Dankbaarheid van School voor Speciale Behoeften

Oct 18, 2019

Een van onze belangrijkste initiatieven is het ondersteunen van een lokale school voor speciale behoeften die kinderen met ernstige gedragsproblemen, emotionele en leerstoornissen opleiden. Deze week waren we heel blij om een bedachtzame bedankbrief te ontvangen van het schoolhoofd:

"Bij de opening van dit nieuwe jaar wil ik jullie bedanken voor jullie gulle bijdragen gedurende het hele jaar. Jullie bijdragen hebben ons geholpen de belangrijke projecten die de school uitvoert voort te zetten en te faciliteren, zoals een voedingsprogramma, iPads, vakanties, en meer."
 
Investeren in de opvoeding en ontwikkeling van deze dierbare kinderen wordt mogelijk gemaakt door de vele gulle financiële giften aan onze organisatie - en onze dankbaarheid en waardering gaan naar u, onze donateurs.

Neem Contact Met Ons Op
Download Onze App