Naam

Stichting Visie voor Israël & The Joseph Storehouse

   
       
Contactgegevens zie: https://www.visionforisrael.com/nl/contact     
       
Registraties

K.v.K. nummer: 80166793

RSIN nummer:  818766736

   
       
Bestuur

Barry en Batya Segal

Peter en Carla Nissen

Karl Eglof Hartel

   
       
Beloningsbeleid Er worden in geheel geen beloningen in geld of nature uitbetaald/uitgekeerd    
       
Doelstelling zie: http://www.visionforisrael.com/nl/our-vision    
Activiteiten zie: http://www.visionforisrael.com/nl/projects    
       
Financiën ingekomen 2014

Ingekomen   

Saldo 2013  

Totaal  

€ 36.804,59

€ 12.965,85

 

 

 

€ 49.770,44

       
Financiën uitgaven 2014

Project Succot Celebration 

Project Ommer Bissingh     

Giften overgemaakt naar hoofdkantoor in Israël 

Leermiddelen    

Webhosting     

Drukwerkkosten     

Bankkosten  

Inventaris      

Diverse organisatie en PR kosten  

 

Totale uitgaven    

Saldo naar 2015     

€ 1.039,71

€ -

€ 30.000,00

€ 319,00

€ 53,47

€ 3.355,78

€ 579,02

€ -

€ 4.056,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 39.403,17

€ 10.367,27