IDF Wil de Grenzen van Israël Gaan Versterken

Oct 29, 2019

“En Hij zei tegen hen: Komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit; want er waren velen die kwamen en gingen, en zij hadden zelfs geen gelegenheid om te eten.” Mar. 6:31

IDF WIL DE GRENZEN VAN ISRAËL GAAN VERSTERKEN: Eind vorige week onthulde de IDF haar nieuwe vijfjarenplan met de stafchef: "De situatie is kwetsbaar in het noorden en zuiden - en kan verslechteren tot een confrontatie." De publicatie van het plan werd naar verluidt uitgesteld als gevolg van de aanhoudende politieke onzekerheid in Israël, terwijl de coalitiegesprekken nog gaande zijn en een verantwoordelijke regering de leiding heeft. Het leger concludeerde echter dat het "geen andere keuze had dan vooruit te gaan" in het licht van recente ontwikkelingen. De IDF zei dat het voorstel bedoeld was om "de veelheid aan evenementen en de veelheid aan activiteiten" op het gebied van veiligheid aan te pakken. Het plan is opgesteld door een grondige beoordeling van de mogelijkheden van de IDF en was bedoeld om oplossingen te ontwerpen voor waargenomen fouten en deze aan te pakken. Het plan gaat ook in op wat wordt beschouwd als de centrale dreiging voor Israël: een gedecentraliseerde vijand in een stedelijke ruimte uitgerust met precisiewapens. Deze beschrijving past zowel bij de Hezbollah-terroristische organisatie in het noorden als bij Hamas-terroristische groeperingen in het zuiden. IDF-stafchef luitenant-generaal Kochavi benadrukte de dreiging van Hezbollah en zei: "De centrale strategische uitdaging van Israël ligt in de noordelijke arena: in de verschansing van Iraanse en andere strijdkrachten in Syrië en het project met precisieraketten. In beide gevallen is het een door Iran geleide inspanning waarbij gebruik wordt gemaakt van het grondgebied van regeringen die beperkt zijn in hun bevoegdheden, "voegde hij eraan toe. "Jarenlang heeft Hezbollah 'Libanon gevangengenomen, ‘heeft hij daar zijn eigen leger opgericht, en het is degene die feitelijk het veiligheidsbeleid’ van Libanon bepaalt," verklaarde Kochavi. (Algemeiner/JNN) Bid dat de vijanden van Israël in Libanon, Syrië, Iran en Gaza, samen met terroristen onder de Palestijnen in Israël zullen worden ontdekt, verslagen en weggevaagd.

HELP VVI VOOR TE BEREIDEN VOOR NOODCRISIS SITUATIES: De toenemende militaire dreigingen van Israël door Iran en door Iran gesteunde terroristische groeperingen aan zowel de zuidelijke als de noordelijke grens kunnen zich op elk moment ontwikkelen tot oorlog. VVI, evenals het hele land, moeten voor deze mogelijke crisis worden uitgerust met noodmaatregelen en voorraden. Help ons alstublieft met een financiële gift via www.visievoorisrael.nl. Uw donaties zijn van vitaal belang en worden erg gewaardeerd.

ISIS LEIDER ABU BAKAR AL-BAGHDADI IS DOOD, BEVESTIGD DOOR DNA VERSLAG: ISIS-leider Abu Bakr al-Baghdadi is doodverklaard als gevolg van DNA-testbevestigingen. Een hoge ambtenaar van het Pentagon zei dat de operatie in het noorden van Syrië werd uitgevoerd door commando's van de Navy Seal die met hulp van de CIA in het gebied parachuteerden, dat deelnam aan "lokale veiligheidsapparatuur". De rapporten over de dood van de ISIS-leider volgden op een tweet van de Amerikaanse president Donald Trump op zaterdagavond 26 oktober 2019 waarin hij alleen schreef: "Er is zoiets groots gebeurd!" Zonder details te verstrekken. Bronnen in het Midden-Oosten geloven dat USA Special Forces ISIS-leider Abu Bakr al-Baghdadi 's nachts tussen zaterdag en zondag tijdens een aanval in Syrië hebben vermoord. Uit eerdere inlichtingenbeoordelingen bleek dat Baghdadi ergens onder de grens tussen Syrië en Irak ondergronds was gegaan toen ISIS eerder dit jaar werd verdreven uit zijn laatst bevolkte bolwerken in het gebied. (JNN) “Een stad springt op van vreugde over de welstand van de rechtvaardigen, maar als de goddelozen vergaan, is er gejuich.” Spr. 11:10

MAKERS VAN ANTISEMISTISCHE PARADE VLOTTER ‘NIET INTENTIONEEL RASISTISCH’ GEACHT: De waakhond van de Belgische staat op racisme heeft zijn oordeel uitgesproken over een parade vlotter van eerder dit jaar die als antisemitisch werd dichtgeslagen. Hoewel de waakhondgroep het ermee eens was dat de vlotter antisemitisch was, vond hij toch dat de makers niet opzettelijk racistisch waren. Een vlotter in de parade van het Belgische carnaval in Aalst in maart 2019 toonde gigantische figuren van orthodoxe joden met hoekige neuzen, waaronder een met een rat op zijn schouder, met zakken geld in zijn hand. Het spektakel veroorzaakte een stortvloed van veroordelingen, onder meer van de VN Educatieve, Wetenschappelijke en Culturele Organisatie of UNESCO, die het racistisch noemde. De burgemeester en de paradeorganisatoren van Aalst hebben alle kritiek op de parade afgewezen en gezegd dat het onschadelijke satire was en niet antisemitisch. Eerder deze maand drukten de organisatoren karikaturen van Joden met gouden tanden en rode haakneuzen op linten die bedoeld waren om bij de volgende editie van de parade te worden gedragen. Het rapport dat vorige week werd uitgebracht door het Inter-Federal Equal Opportunities Centre, of UNIA, beveelt aan om de drijvers van Aalst vrij te maken van criminele verantwoordelijkheid, terwijl de makers en hun critici worden opgeroepen om "meer empathie" te tonen. Het Forum van Joodse Organisaties van het Vlaams Gewest verwierp de bevindingen van UNIA en betwistte met name een verklaring in het rapport dat suggereert dat Joden en andere critici van de vlotter in Aalst "empathie en meer begrip" moeten tonen tegenover de makers van de vlotter. "Het is een goedkoop cliché", schreef de Joodse groep. “Joden hebben meer dan 2000 jaar ervaring met antisemitisme en hebben geen instructie nodig over humor. Joden weten beter dan wie ook waar karikaturen kunnen leiden. ' (JNN)  UNIA's voorgestelde zachte aanraking voor degenen die op gigantische schaal racistisch belachelijk maken, allemaal in naam van goed cultureel plezier zonder de bedoeling kwaad, kan alleen maar het hoogtepunt van hypocrisie worden genoemd. De schandalige suggestie dat meer "empathie" moet worden getoond jegens de drijvende makers van Aalst die al plannen maken voor de groteske antisemitische dobber en poppen van volgend jaar, voegt alleen maar meer vuur toe aan de verontwaardiging. Bid dat deze vlotters worden ontmanteld en dat er zware boetes worden opgelegd voor toekomstige pogingen om dergelijke duidelijk antisemitische beelden weer te geven.

ALHOEWEL IK VAL, IK ZAL WEER OPSTAAN: Zondag 27 oktober 2019 markeerde het eenjarig jubileum van de schietpartij in de Tree of Life Synagogue in Pittsburgh, waarbij een schutter 11 mensen doodde. Het Amerikaanse Joodse Comité organiseerde een campagne die mensen aanspoorde om afgelopen Shabbat de synagoge bij te wonen om solidariteit met joden te tonen in het licht van de gedenkdag. De dappere mensen van de Bridgeport Connecticut-synagoge hadden zich aangemeld om deel te nemen aan de campagne en werden in reactie daarop geëvacueerd op vrijdag 26 oktober 2019 nadat de congregatie twee bomdreigingen ontving. De politie zei dat alle mensen veilig waren geëvacueerd en dat de afdeling de bedreigingen aan het onderzoeken was. Slechts een jaar nadat een schutter 11 mensen in de synagoge Tree of Life in Pittsburgh doodde, hebben congreganten voorlopige plannen geschetst om het huis van aanbidding te heropenen, dat nu de plaats is van de dodelijkste antisemitische aanval in de geschiedenis van de VS. Elf mensen werden gedood en zes raakten gewond op 27 oktober 2018, nadat een man met een AR-15-geweer en andere wapens op aanbidders schoot die zich hadden verzameld in de synagoge Tree of Life in de wijk Squirrel Hill in Pittsburgh terwijl hij antisemitische laster schreeuwde. De slachtoffers, variërend in leeftijd van 54 tot 97, omvatten twee broers die werden herinnerd voor het begroeten van leden bij de deuren van de synagoge en een paar dat meer dan 60 jaar geleden in Tree of Life was getrouwd. De politie beschuldigde Robert Bowers, 47, in de schietpartij en federale aanklagers zeiden in augustus 2019 dat ze de doodstraf tegen hem zullen zoeken. (JNN) “Verblijd u niet over mij, mijn vijanden, want als ik gevallen ben, zal ik weer opstaan, als ik in duisternis zit, is de Heere mij een licht.” Mic.7:8

AMERIKAANSE JODEN ZIEN TOENAME DISCRIMINATIE EN ANTISEMITISCH GEVAAR IN DE VS: Meldingen van antisemitisch geweld, graffiti en haat zaaiende spraak blijven in toenemende mate mondiale krantenkoppen vullen in verhoudingen die sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer worden gezien. Volgens de chief advocacy officer van het Amerikaanse Joodse Comité, Daniel Elbaum, in een recent onderzoek onder Amerikaanse joden over antisemitisme in de VS, gelooft ongeveer 88% dat antisemitisme tegenwoordig een probleem is in Amerika, en 84% zegt dat is de afgelopen vijf jaar slechter geworden. 35% zegt dat ze de afgelopen vijf jaar persoonlijk het doelwit zijn geweest van antisemitisme. 31% vermijdt publiekelijk het dragen, dragen of tonen van dingen die hen kunnen identificeren als Joden. Amerikaanse Joden zien een verband tussen ongepaste kritiek op Israël en antisemitisme, met 84% die zegt dat de uitspraak "Israël heeft geen bestaansrecht" antisemitisch is. 80% zei dat de stelling "De Amerikaanse regering Israël alleen ondersteunt vanwege Joods geld" antisemitisch is. 73% zei dat de uitspraak "Amerikaanse joden loyaler zijn aan Israël dan Amerika" antisemitisch is. (JNN/Chicago Tribune)

PROTESTANTE KERKEN IN ALGERIJE GESLOTEN, AANBIDDERS GEARRESTEERD: Het Noord-Afrikaanse graafschap Algerije met moslims meerderheid heeft sinds midden oktober 2019 drie protestantse kerken gesloten. Pastor Salah Chalah, hoofd van de protestantse kerk van Algerije, zei dat de autoriteiten wraak hebben genomen op de protestantse kerk van het volledige evangelie van Tizi Ouzou vanwege een sit-in die christenen op 9 oktober 2019 op het hoofdkantoor van de provincie Bejaia organiseerden. Human Rights Watch zei dat de Algerijnse politie de Full Gospel Church op 15 oktober 2019 heeft overvallen en aanbidders, waaronder Chalah, heeft aangevallen. De Full Gospel Church is de grootste protestantse kerk in Algerije, met 1.000 leden. Algerijnse autoriteiten sloten twee extra kerken in Tizi Ouzou, waaronder een kerk met 500 leden in Makouda. De in de Verenigde Staten gevestigde International Christian Concern (ICC) advocacy-directeur Matias Perttula zei: "Meldingen over de stijgende niveaus van religieuze intolerantie in Algerije veroorzaken opnieuw grote bezorgdheid voor ICC en onze partners. Deze kerkafsluitingen zijn volkomen ongegrond en duidelijke indicatoren van vervolging en intimidatie van de christenen van Algerije, die een belangrijke religieuze minderheid vertegenwoordigen. ICC is van plan om deze kwestie met leden van het Congres op Capitol Hill aan de orde te stellen om hen bewust te maken van deze mensenrechtenschendingen. ”Volgens Human Rights Watch brengen deze drie sluitingen het aantal protestantse kerken dat sinds november 2018 door de regering is gesloten naar 12. De staatsgodsdienst van Algerije is de islam. Algerijnse functionarissen schatten het aantal christenen op 50.000, maar anderen zeggen dat het tweemaal dat aantal zou kunnen zijn. (JNN)

NIEUWE OPGEGRAVEN BYZANTIJNSE KERK EERT NAAMLOZE MARTELAAR: Israëlische onderzoekers meldden vorige week dat een kerk uit het Byzantijnse tijdperk, gebouwd ter ere van een niet nader genoemde martelaar, onlangs is opgegraven in de buurt van Jeruzalem na een opgraving van drie jaar. De vloeren zijn versierd met enorme mozaïeken van vogels, fruit en planten, kleurrijke fresco's en een eigenaardige inscriptie die de onderzoekers heeft verbijsterd zijn gevonden tijdens de opgravingen die ongeveer tien mijl ten westen van Jeruzalem zijn uitgevoerd. Benyamin Storchan, die de opgraving leidde, zei: "We hebben een inscriptie gevonden op de binnenplaats van de kerk die de site wijdt ter nagedachtenis van een‘ glorieuze martelaar. " De martelaar heeft geen naam en is nog steeds een mysterie, "zei Storchan. Hij voegde eraan toe dat de overdadigheid van het complex aangeeft dat deze persoon een belangrijk figuur was. Een ander opschrift liet zien dat de Byzantijnse keizer Tiberius II Constantinus had geholpen de latere uitbreiding van de kerk te financieren. "We kennen een paar honderd kerken in het Heilige Land, maar deze kerk overtreft de meeste van hen door de staat van bewaring en de imperiale betrokkenheid die het financierde," zei Storchan. (JNN)

Beste JNN-lezers: Abonneer u op het YouTube-kanaal voor muziek van Barry en Batya en zing met hen mee in gemakkelijk te leren en te onthouden liederen over Zion: https://www.youtube.com/channel/UC9Nj8CTAGFJZUVvSL-7iBBg

Er zijn tot nu toe 4 muziekvideo's en we zullen er meer toevoegen: Hodu La'Adonai - https://youtu.be/zXkO24MiWZw  Hine Lo Yanum - https://youtu.be/TTQoRNbIPFA  On Your Walls O Jerusalem - https://youtu.be/9yDt8B170N4  Ma Navu - https://youtu.be/omZ7OyfT5uM De suggesties, meningen en schriftverwijzingen van JNN-schrijvers en -editors zijn gebaseerd op de beste informatie die is ontvangen.

JNN ONTVANGERS, VOLG ONS OP FACEBOOK: Beste JNN-lezers, ons officiële facebook adres is: Vision for Israel. U kunt ons hier volgen en op ‘vind ik leuk’ drukken.

Barry Segal met het redactiepersoneel

Neem Contact Met Ons Op
Download Onze App