Hulp voor Behoeftige Gezinnen in Jeruzalem

Mar 20, 2019

Onlangs heeft ons team behoeftige gezinnen in Jeruzalem bezocht en geluisterd terwijl zij hun moeilijke levensverhalen deelden. Velen van hen lijden aan gezondheidsproblemen die hun vermogen om te functioneren en de kost te verdienen beperken. Anderen worden geleid door alleenstaande ouders die hun kinderen opvoeden zonder hulp, en in sommige gevallen hebben de kinderen speciale behoeften, wat hun financiële last vergroot.

Een van de verhalen die ons hart raakte was het verhaal van Mira. Ze is een moeder van negen kinderen in de leeftijd van slechts een paar maanden oud tot 13 jaar. De familie heeft anderhalf jaar geleden Aliyah uit de VS gemaakt en Mira en haar man zijn sindsdien gescheiden. Hun 7-jarige dochter is gehandicapt en twee van de andere meisjes hebben speciale behoeften. Het gezin bevindt zich in een zeer moeilijke financiële situatie sinds Mira niet werkt en de vader met begonnen is met het werken in een supermarkt.

Als onderdeel van onze voortdurende inspanningen om degenen die worstelen met armoede te ondersteunen, hebben we geldvouchers uitgedeeld aan de gezinnen die we hebben ontmoet. Mira bedankte ons keer op keer voor de hulp die we verstrekten en sprak waardering uit voor het werk dat Visie voor Israël doet om de minderbedeelden in onze gemeenschap te helpen.

We zijn elke keer weer ontroerd als we in staat zijn om persoonlijk kennis te maken met onze ontvangers. Van de glimlach op hun gezichten tot hun algehele gevoel van opluchting, hun reacties zijn een zegen om te zien.

Neem Contact Met Ons Op
Download Onze App