Nieuwe Immigranten

Onze geweldige natie verenigt de meest uiteenlopende mensen van over de hele wereld. Sinds de oprichting is Israël een land dat Joodse immigranten vanuit alle landen aantrekt. Velen ontsnapten aan vervolging omdat zij Joods waren en kwamen naar Israël, op zoek naar een gevoel van hoop en veiligheid. Helaas moesten ze vaak al hun eigendommen en bezittingen achterlaten. Ze kwamen naar een land met een nieuwe taal, nieuwe cultuur en nieuwe gebruiken. Zonder hulp kan het overgangsproces lang en gecompliceerd zijn.

Hoe We Onze Nieuwe Broeders en Zusters Helpen
Visie voor Israël werkt al meer dan 15 jaar samen met het Joodse Agentschap en opvangcentra. We geloven dat het onze verantwoordelijkheid is de immigranten te helpen, die alles hebben achtergelaten, om een ​​nieuw leven in Israël te beginnen. Ons doel is om ze volledig te laten integreren in het sociale leven en de Israëlische cultuur. Immigranten krijgen ondersteuning in de eerste jaren, en vaak ook in de jaren daarna. We werken rechtstreeks samen met opvangcentra en welzijnsbureaus, klaar om hulp te bieden aan elke immigrant die naar het Land komt.

Gemeenschap en Een Gevoel Van Hoop Vinden In Israël
Door de jaren heen hebben we grote hoeveelheden hulpgoederen aan opvangcentra kunnen schenken waaronder eten, kleding, dekens, babybenodigdheden en veel meer. We kunnen individuen financiële hulp, meubels, elektrische apparaten en zelfs medische hulp geven.

Een deel van de hulp vindt plaats in de vorm van sponsoring van culturele activiteiten in Café Europa. Zoals een speciale wekelijkse sociale bijeenkomst voor overlevenden van de Holocaust die zijn geëmigreerd naar Israël. We werken ook samen met opvangcentra die specifiek hulp bieden aan de Ethiopische gemeenschap. In de loop der jaren hebben we een speciale band ontwikkeld met het personeel van deze opvangcentra. Bij Visie voor Israël ondersteunen we hun harde werk, dat vele immigranten heeft helpen integreren in de Israëlische samenleving, en uw bijdrage helpt ons hierin te voorzien

Ons doel is $50,000
Om nieuwe immigranten te helpen een ​​huis in Israël te vinden en financiële steun te bieden aan de opvangcentra die hen helpen.
$0 TOT NU TOE OPGEHAALD
De cijfers die hierboven worden weergegeven, zijn alleen gebaseerd op donaties die zijn verzameld op deze website en in de mobiele VFI-app.
Neem Contact Met Ons Op
Download Onze App