Schooltassen voor Risicokinderen

Nov 18, 2019

Het nieuwe schooljaar is begonnen en we ontvangen nog steeds woorden van dankbaarheid en ontroerende beschrijvingen van vreugde in de ogen van die kinderen die schooltassen en etui ontvingen.

Als onderdeel van het Pack to School-project werden schooltassen en etuis gedoneerd aan een organisatie die zorgt voor kinderen en tieners met gedrags-, emotionele of sociale problemen en een laag opleidingsniveau. De organisatie opereert in kleine dorpen, waar de kinderen bij pleegouders wonen. Het beoogt het aantal kinderen en tieners die risico lopen te verminderen door systematisch met gezinnen te werken.

We hebben een mooie bedankbrief ontvangen van de organisatie met de volgende tekst:

"Dankzij uw vriendelijke bijdrage konden we de kinderen van het dorp een moment geven waarin ze zich gelijk voelden aan elk ander kind in Israël.

Wanneer een kind dat niet op een kostschool zit, het schooljaar begint met nieuwe schoolbenodigdheden, en vooral met een nieuwe schooltas, wordt het als vanzelfsprekend beschouwd, maar voor een kind op kostschool is het ontvangen van een nieuwe schooltas en etui een spannend en enerverend moment. Dankzij Visie voor Israël krijgen de kinderen van het dorp een moment van zoveel vreugde en geluk, waarvoor we onze voortdurende hartelijke dank betuigen."

Uw donaties aan Visie voor Israël helpen de verschillen tussen kinderen te verkleinen, waardoor kinderen uit kansarme gezinnen de kans krijgen om te ontsnappen aan de cyclus van armoede en nood.

Neem Contact Met Ons Op
Download Onze App