What's New?

“Moge de HEER u talrijk maken, u en uw kinderen.

Moge de HEER u zegenen, Hij die hemel en aarde gemaakt heeft”.

Psalm 115: 14 en 15 (NBV)

 

 

Gelukkig Rosh Hashana

Category:

JNN News

“Oh, that the salvation of Israel would come out of Zion! When the Lord brings back the captivity of His people, let Jacob rejoice and Israel be glad.” Ps. 14:7

Category:

JNN News

"Maar Ruth zei: Dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan, bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan, en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden."  Ruth 1:16,17

 

Category:

JNN News

"De HEERE heeft Sion verkozen, Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied. Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd."  Ps. 132:13-14

 

Category:

JNN News

" HEERE, wees ons genadig, op U hebben wij gewacht. Wees elke morgen hun arm; ja, ons heil in tijd van benauwdheid. Voor het daverend geluid zullen de volken vluchten; als U Zich verhoogt, zullen de heidenvolken overal verspreid worden."  Jes. 33:2-3

 

Category:

JNN News

"O rechtvaardige God, Die harten en nieren beproeft, laat er toch een einde komen aan de slechtheid van de goddelozen, maar doe de rechtvaardige standhouden."  Ps. 7:9

 

Category:

JNN News

"Laat de voet van de hoogmoedigen niet over mij heen komen, laat de hand van de goddelozen mij niet doen rondzwerven."  Ps. 36:11

 

Category:

JNN News

"Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God, om Hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten, en in zak en as."  Dan. 9:3

 

Category:

JNN News

"Onze ziel verwacht de HEERE, Hij is onze hulp en ons schild."  Ps. 33:20

 

Category:

JNN News

 

"Ú bent mijn Koning, o God; gebied volkomen verlossing voor Jakob!"  Ps. 44:4

 

Category:

JNN News

Pages