Trump tegen de VN: Iran's 'Monsterlijke Anti-semitisme' Zal Niet Worden Getolereerd

Sep 27, 2019

“Maar ik zal uitzien naar de Here. Van God zal ik mijn heil verwachten.” Mic. 7: 7

TRUMP TEGEN DE VN: IRAN’S ‘MONSTERLIJKE ANTI-SEMITISM’ ZAL NIET WORDEN GETOLEREERD: De Amerikaanse president Donald Trump vertelde de VN deze week dat de antisemitische haat van Iran tegen Israël onaanvaardbaar is. Hij waarschuwde Teheran dat de recent opgelegde sancties van zijn regering niet zouden worden ingetrokken zolang de "bloedlust" en nucleaire aandrijving voortduren. Bij het beschrijven van de gevaren van Iran zei Trump dat zijn leiders 'rituele gezangen van ‘Death to America’ en verkeer voeren in monsterlijk antisemitisme. Hij wees op een voorbeeld van Iraanse onverdraagzaamheid in opmerkingen van de hoogste leider van het land die vorig jaar zei dat Israël een kwaadaardige kankertumor was die moet worden verwijderd en uitgeroeid. "Amerika zal dergelijke antisemitische haat nooit tolereren," zei Trump. “Fanatici gebruiken al lang haat tegen Israël om af te leiden van hun eigen mislukkingen. Gelukkig is er een groeiende erkenning in het bredere Midden-Oosten dat de landen van de regio een gemeenschappelijk belang hebben bij het bestrijden van extremisme en het ontketenen van economische kansen.” Vervolgens riep hij de internationale gemeenschap op om tegen Iran op te komen. "Alle landen hebben de plicht om te handelen," zei Trump. "Geen enkele verantwoordelijke regering mag de bloeddorst van Iran subsidiëren. Zolang het dreigende gedrag van Iran voortduurt, worden de sancties niet opgeheven: ze zullen worden aangescherpt, "zei Trump. (JNN) “Een man die ondanks veelvuldige waarschuwingen weigert zijn leven te beteren, komt onverwacht ten val.” Spr. 29:1

DE VS, EUROPESE BONDGENOTEN EN ISRAËL KOMEN OVEREN DAT IRAN ACHTER DE AANVAL OP HET SAOEDISCHE OLIEVELD ZAT: Afgevaardigden van over de hele wereld kwamen deze week bijeen voor de jaarlijkse opening van de Algemene Vergadering van de VN. Het belangrijkste onderwerp van discussies en toespraken was eerder deze maand gericht op de Iraanse aanval op Saoedische olievelden. Europese landen Frankrijk, Duitsland en het VK hebben een verklaring afgegeven waarin wordt verklaard dat "er geen andere plausibele verklaring is", behalve dat Iran, niet de Jouthische rebellen, de verantwoordelijkheid draagt voor de aanval. Hoewel de schuld voor de drone- en raketaanval die repercussies in de wereldwijde energie-industrie heeft veroorzaakt, aan de voeten van Teheran is gelegd, hebben leiders van de drie Europese landen geen oplossingen voorgesteld om de nieuwste agressie van Iran aan te pakken. De premier van Israël, Benjamin Netanyahu, die deze week in Jeruzalem bleef vanwege politieke omwentelingen als gevolg van de nationale verkiezingen van vorige week, reageerde op sociale media: “Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland hebben gezegd dat Iran verantwoordelijk is voor de recente aanval op Saoedi-Arabië. Laat me namens Israël heel eenvoudig zeggen: Iran heeft het gedaan. A tot Z. ”Netanyahu voegde eraan toe dat Israël weet hoe het zichzelf kan verdedigen tegen dit soort agressie en riep alle leden van de internationale gemeenschap op zich aan te sluiten bij de inspanningen van de Amerikaanse president Trump om de druk op Iran te vergroten. Benny Gantz van Blue and White juichte ook de oproep van Trump voor een internationaal front tegen de Iraanse nucleaire dreiging toe. "Iran is in de eerste plaats een bedreiging voor de internationale vrede en is een vijandige kracht tegen regionale stabiliteit," zei Gantz. "Het is aan de internationale gemeenschap om sancties op te leggen en reeds bestaande sancties op te leggen om druk op Iran uit te oefenen." (JNN) Blijf bidden dat de VS, Israël en Europese landen gericht, serieus en verenigd zullen zijn met effectieve oplossingen om te voorkomen dat Iran doorgaat met zijn illegale en uitdagende ondersteuning van wereldwijd terrorisme, de proliferatie van ballistische raketten, nucleaire wapenambities en militaire bedreigingen tegen Israël en het westen.

ISRAELISCHE AFGEZANT DANON VERWELKOMT ‘'ONGEHOORD' VN-RAPPORT OVER HET BESTRIJDEN VAN ANTI-SEMITISME: De Verenigde Naties, decennia lang een broeinest van antisemitisme en vooringenomenheid tegen Israël, publiceerden op maandag 23 september 2019 een rapport over de schokkende opkomst van antisemitisme in verschillende landen vanwege het toenemende gebruik van antisemitische verhalen door wit supremacisten, neonazi's en radicale moslim-extremisten. Dergelijke verhalen creëren volgens het rapport "een klimaat van angst bij een aanzienlijk aantal Joden, waardoor hun recht om hun religie te manifesteren wordt aangetast". Ook werd links-links antisemitisme in verschillende landen aangehaald, "waarin individuen die beweren anti-racistische opvattingen te hebben, antisemitische tropen gebruiken om woede te uiten over het beleid van de Israëlische regering." In bepaalde gevallen, zei het rapport, “hebben individuen die dergelijke opvattingen uitten zich betrokken bij ontkenning van de Holocaust; in andere hebben ze het zionisme, de zelfbeschikkingsbeweging van het joodse volk, samengevoegd met racisme. Ze hebben beweerd dat Israël geen bestaansrecht heeft en beschuldigden degenen die bezorgdheid uitten over antisemitisme als te kwader trouw.’ Het rapport merkte ook op dat de beweging Boycott, Divestments, Sanctions (BDS) tegen Israël 'fundamenteel antisemitisch' is. De auteur van het rapport, speciaal rapporteur Ahmed Shaheed, benadrukte dat "uitdrukking die is gebaseerd op antisemitische stereotypen, het bestaansrecht van Israël verwerpt of pleit voor discriminatie van joodse personen vanwege hun religie, moet worden veroordeeld." Shaheed drong erbij landen en de VN op aan antisemitisme uit te roeien en te verbieden. De Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties Danny Danon noemde het rapport 'ongekend' en zei dat het 'een ander voorbeeld is van de verandering in de houding van de VN ten opzichte van Israël'. (JNN) Blijf bidden voor de Europese Joodse gemeenschap dat ze beschermd zullen worden tegen het groeiende tij van antisemitisme in hun landen en regeringen. Bid dat veel Joden de beslissing zullen nemen om Israël hun thuis te maken.

LOOFHUTTENFEEST LONDEN 2019: DUISTERNIS NAAR LICHT: Vergezel ons tijdens het Loofhuttenfeest van dit jaar in het Emmanuel Centre in Londen, 25 - 26 oktober 2019. Ervaar aanbidding met de Moriah-aanbiddingsband, evenals onze eigen Barry & Batya Segal. Geniet van lessen gericht op Israël en het Midden-Oosten, met Pastor Dennis Greenidge, Pastor Wes Richards, Simon Barrett, Pastor Jones Boateng en Barry & Batya Segal. Doe mee aan gebed en voorbede voor Israël op deze belangrijke tijd in haar geschiedenis. Denk aan Gods goedheid, bescherming, vrijgevigheid en zorg voor degenen die Hem trouw zijn. Registreer nu op: https://feastoftabernacles2019.eventbrite.com.

ONTDEKKING VAN ANTI-SEMITISM VAN DE BRITSE LABOUR PARTY IS ABSURD: De Britse Labour Party en haar leider, Jeremy Corbyn, proberen nog steeds langdurige beschuldigingen van antisemitisme en vooringenomenheid tegen Israël af te wenden, maar de maskerade is een steeds bizardere weergave geworden van zelfbedrog en/ of pogingen tot nationale misleiding. Op maandag 23 september 2019 riep de Britse Labour-factie op tot een toekomstige regering onder leiding van Jeremy Corbyn om een ​​boycot van Israëlische nederzettingsproducten goed te keuren. De meerderheid van de partijleden beloofde handelsovereenkomsten met de Joodse staat te negeren waarvan zij beweren dat ze 'de rechten van de Palestijnen niet erkennen'. De anti-Israëlische motie werd bijna unaniem aangenomen toen Palestijnse vlaggen werden uitgerold tot het geschreeuw van ‘Free Palestine’. De partij lijkt ook het Palestijnse "recht op terugkeer" te hebben onderschreven en haar verzet tegen Britse wapenverkopen aan Israël opnieuw te hebben bevestigd. Ongelooflijk, een onderzoek gepubliceerd op zondag 22 september 2019 onthulde dat slechts 23% van de Labour-leden van mening is dat de partij een serieus probleem heeft met antisemitisme. Directeur van Friends of Israel, Jennifer Gerber, noemde de stemming van maandag "weer een donkere dag in de geschiedenis van de Labour-partij. De Labour-partij van Jeremy Corbyn is de thuisbasis voor anti-Joodse racisten en Israël-haters. Het is geen wonder dat de Joodse gemeenschap vreest voor het vooruitzicht van Corbyn premier, "zei Gerber. (JNN) Bid dat de Britse Labour-partij frontaal wordt geconfronteerd met haar overduidelijke antisemitisme en grondig wordt gereinigd van dit en haar anti-Israëlische vooroordeel. Bid dat de leider van de Labour Party, Jeremy Corbyn niet de volgende premier van Groot-Brittannië zal worden.

‘RECHT OP TERUGKEER’: EEN ONMOGELIJK PALESTIJNSE EIS: Toen Israël in 1948 werd opgericht, vielen Arabische staten en Arabische Palestijnen de Joodse gemeenschap in Palestina en de Joodse staat aan en beloofden ze "de Joden de zee in te drijven". Ongeveer 725.000 Arabische Palestijnen - op aandringen van Arabische leiders om hun huizen te verlaten totdat ze Israël verwoestten - zijn vrijwillig het gebied ontvlucht. Arabische legers verloren echter de oorlog en degenen die waren vertrokken wilden terugkeren na de wonderbaarlijke overwinning van Israël op vijf Arabische naties. Ze werden aangemoedigd door hun verslagen leiders om geweld en onrust van binnenuit te veroorzaken. Begrijpelijkerwijs werd het plan geblokkeerd. Talloze mogelijkheden om zich onder betere omstandigheden te vestigen en meer VN-vluchtelingenhulp aan het Palestijnse volk dan welke andere vluchtelingengroep in de geschiedenis ook, heeft hen niet ontpopt van passiviteit en bitterheid. Palestijnse Arabieren beweren dat elk vredesakkoord met Israël de afstammelingen en families van deze vluchtelingen, nu vijf miljoen, moet toestaan ​​terug te keren naar Israël. Als Israël hiermee zou instemmen, zouden de Joden een minderheid worden in hun eigen staat. De terugkeer van de vluchtelingen zou een einde maken aan het Joodse thuisland.

Op 30 maart 2018 werd de zogenaamde ‘Great March of Return’, een reeks Palestijnse protestdemonstraties, gelanceerd nabij de grens tussen Gaza en Israël. De demonstraties die wekelijks op vrijdag plaatsvinden, vereisen dat Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen worden toegestaan ​​om terug te keren naar het land dat zij een generatie geleden vrijwillig zijn ontvlucht. Deze protesten veranderden snel in en blijven tot op de dag van vandaag aanleiding voor gewelddadige grensrellen door de Palestijnen, waaronder poging tot infiltraties in Israël en het gebruik van verschillende wapens tegen IDF-soldaten en buitenposten. De mars heeft twee verschillende strategieën. De eerste is om internationale sympathie te vergaren voor de (door zichzelf veroorzaakte) benarde situatie van Gazanen en Palestijnen. De tweede strategie - door Hamas-terroristen die proberen de grens te naderen en aan te vallen - is om de demonstranten te gebruiken als menselijke schilden voor de terroristische ambities van de groep, en om een ​​sterke Israëlische reactie uit te lokken die zal resulteren in krantenkoppen die de Joodse staat veroordelen. Het zogenaamde recht op terugkeer is al lang een niet-onderhandelbare gesloten deur van de kant van Israël. Aan deze volkomen schandelijke Arabische eis zou de joodse identiteit van de natie worden vernietigd. (JNN)

HEZBOLLAH TERRORIST VOERT MEER DAN 2 DECENNIA TOEZICHT OP NYC UIT: Alexei Saab, 42, van Morristown N.J. werd aangeklaagd op donderdag 19 september 2019 in een negendelige aanklacht wegens materiële steun aan de in Libanon gevestigde terroristische organisatie Hezbollah. De inwoner van New Jersey bracht 22 jaar door met trainen en verkennen van terreuraanval locaties voor Hezbollah. Saab heeft de terroristische organisatie voorzien van informatie over de Havenautoriteit, Grand Central Terminal, de New York Stock Exchange en de twee luchthavens van de stad, volgens de federale aanklacht tegen hem. Saab inspecteerde ook tientallen andere locaties in New York City, waaronder Times Square, het Empire State Building, het hoofdkwartier van de VN en het Vrijheidsbeeld. Gedetailleerde informatie hersteld van zijn computers omvatten foto’s en details over de structurele zwakheden van deze locaties. "Terwijl hij in de Verenigde Staten woonde, diende Saab als een medewerker van Hezbollah en voerde hij toezicht uit op mogelijke doellocaties om de buitenlandse terroristische organisatie te helpen zich voor te bereiden op mogelijke toekomstige aanvallen op de Verenigde Staten," zei adjunct-procureur-generaal voor de nationale veiligheid John C Demers. "Dergelijke geheime activiteiten die worden uitgevoerd op Amerikaanse bodem vormen een duidelijke bedreiging voor onze nationale veiligheid". Saab trede toe tot Hezbollah in 1996 en zijn vroegste activiteiten met de groep omvatten het bespioneren in Libanon van de bewegingen van Israëlische soldaten en het verzamelen van inlichtingen in Istanbul. In 2000 ontving hij uitgebreide training in militaire tactieken, waaronder het bouwen van bommen en andere explosieven. Saab kwam in 2000 de VS binnen met een Libanees paspoort. Hij werd in 2008 een Amerikaans staatsburger. (JNN)

ISRAËL’S RITMISCHE GYMNAST KWALIFICEERT ZICH VOOR 2020 OLYMPISCHE SPELEN IN JAPAN: De Israëlische ritmische turner Linoy Ashram won vorige week een bronzen medaille op de algemene wereldkampioenschappen in Bakoe, Azerbeidzjan. Ashram kwalificeert zich nu voor deelname aan de Olympische Spelen in Tokio 2020. De bronzen medaille op vrijdag 20 september 2019 was Ashram's zesde medaille van de competitie. Het nationale honkbalteam van Israël zal ook op weg zijn naar de Olympische Spelen in 2020. Het zal Israëls zeventiende optreden zijn op de Olympische Zomerspelen. (JNN)

De suggesties, meningen en schriftverwijzingen van JNN-schrijvers en -editors zijn gebaseerd op de beste informatie die is ontvangen.

JNN ONTVANGERS, VOLG ONS OP FACEBOOK: Beste JNN-lezers, ons officiële facebook adres is: Vision for Israel. U kunt ons hier volgen en op ‘vind ik leuk’ drukken.

Barry Segal met het redactiepersoneel  

Neem Contact Met Ons Op
Download Onze App