Genees de Gebroken Harten - 2018 Jaaroverzicht

Jan 30, 2019

Laten wij nooit ophouden met goed doen, want na verloop van tijd zullen wij de zegen ervan oogsten, als wij tenminste niet opgeven.
- Galatians 6:9

 

Lieve Vrienden,

Elke dag begint met woorden uit het Joodse gebedenboek: "Modeh Ani Lefaneicha..." — "Ik dank U..." —  dus we beginnen het jaar 2019 met dank en waardering voor u, onze partners.

Voor Visie voor Israël wordt 2018 herdacht als een heel bijzonder jaar, we vierden de vervulling van Gods trouwe belofte toen we naar ons Millennium Centrum verhuisden.

Het is verbazingwekkend dat we dit jaar opnieuw onze financiële gaven konden VERHOGEN. VVI zette onze toewijding voort aan het zegenen, liefhebben, ondersteunen en helpen van meer dan 30.000 mensen, inclusief ouderen, terreurslachtoffers, wezen, weduwen, kinderen in armoede, overlevenden van holocaust, alleenstaande soldaten en gehavende vrouwen. Met uw gulle giften konden we een INTENSIVE CARE UNIT AMBULANCE doneren om levens te redden.

Het hele jaar door gingen er donaties naar het welzijn van veel gezinnen, voedden ze hongerige kinderen, brachten ze troost en zorgden ze voor hulp bij rampen.

Het was een jaar van grote vieringen, niet alleen voor de viering van de 70e Onafhankelijkheidsdag van Israël, maar ook voor ons, zoals we elke dag dank gaven aan een levende God die zorgt en leidt.

De grootste vreugde voor ons was om enkele van onze ontvangers persoonlijk te ontmoeten, te knuffelen, met hen te praten en met hen te delen. Een van hen, genaamd Mazal, ontmoette Barry en had een leuk gesprek over het universum, de schepping, God en de eeuwigheid. Ze uitte haar dankbaarheid aan VVI voor de aanhoudende hulp toen ze ineens zei: "Ik wil dat je weet dat er voor mij eerst God is, en dan is er Visie voor Israël." Barry had tranen in zijn ogen toen hij dit hoorde.

Nu richtten we onze blik op het nieuwe jaar, wat constructieve activiteit, rehabilitatiewerkzaamheden en hoop, liefde en warmte zal brengen voor iedereen die het nodig heeft. Wij omarmen u, onze dierbaarste vrienden, en bedanken u, omdat u het bent die ons in staat stelt genezing te brengen voor de zieken en de gebroken mensen.

Er is geen grotere voldoening dan glimlachen op de gezichten van degenen die de hoop verloren hebben te brengen, en het is dankzij u dat we de behoeftigen kunnen bereiken en ondersteunen.

“Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd…- Matthew 25:35

Met veel zegen,

Barry & Batya

Neem Contact Met Ons Op
Download Onze App