Pasen - Een Viering Van Vrijheid

Mar 27, 2021

Gooi de oude gist weg, anders bent u geen vers deeg. Er hoort bij u geen gist te zijn omdat Christus, ons Paaslam, geofferd is. - 1 Korintiërs 5:7

DE BETEKENIS VAN PASEN

Dit jaar valt Pasen op de vooravond van 27 maart. Het is het enige oudtestamentische feest dat misschien het meest in het bijzonder naar Yeshua verwijst. Dit is het feest van de verlossing en we vieren het 7 dagen lang. Yeshua is onze verlossing. Hij verloste ons uit een leven van slavernij aan de zonde en bracht ons in vrijheid in Hem.

Het was ook de avond van Pascha dat Yeshua Zijn laatste avondmaal had, de Pascha Seder, met Zijn discipelen en dat was de avond dat Hij werd verraden.

‘s Avonds kwam Jezus met de andere apostelen en ze gingen allemaal aan tafel. Hij zei ‘Ik heb er geweldig naar verlangd dit Paasmaal met jullie te eten. Nog even en dan breekt voor Mij een tijd van groot lijden aan. Ik zeg jullie dat Ik het Paasmaal beslist niet meer zal eten hot het Koninkrijk van God volle werkelijkheid is geworden.” - Lucas 22:14 – 16

Op het allereerste Pasen gebood God de kinderen van Israël:

“Voortaan moet u deze gebeurtenis elk jaar herdenken. Dit voorschrift blijft altijd van kracht, ook voor toekomstige generaties. Zeven dagen lang moet u ongezuurd brood eten. Op de eerste dag van het feest moet iedereen het zuurdeeg weggooien…” - Exodus 12:14-15a

Terwijl we deze feestdag vieren en onze huizen en ons hart klaar maken voor dit belangrijke feest, worden we ook herinnerd aan het oorspronkelijke Pascha-verhaal - toen de Israëlieten, nadat ze Egypte hadden mogen verlaten, werden achtervolgd door het leger van de farao totdat ze in de val zaten aan de rand van de Rode Zee.

Toen de Israëlieten het enorme leger dat hen achtervolgde in de gaten kregen, brak grote paniek uit. Maar Mozes kalmeerde het volk. ‘Wees maar niet bang. Blijf gewoon waar u bent en kijk hoe de Here ons vandaag redt. De Egyptenaren die daar aankomen, zult u nooit meer zien! De Here zal voor u vechten, u hoeft zelfs geen vingen naar hen uit te steken!’ - Exodus 14:10, 13 – 14

Maar gelukkig kunnen we ook erkennen dat dit niet de eerste keer is dat Gods volk wordt geconfronteerd met de dreiging van vernietiging. En elke keer dat dit is gebeurd - vanaf het eerste Pascha tot en met vandaag - heeft God Zijn belofte gehouden. Hij heeft de zee gescheiden voor Zijn volk. Hij heeft ons naar welvaart geleid. Hij heeft ons op ongekende manieren genezen. En hij zal het opnieuw doen.

Het verhaal van de Exodus laat ons zien hoe God Zijn volk uit de slavernij in Egypte verloste en hen vrijmaakte om Hem te dienen. Evenzo worden we bevrijd van slavernij aan zonde en dood door de offerdood van Yeshua aan het kruis.

Net als het oorspronkelijke Pascha in Egypte, is het het offer van het Lam (Yeshua) dat ervoor zorgt dat de toorn van God "voorbijgaat" aan degenen die het bloed van het Lam aan de deurposten van hun hart hebben gedaan. Hij verlost ons van de slavernij van de zonde en zorgt ervoor dat de toorn van God voor altijd van ons wordt weggedaan.

Dit is de essentiële boodschap van het evangelie zelf - dat we verzoening hebben door de offerdood, begrafenis en opstanding van Yeshua, onze Messias - het grote Lam van God.

DE TRADITIES VAN PASEN

Op de ochtend van de Paasavond worden alle gezuurde etenswaren verbrand tijdens een ceremonie genaamd "Bi'ur Chametz." Ongezuurd voedsel wordt beschouwd als een verderfelijke invloed - een verborgen onreinheid die zuivere elementen en zonde manipuleert. Geestelijk zuurdeeg is als een kwade impuls in ons die onze ziel bederft en verzuurt. We moeten het van ons afleggen en onszelf heiligen.

Gooi de oude gist weg, anders bent u geen vers deeg. Er hoort bij u geen gist te zijn omdat Christus, ons Paaslam, geofferd is. Laten wij dat dan ook blijven vieren, niet met oude gist of met gist van kwaad en schande, maar met het ongegiste brood van zuiverheid en waarheid. - 1 Kor. 5:7-8

DE STAPPEN VAN DE SEDER

De Seder is het middelpunt van elke Pasen-ervaring. Een Seder is een feestelijke maaltijd die plaatsvindt op de eerste avond van de vakantie. Familie en vrienden komen samen om te vieren. Het woord Seder betekent "orde", en de Pascha-seder heeft 15 afzonderlijke stappen in zijn traditionele volgorde. Tijdens de Seder lezen we de Pascha Haggada, die ons door die stappen leidt.

 1. Kadeish: Heiliging

Een zegen wordt gereciteerd over wijn ter ere van de feestdag. Wanneer de seder op een vrijdagavond valt, wordt deze versie van de Kidoesj gereciteerd voor Pascha en Sjabbat. Als de seder op een zaterdagavond valt, zoals dit jaar het geval is, gaan we verder met een speciale versie van Havdalah. De wijn wordt dan gedronken. Een tweede kopje wordt dan geschonken (maar nog niet gedronken).

 1. Ur'chatz: wassen

Deelnemers wassen hun handen zonder zegen ter voorbereiding op het eten van de karpa's.

 1. Karpas: Groentes

Een groente (meestal peterselie) wordt in zout water gedompeld en gegeten.

 1. Yachatz: Breken

Het midden van de drie matzot op tafel is in twee stukken gebroken. Het kleinere deel wordt terug op de stapel gelegd, het grotere wordt apart gehouden voor de afikoman, gewikkeld in een stoffen servet en verborgen tot later in de Seder (zie hieronder).

 1. Magid: Het verhaal

Een hervertelling van het verhaal van de uittocht uit Egypte en de eerste Pesach. Dit begint met de jongste persoon die de vier vragen stelt, een reeks vragen over de procedure die bedoeld is om deelname aan de seder aan te moedigen. 

 1. Rachtzah: Wassen

De deelnemers wassen nogmaals hun handen, dit keer met een zegen, ter voorbereiding op het eten van de matzah.

 1. Motzi: Zegen over graanproducten

HaMotzi is de zegen over het brood aan het begin van de maaltijd. Omdat het Pascha is, wordt deze zegen over de matze gereciteerd.

 1. Matzah: Zegen over Matzah

Een zegen die specifiek is voor matzah wordt gereciteerd, en een beetje matzah wordt gegeten.

 1. Maror: Bittere kruiden

Een zegen wordt gereciteerd over een bittere groente (meestal rauwe mierikswortel gemengd met geraspte bieten; soms Romeinse sla), en het wordt gegeten.

 1. Koreich: De boterham

De maror die de koreich sandwich vult, wordt ondergedompeld in Charoset, een pasta gemaakt van dadels, noten en wijn - waarvan de consistentie doet denken aan de klei die onze voorouders in Egypte gebruikten om stenen te maken

 1. Shulchan Oreich: Diner

Er wordt een feestelijke maaltijd gegeten. Er is geen specifieke vereiste met betrekking tot wat u bij deze maaltijd moet eten (behalve natuurlijk dat chametz niet kan worden gegeten).

 1. Tzafun: De Afikoman

Het stuk matze dat eerder is gereserveerd, wordt gegeten als ‘dessert’, het laatste voedsel van de maaltijd. Verschillende families hebben verschillende tradities met betrekking tot de afikoman. Meestal verbergen de volwassenen het en moeten de kinderen ernaar zoeken. Het kind dat het vindt, krijgt een prijs of een geldgeschenk. Sommige gezinnen laten de kinderen het verbergen, terwijl de ouders het moeten vinden of het terug moeten betalen.

 1. Barech: Genade na maaltijden

De derde en vierde beker wijn worden ingeschonken en Birkat HaMazon wordt gereciteerd.

 1. Hallel: Lof

De standaardgroep psalmen waaruit een volledige Hallel bestaat, wordt op dit punt gereciteerd. Een zegen wordt gereciteerd bij de laatste beker wijn en deze wordt gedronken.

 1. Nirtzah: Sluitend

Een eenvoudige verklaring dat de seder is voltooid, met de wens dat we volgend jaar Pesach in Jeruzalem mogen vieren (d.w.z. dat de Messias binnen het volgende jaar zal komen). De afsluiting kan worden gevolgd door verschillende traditionele liederen, hymnes en verhalen.

Vrienden, laten we in deze ongekende tijden niet vergeten dat niets waar we mee te maken hebben te groot is voor God. Laten we, terwijl we dit Pascha vieren, en binnenkort de opstanding van onze Heer, het oude zuurdeeg van twijfel en angst weggooien - en het vervangen door de "nieuwe klomp" van vreugdevol geloof in God.

“Dit jaarlijkse Feest van de Ongezuurde Broden zal een herinnering zijn aan deze dag, de dag dat Ik u uit het land Egypte heb geleid. Het is mijn eeuwigdurende wet dat u deze dag van generatie op generatie zult vieren.”- Exodus 12:17

Neem Contact Met Ons Op
Download Onze App