en dan breekt voor Mij een groot lijden aan. Ik zeg jullie dat Ik het Paasmaal beslist niet meer zal eten tot het Koninkrijk van God volle werkelijkheid is geworden.” Lukas 22:14 – 16

Terwijl we deze feestdag vieren en we ons huis en ons hart klaarmaken voor dit belangrijke feest, worden we, zoals altijd, herinnerd aan het originele Paasverhaal - toen de Israëlieten, nadat ze Egypte hadden mogen verlaten, werden achtervolgd door het leger van de farao totdat ze vastzaten aan de rand van de Rode Zee.

Toen de Israëlieten het enorme leger dat hen achtervolgde in de gaten kregen, brak grote paniek, uit. Zij schreeuwden naar de Here om hulp…-- Exodus 14:10

Tegenwoordig kunnen we nog steeds de echo's horen van de angst die de Israëlieten moeten hebben gevoeld toen ze die dag tegenover hun achtervolgers stonden. We kunnen het voelen als we lezen over wereldwijde onrust; oorlog, hongersnood, pandemieën, genocide ... onuitsprekelijke gruweldaden blijven ongestraft. Velen willen graag de koude vuren van wanhoop in ons op gang brengen - omdat angst een uitstekend hulpmiddel is.

Maar gelukkig kunnen we ook erkennen dat dit niet de eerste keer is dat Gods volk wordt geconfronteerd met de dreiging van vernietiging. En elke keer dat dit is gebeurd - van het eerste Pascha tot en met vandaag - heeft God zijn belofte gehouden. Hij heeft de zee gescheiden voor Zijn volk. Hij heeft ons tot welvaart gebracht. Hij heeft ons op ongekende manieren genezen. En dat zal Hij weer doen.

Maar Mozes kalmeerde het volk. ‘Wees maar niet bang. Blijf gewoon waar u bent en kijk hoe de Here ons vandaag redt. De Here zal voor u vechten, u hoeft zelfs geen vinger naar hen uit te steken!’ --  Exodus 14:13 – 14 

Het verhaal van de uittocht laat ons zien hoe God zijn volk verloste van de slavernij in Egypte en hen vrijmaakte om Hem te dienen. Evenzo worden we vrijgemaakt van gebondenheid aan zonde en dood door de offerdood van Yeshua aan het kruis. Net als het oorspronkelijke Pascha in Egypte, is het offer van het Lam (Yeshua) dat de toorn van God degenen die het bloed van het Lam op de deurposten van hun hart hebben gelegd, 'voorbij laat gaan'. Hij verlost ons van de gebondenheid van zonde en zorgt ervoor dat de toorn van God voor altijd van ons wordt weggedaan.

Dit is de essentiële boodschap van het evangelie zelf - dat we verzoening hebben door de offerdood, begrafenis en opstanding van Yeshua onze Messias - het grote Lam van God.

Op de ochtend van Paasavond worden alle gerezen etenswaren verbrand tijdens een ceremonie genaamd 'Bi’ur Chametz'. Ongezuurd voedsel wordt beschouwd als een corrumperende invloed - een verborgen onreinheid die puurdere elementen en zonde manipuleert. Spiritueel zuurdeeg is als een boze impuls in ons die onze ziel bederft en verzuurt. We moeten het van ons wegdoen en onszelf heiligen.

Gooi de oude gist weg, anders bent u geen vers deeg. Er hoort bij u geen gist te zijn omdat Christus, ons Paaslam, geofferd is. Laten wij dat dan ook blijven vieren, niet met oude gist of met gist van kwaad en schande, maar met het ongegiste brood van zuiverheid en waarheid.’--1 Kor. 5:7-8

Hier moedigt de apostel Paulus ons aan om onszelf innerlijk te onderzoeken en het zuurdeeg te verwijderen, zodat we een "nieuwe brok" kunnen worden, rein van de zonde van ons verleden.

Als we naar de Matzah kijken, zien we dat deze gestreept is. Dit is een andere weergave van Yeshua: "Door Zijn striemen werden we genezen" (Jesaja 53: 5). En het is doorboord: "Ze zullen naar Mij kijken wie ze hebben doorboord" (Zacharia 12:10). De matzah is puur - er zit geen zuurdeeg in - net zoals Yeshua ‘s lichaam puur en zonder zonde was.

Vrienden, voor ons zijn deze tijden ongekend. Maar we moeten niet vergeten dat niets van dit alles te groot is voor God. Terwijl we dit Pascha vieren, en binnenkort de opstanding van onze Heer, laten we het oude zuurdeeg van twijfel en angst weggooien - en het vervangen door het 'nieuwe brok' van vreugdevol geloof in God.

We kunnen in verschillende landen wonen, met verschillende regeringen, verschillende leiders en verschillende wetten - we dienen één God. En onze God houdt zijn beloften.

Moge de Heer u zegenen en u bewaren. Shalom, en een gezegend Pascha voor jullie allemaal.

Met vriendelijke groet,

Barry & Batya Segal

 

 

Neem Contact Met Ons Op
Download Onze App