Soekot - Levend water in overvloed

zondag 16 oktober 2022

"Het Loofhuttenfeest. Vijf dagen later, op de vijftiende dag van de zevende maand, moet zeven dagen lang het Loofhuttenfeest voor de Here worden gevierd.”

Leviticus 23:33

Het Loofhuttenfeest ( Soekot) is een van de drie Hoge Feestdagen op de Joodse kalender en een van de meer vreugdevolle (Leviticus 23:40) vieringen - ter herdenking van de wonderen die God verrichtte voor het volk Israël toen Hij hen uit Egypte haalde, hun omzwervingen in de woestijn gedurende 40 jaar en Gods trouw.

Tijdens Soekot bouwen mensen in Israël overal waar ze kunnen hutten (sukkot), op balkons, in tuinen en gemeenschappelijke binnenplaatsen, en zelfs op trottoirs voor restaurantbezoekers.

De Sukkah wordt gewoonlijk gemaakt van versierde dekzeilen als muren die omhoog worden gehouden door metalen palen en een dak van palmtakken (voldoende gespreid om de sterren te kunnen zien). In de Sukkah plaatsen we een tafel en stoelen, omdat alle maaltijden in de Sukkah worden gegeten, en we versieren hem van muur tot muur met kleurrijke versieringen, lichtjes en soms nepfruit, omdat de feestdag de jaarlijkse oogst viert, die in de herfst plaatsvindt.

Omdat het bevolen is om zeven dagen in de hut te verblijven, zullen veel religieuze Joden matrassen in de Sukkah leggen en onder de sterren slapen.

Waar is dit speciale feest begonnen? Laten we de oorsprong ervan onderzoeken in het boek Leviticus.

Het feest van de inzameling

Toen God het volk Israël uit Egypte haalde, zwierven ze veertig jaar door de woestijn en woonden ze in tenten voordat ze eindelijk het beloofde land binnenkwamen.

Maar God wilde hun een thuis geven, een veilige plaats waar Hij zijn zegeningen in overvloed kon uitstorten. In de tussentijd, voordat het aan Abraham en zijn nakomelingen beloofde land werd veroverd, kwam er eerst een tijd van vreugde over hun nieuw gevonden vrijheid en overvloed:

"Het Loofhuttenfeest. Vijf dagen later, op de vijftiende dag van de zevende maand, moet zeven dagen lang het Loofhuttenfeest voor de Here worden gevierd. De eerste dag word teen heilige samenkomst gehouden, op die dag mag het gewone werk niet worden gedaan. Op elk van de zeven feestdagen moet u met vuur een offer aan de Here brengen. Op de achtste dag wordt opnieuw een heilige samenkomst gehouden voor alle mensen en daar zal weer met vuur aan de Here worden geofferd. Het is een vrolijk feest en het gewone werk wordt niet gedaan. "

Net als Jom Teruah (Rosj Hasjana) en Jom Kippoer (de Verzoendag) is het Loofhuttenfeest een heilige dag. De Heer zegt herhaaldelijk dat "er op deze dag niet gewerkt mag worden", een genadige herinnering dat Hij hen uit Egypte heeft gehaald om hen rust te geven:

"Neem op de eerste dag takken van fruitbomen, palmbomen en twijgen van beekwilgen en bouw er loofhutten van en vier zeven dagen lang een vrolijk feest voor de Here. Dit jaarlijkse zevendaagse feest is een wet voor alle volgende generaties. Gedurende die zeven dagen zal iedere geboren Israëliet in een loofhut wonen. Het doel van dit feest is dat het volk Israël van generatie op generatie eraan wordt herinnerd dat Ik het uit Egypte heb bevrijd en het in loofhutten heb laten wonen. Ik ben de Here, uw God.”- Leviticus 23:40-43

De vier soorten

In de Schrift staan vier planten bekend als Arba'at HaMinim (de vier soorten), die staan voor de eenheid van Israël en de oogst:

" Neem op de eerste dag takken van fruitbomen, palmbomen en twijgen van beekwilgen en bouw er loofhutten van en vier zeven dagen lang een vrolijk feest voor de Here." - Leviticus 23:40

De drie mirte takjes en de twee wilgen worden samengebonden aan de palmtak, waardoor een lang en mooi boeket ontstaat, "lulav" genaamd, dat naar het noorden, zuiden, oosten en westen wordt gezwaaid terwijl een zegening wordt uitgesproken om de God van de hemel en de hele aarde te loven.

  • Etrog (citroen) vertegenwoordigt het hart, de plaats van liefde - begrip en wijsheid (Psalm 104:1).
  • Lulav (een gesloten vrucht van de dadelpalmboom) staat voor de ruggengraat - rechtschapenheid (Psalm 92:13).
  • Hadass (mirte) vertegenwoordigt de ogen - verlichting (Zacharia 1:8).
  • Arava (wilg) vertegenwoordigt de lippen - de dienst van de lippen, dat is gebed (Psalm 68:5).

Op de sukkatafel ziet u de vier verschillende soorten die zorgvuldig zijn geselecteerd op de "Shuk Araba'at Haminim" - de vier soorten markt.

Simchat Beit Hashoeva

Yeshua vierde ook het Loofhuttenfeest in Jeruzalem, waar hij in de tempel zat en het volk onderwees:

"Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus op en sprak de mensen toe: ‘Als u dorst hebt, kom dan bij Mij om te drinken. Er staat geschreven dat stromen van levend water uit uw binnenste zullen komen als u in Mij gelooft’ Hij sprak hier over de Geest die gegeven zou worden aan de mensen die in Hem geloofden. Want de Geest was nog niet gekomen, omdat Jezus nog niet naar zijn Vader was teruggegaan." - Johannes 7:37-39

Waarom onderwees Yeshua over levend water? Vanwege Simchat Beit Hasjoeva, wat 'Feest van het Watertrekkend Huis' betekent.

In die tijd geloofde men dat Soekot de tijd van het jaar was waarin God de wereld oordeelt over de regenval. Daarom haalden zij water uit de poel van Siloam en gingen in een grote en vreugdevolle optocht door de Waterpoort, begeleid door het geluid van de sjofar, en dan goten zij het water zodat het over het altaar stroomde.

Yeshua opende de ogen van de mensen voor de eeuwige bron van levend water, waarvan zij zouden proeven en nooit meer dorst zouden hebben - en nodigde hen uit om in Hem verzadigd te worden (Johannes 4:4-19).

Soekot is meer dan een tijd om God te danken voor de wonderen die Hij in het verleden heeft verricht, maar een uitnodiging om Yeshua en de overvloed aan levend water die uit Hem stroomt te aanvaarden - leven gevend aan alle dorstige die in de woestijn dwalen, op zoek naar verlichting.

Yeshua en de Naties

Gods grote liefde bevrijdde het volk Israël uit de slavernij en bracht hen naar een rustplaats, zodat zij in gemeenschap met Hem konden genieten van alle grote zegeningen en overvloed.

Het feest van Soekot was echter niet alleen voor het volk Israël. Het werd ook uitgebreid naar de rest van de heidense volken.

"Dan zullen de overlevenden uit alle volken die Jeruzalem hebben aangevallen jaar na jaar optrekken om de Koning, de almachtige HEER, te aanbidden en het Loofhuttenfeest te vieren.״ - Zacharia 14:16

Zoals wij God prijzen voor zijn schepping, zo wil God alle lof van zijn schepping. Daarom kwamen tijdens het Loofhuttenfeest vele gelovige heidenen uit de volken naar Jeruzalem en loofden de God van Israël.

In deze vreugdevolle tijd van het jaar bidden wij dat u en uw dierbaren bevrijd worden uit uw geestelijk 'Egypte' en naar een plaats van veiligheid worden gebracht - gevuld met grote overvloed, voorziening en de voorzienigheid van de Almachtige God van Israël.

Recente Gerelateerde Verhalen

Lees onze laatste gerelateerde verhalen en updates.

Download de VVI Nieuws App!

Blijf OP DE HOOGTE van belangrijke gebeurtenissen van over de hele wereld.
LEER hoe ze verband houden met Bijbelse profetieën.
BID voor genade en voorziening waar dat het meest nodig is.

app Playgoogle Play

Ontvang het laatste nieuws & updates

Blijf op de hoogte. Ontvang de laatste verhalen en updates uit Israël. Steun ons in gebed!

Door verder te gaan, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.

Blijf Betrokken

Neem contact op

Vision for Israel
P.O. Box 7743
Charlotte, NC 28241
United States
E: info@visionforisrael.com
T: +1 (704) 583-8445
F: +1 (704) 583-8308

Hazon Le’Israel
P.O. Box 9145
Modi'in, 7178451
Israel
E: info@visionforisrael.co.il
T: +972 (8) 978 6400
F: +972 (8) 978 6429

Vision for Israel is een 501(c)(3) van belasting vrijgestelde liefdadigheidsinstelling. Alle bijdragen die bestemd zijn voor specifieke projecten worden aan die projecten besteed, en we kunnen tot 20% inhouden voor het beheer van de gift. Af en toe ontvangen we meer bijdragen voor een bepaald project dan verstandig aan dat project kan worden besteed. Als dat gebeurt, gebruiken we deze fondsen voor een soortgelijke dringende behoefte.

Ontworpen & ontwikkeld door WITH LOVE INTERNET