Rosh Hashanah – Verbonden Verzoening

zaterdag 24 september 2022

"Het Feest van de Bazuinen. De eerste dag van de zevende maand is een dag van rust voor alle mensen, waarop zij moeten bijeenkomen in een heilige samenkomst. Die dag zal worden aangekondigd met een luid bazuingeschal."

Leviticus 23:23–24

Rosh Hashanah, dat gevierd wordt op de eerste van de maand Tishri, markeert het begin van de Hebreeuwse kalender. Dit bijzondere feest wordt in de geschriften genoemd als een heilige samenkomst en een herdenking van het blazen op bazuinen.

"Het Feest van de Bazuinen. De eerste dag van de zevende maand is een dag van rust voor alle mensen, waarop zij moeten bijeenkomen in een heilige samenkomst. Die dag zal worden aangekondigd met een luid bazuingeschal. Doe geen werk op die dag, maar breng de Here een brandoffer" - Leviticus 23:23–24

Op de eerste van de maand Elul beginnen de voorbereidingen voor een periode van speciale gebeden in de synagogen. In de vroege ochtenduren verzamelen mensen zich in de synagogen om vergeving te vragen, voor alle wandaden die zij opzettelijk en onopzettelijk hebben begaan.

Veel Joden maken met hun gezin een speciale wandeling door de straten van Jeruzalem, luisterend naar de nostalgische melodieën en aangename traditionele gebeden die uit de ramen van de synagogen schallen.

Jaar na jaar worden de mensen teruggevoerd naar hun wortels en herinnerd aan de Joodse tradities waarmee ze zijn opgegroeid en de lange geschiedenis van Sefardische en Asjkenazische Joden die al vele generaties lang in Jeruzalem bidden.

“Alleen door naar Mij terug te keren en op Mij te wachten, kunt u worden gered.” – Jesaja 30:15

Symbolen van Rosh Hashanah

Rosh Hashanah wordt beschouwd als een "sabbatrust"; om die reden komen families bijeen voor een feestelijke maaltijd met familieleden en vrienden terwijl zij de kaarsen aansteken en genieten van een maaltijd bestaande uit voedsel dat het nieuwe jaar symboliseert:

  • Appels gedoopt in honing - voor een 'zoet en gelukkig nieuwjaar'.
  • Rond Challah-brood met honing bedekt - de ronde vorm symboliseert de cyclische aard van het leven, evenals de kroon van God.
  • Granaatappel - Zijn vele zaden symboliseren goede daden. Als we de granaatappel eten, zeggen we een zegen dat onze rechten even talrijk zullen zijn als de pitjes van de granaatappel.
  • Vis - Zegen de aanwezigen om 'de kop en niet de staart' te zijn, en in de hoop dat het jaar even overvloedig zal zijn als de vissen in de zee.

Een andere Rosh Hashanah traditie is dat mensen elkaar zegenen met 'Shana tova umetuka' (een goed en zoet jaar) of 'Shana tova ume'vorechet' (een goed en gezegend jaar).

Het feest van de Trompetten

‘Het Feest van de Trompetten moet elk jaar op de eerste dag van de zevende maand worden gevierd, er zal een heilige samenkomst ter verootmoediging voor het hele volk worden gehouden en er mag geen zwaar werk worden verricht.' – Numeri 29:1

In het Hebreeuws wordt Rosh Hashanah (het 'hoofd van het jaar') ook wel Yom Teruah genoemd. Het woord teruah betekent "geluid maken". Daarom wordt op deze speciale feestdag in synagogen in Israël en wereldwijd op de sjofar (een ramshoorn) geblazen. In de Bijbel werd het geluid van een trompetgeschal gebruikt als een speciale oproep als waarschuwing, een tijd van rouw of oorlog, of bij vreugdevolle gelegenheden - om het begin van een feestelijke en vreugdevolle gebeurtenis aan te kondigen.

“Laat ook de trompetten en bazuinen schallen. Juich en jubel met elkaar voor de Here, de grote Koning. ” - Psalmen 98:6

In Israël wordt op Rosh Hashanah in de synagoge op de sjofar geblazen in een reeks van drie soorten knallen:

  • Tekiah - een lange snik-achtige uitbarsting
  • Shevarim - een serie van drie korte kreten
  • Teruah - negen scherpe staccato uitbarstingen

“Blaas op de trompet wanneer het nieuwe maan is en ook bij volle maan, want God denkt aan u.” – Psalmen 81:3

In dit geval is het geluid van de sjofar een vrolijk geluid, dat een tijd van nieuw begin en vreugde aankondigt, maar Rosh Hashanah gaat niet alleen over het verwelkomen van het nieuwe jaar - de sjofar dient ook als een oproep tot berouw en vergeving.

Vergeving en berouw

Terwijl het grootste deel van de wereld het nieuwe jaar viert met vuurwerk, voornemens voor het nieuwe jaar, en aftellen tot middernacht met een drankje in de hand, wordt het Bijbelse feest van het Hebreeuwse nieuwe jaar anders gevierd.

Rosh Hashanah begint ook een tiendaagse periode die leidt tot de heiligste dag van de Joodse kalender Jom Kippoer (de Verzoendag). Op Jom Kippoer gaan de priesters het Heilige der Heiligen binnen om namens het volk Israël berouw te tonen en te vragen of God hen van hun zonden wil reinigen.

De tien dagen tussen Rosh Hashanah en Jom Kippoer zijn gewijd aan diepe introspectie, zelfonderzoek en zielenonderzoek dat resulteert in berouw.

Als gelovigen in Yeshua hebben wij het vertrouwen dat onze zonden zijn verzoend en dat wij door Zijn offer tot een nieuwe schepping zijn gemaakt.

“Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. Al dit nieuwe komt van God, die ons door Jezus Christus bij Zichzelf heeft teruggebracht. Hij heeft ons opgedragen overal te vertellen dat iedereen het nu ,et God in orde kan maken. Door Christus herstelde God zijn relatie met de wereld, Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wiste ze uit. En wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen. Wij zijn boodschappers van Christus. God doet door ons een beroep op u. Wij smeken u namens Christus: laat het in orde komen tussen God en u! — 2 Korintiërs 5:17-20

Een nieuw jaar en een nieuw hart

“Ik zal u een ander hart geven en een nieuwe geest, uw harten van steen zal ik vervangen door tedere harten van liefde…— Ezechiël 11:19

Alleen door ware verlossing in Yeshua en een verbond tussen God en mens kunnen we voor de Koning der Koningen staan en rechtvaardig worden bevonden in de Messias.

“Er komt een dag, ‘zegt de Here, ‘dat Ik een nieuw verbond met de mensen van Juda en Israël zal sluiten. Het zal niet hetzelfde verbond zijn dat Ik met hun voorouders sloot toen Ik die uit Egypte leidde. Dat verbond hebben zij toen verbroken, hoewel Ik voor hen zorgde als een man voor zijn vrouw. Maar dit is het nieuwe verbond dat Ik dan met hen zal sluiten: Ik zal mijn wetten in hun harten graveren, zodat zij Mij willen eren, dan zal Ik werkelijk hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.’ – Jeremia 31:31-33

De ware hoop van Rosh Hashanah is de hoop op verzoening, dankbaarheid voor vergeving, een verbondsrelatie met Yeshua, en het wonder om een nieuwe schepping te worden.

Als duizenden Joden samenkomen om te luisteren naar het blazen van de sjofar in de synagogen wereldwijd en in Israël, laat het dan een oproep zijn tot berouw, die de dagen van grote verlossing en redding inluidt.

Want de Here zegt: ‘Zing blij over Israël, zing een jubelzang over het grootste van alle volken! De Here heeft zijn volk en de restanten van Israël gered.’ – Jeremia 31:7

Zoals we in Israël zeggen: Mogen jullie de kop en niet de staart zijn en een 'Shana tova u'metuka' hebben! Wij hebben hoop, vrede en liefde en wensen u allen een gelukkig en gezegend nieuw jaar!

Recente Gerelateerde Verhalen

Lees onze laatste gerelateerde verhalen en updates.

Download de VVI Nieuws App!

Blijf OP DE HOOGTE van belangrijke gebeurtenissen van over de hele wereld.
LEER hoe ze verband houden met Bijbelse profetieën.
BID voor genade en voorziening waar dat het meest nodig is.

app Playgoogle Play

Ontvang het laatste nieuws & updates

Blijf op de hoogte. Ontvang de laatste verhalen en updates uit Israël. Steun ons in gebed!

Door verder te gaan, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.

Blijf Betrokken

Neem contact op

Vision for Israel
P.O. Box 7743
Charlotte, NC 28241
United States
E: info@visionforisrael.com
T: +1 (704) 583-8445
F: +1 (704) 583-8308

Hazon Le’Israel
P.O. Box 9145
Modi'in, 7178451
Israel
E: info@visionforisrael.co.il
T: +972 (8) 978 6400
F: +972 (8) 978 6429

Vision for Israel is een 501(c)(3) van belasting vrijgestelde liefdadigheidsinstelling. Alle bijdragen die bestemd zijn voor specifieke projecten worden aan die projecten besteed, en we kunnen tot 20% inhouden voor het beheer van de gift. Af en toe ontvangen we meer bijdragen voor een bepaald project dan verstandig aan dat project kan worden besteed. Als dat gebeurt, gebruiken we deze fondsen voor een soortgelijke dringende behoefte.

Ontworpen & ontwikkeld door WITH LOVE INTERNET