‘Ik zal zegenen die jou zegenen’

donderdag 22 februari 2024

Meer dan ooit moeten christenen nu weten hoe belangrijk het is om de natie Israël te zegenen. Laten we in Gods woord duiken om meer te ontdekken van Gods hart over het zegenen van Israël.

Onze verbond-getrouwe God

Wist je dat onze God een God is die verbonden maakt en Zich ook aan die verbonden houdt? God sloot verbonden met Noach, Abraham, Isaäk en Jakob. Nadat God de aarde had laten overstromen, sloot Hij een verbond met Noach:

‘Ik zal aan Mijn verbond denken tussen Mij en jou en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronde te richten. Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwige verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is.’ (Genesis 9:15-16)

Honderden jaren gingen voorbij en God hield zich trouw aan Zijn verbond met Noach door de families op aarde te vermenigvuldigen en uit te breiden. Het volgende verbond dat God sloot was met Abram:

‘De Heer had tegen Abram gezegd: 'Ga uit je land, je volk en je vaders huis naar het land dat Ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken en je zegenen; Ik zal je naam groot maken en je zult tot zegen zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, en wie jou vervloekt zal ik vervloeken, en alle volken op aarde zullen door jou gezegend worden.’ ’ (Genesis 12:1-3)

God vertelde Abram en zijn vrouw Sarai, die niet in staat waren om kinderen te krijgen, dat ze kinderen zouden baren en dat hun nakomelingen een groot volk zouden worden. Kun jij je het ongeloof voorstellen waarmee Abram en Sarai vochten? God sprak opnieuw tot Abram en vertelde hem dat hij zijn nageslacht zo talrijk zal maken als de sterren aan de hemel. En wat was Abrams reactie?... ‘Abram geloofde de Heer, en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid.’ (Genesis 15:6)

We kunnen van Abram leren om te geloven wat de Heer ons vertelt, omdat God het ons als gerechtigheid zal toeschrijven. Dus als God zegt dat Hij hen zal zegenen die Israël zegenen, dan moeten wij de Heer ook in deze zaak geloven. Laten we ervoor kiezen om te geloven dat als we Israël zegenen, God ons ook zal zegenen!

Maar we weten hoe dit verhaal gaat. Vele jaren gingen voorbij en Abram en Sarai werden moe van het wachten. Uiteindelijk namen ze het heft in eigen handen en waren ze God ongehoorzaam. Toen Abram 86 jaar oud was, beviel Hagar, het dienstmeisje van Sarai, van Ismaël. Maar onze verbond-houdende God was genadig en trouw om Zijn verbond te vervullen. 14 jaar later herinnerde God Abram aan het verbond dat Hij met hem had gesloten:

‘Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de Heer aan hem en zei: ‘Ik ben de almachtige God; wandel trouw voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dan zal ik mijn verbond tussen jou en mij sluiten en jou uitermate talrijk maken.’’(Genesis 17:1-2)

Toen God het verbond met Abram sloot, sloot Hij ook het verbond met Sarai. Daarom kon de belofte van God alleen vervuld worden door Abram en Sarai, en door niemand anders. Ondanks hun ongehoorzaamheid verklaarde God dat Zijn verbond nog steeds via Abram en Sarai tot stand zou komen. God veranderde hun namen, verklaarde dat Abraham de vader van vele volken zou zijn, verklaarde dat Sara de moeder van vele volken zou zijn en beloofde hen dat het verbond via hun zoon Isaäk tot stand zou komen.

‘Je zult niet langer Abram heten, maar Abraham, want ik heb je tot vader van vele volken gemaakt. Ik zal je zeer vruchtbaar maken; ik zal volken van je maken en koningen zullen uit je voortkomen. Ik zal mijn verbond oprichten als een eeuwigdurend verbond tussen mij en jou en je nakomelingen na jou voor de komende geslachten, om jouw God te zijn en de God van je nakomelingen na jou. Het hele land Kanaän, waar je nu als vreemdeling verblijft, zal ik als eeuwig bezit geven aan jou en je nageslacht na jou; en Ik zal hun God zijn.’ (Genesis 17:5-8)

God sloot een eeuwigdurend verbond met Abraham en Sarah en zei dat Hij niet alleen hun nakomelingen zo talrijk zou maken als de sterren aan de hemel, maar ook dat Hij hun God zou zijn en hen het land Kanaän zou geven.

Het verbond zegenen tussen God en Jakob

God hield zich trouw aan zijn verbond door Abraham, zijn zoon Izaäk en vervolgens door Izaäk's zoon Jakob. Aan het einde van zijn leven zegende Izaäk Jakob, en zei: ‘Mogen volken jou dienen en volken zich voor jou neerbuigen. Wees heer over je broers en moge de zonen van je moeder zich voor je neerbuigen. Mogen zij die je vervloeken vervloekt worden en zij die je zegenen gezegend worden.’ (Genesis 27:29) Izaäk zegende Jakob met het verbond dat God met Abraham had gesloten en zei:

‘Moge Hij je de zegen van Abraham geven, jou en je nageslacht met je, zodat je het land waar je vreemdeling bent, dat God aan Abraham gegeven heeft, in bezit krijgt.’ (Genesis 28:4)

Het is fascinerend om te zien hoe dit verbond van de Heer steeds opnieuw van vader op zoon wordt bewaard, gedurende vele generaties van het Joodse volk. Het is belangrijk om de tijd te nemen om dit eeuwigdurende verbond dat God met het Joodse volk sloot te begrijpen, en hoe het vandaag de dag op ieder van ons van invloed is.

Israël zegenen behaagt de Heer

Nu we weten wat we moeten doen, is het tijd om te ontdekken waarom we Israël moeten zegenen. Laten we eens kijken naar de interactie tussen Balak en Bileam in het boek Numeri hoofdstuk 23 en 24.

Balak probeerde Bileam zover te krijgen dat hij Israël vervloekte, maar elke keer dat Bileam bad, zegende hij Israël. Bileam bracht een woord van de Heer over aan Balak in Numeri 23:7-8, ‘Uit Syrië heeft Balak, de koning van Moab, mij laten halen, vanuit het bergland van het oosten: Kom, vervloek mij Jakob, zei hij, kom verwens Israël. Hoe kan ik vervloeken wie God niet vervloekt, hoe kan ik verwensen wie de HEERE niet verwenst?’

Verschillende keren probeerde Balak Bileam zover te krijgen dat hij de Israëlieten zou vervloeken, maar Bileam kon alleen maar zeggen wat God wilde dat hij zou zeggen, namelijk dat hij Israël zou zegenen. Na verschillende keren te hebben gebeden en Israël te hebben gezegend, realiseerde Bileam zich dat het de Heer behaagde om het volk Israël te zegenen!

‘Toen Bileam nu zag dat het de Here behaagde Israël te zegenen, nam hij zijn toevlucht niet tot waarzeggerij zoals op andere tijden, maar wendde zijn gezicht naar de woestijn.’ - Numeri 24:1

Waarom zouden we Israël dan zegenen? Eén antwoord is: omdat het de Heer behaagt. God koos ervoor om een verbond te sluiten met het Joodse volk en Hij wil hen zegenen. Daarom, als we Israël zegenen, dan zal God ons zegenen. Maar als we Israël vervloeken, zullen we in ruil daarvoor een vloek ontvangen.

Gevolgen van het vervloeken of zegenen van Israël

‘Wie u zegent, is gezegend, wie u vervloekt, is vervloekt!’

Numeri 24:9b

Een andere belangrijke reden om Israël te zegenen is dat er consequenties zijn als we ervoor kiezen Israël niet tezegenen. Als iemand Israël vervloekt, zal hij in ruil daarvoor vervloekt worden. Uit het voorbeeld van de omgang tussen Balak en Bileam kunnen we deze waarheid ook zien. Balak probeerde Bileam zover te krijgen dat hij Israël 3 keer vervloekte en daarom vervloekte God Balak en zijn volk.

We hebben hier ook een heel duidelijk beeld van gezien tijdens de ‘Swords of Iron’-oorlog. We zien Gods hand komen tegen de naties en mensen die Israël vervloeken. Op 14 december 2023 sprak een Turkse wetgever in het parlement en bekritiseerde Israël. Zodra hij klaar was met zijn toespraak over Israël, kreeg hij direct een hartaanval en stortte in op het podium. Twee dagen later stierf hij.

Er zijn grote zegeningen als we ervoor kiezen om Israël te zegenen, en er zijn verschrikkelijke gevolgen als we ervoor kiezen om Israël te vervloeken. En nu we verschillende Schriftgedeelten in de Bijbel hebben bekeken die deze waarheid uitleggen, hopen we dat jullie allemaal worden aangemoedigd om niet alleen Israël te zegenen, maar ook om anderen aan te moedigen hetzelfde te doen!

‘Welzalig bent u, Israël! Wie is zoals u? U bent een volk dat door de HEERE verlost is. Hij is een schild en een hulp voor u, Hij is uw majesteitelijke zwaard; daarom zullen vijanden zich geveinsd aan u onderwerpen, en ú zult hun hoogten betreden.’ -Deuteronomium 33:29

Hoe kun je Israël zegenen?

Nu is de vraag: 'Hoe zegenen we Israël? Wij geloven dat Israël zegenen betekent dat je Gods hart voor deze natie en dit volk begrijpt en gehoorzaamt aan wat God op je hart legt. Israël zegenen betekent op onze knieën gaan en bidden voor deze natie, vooral nu, tijdens de oorlog. Israël zegenen betekent waarheid en leven spreken over deze natie en dit volk, vooral wanneer anderen Israël vervloeken en haatdragend zijn. Israël zegenen is je tijd, geld, energie en steun geven om liefde te tonen aan dit volk waarmee God een eeuwig verbond heeft gesloten.

Met al dit gepraat over 'Israël zegenen', laten we praktisch worden en deze waarheid in daden omzetten.

Hier zijn enkele praktische manieren waarop je Israël vandaag door Visie voor Israël (VFI) kunt zegenen:

1. Vrijwilligerswerk - Als je dit land en zijn bevolking wilt komen dienen, neem dan contact op met ons kantoor in Israël voor meer informatie over vrijwilligerswerk bij VFI. Stuur een e-mail naar: info@visionforisrael.co.il.

2. Donaties voor specifieke projecten - VFI heeft veel projecten waaraan je kunt doneren, van 'hulp aan de armen in Israël' tot 'medische hulp en hulp bij rampen', en nog veel meer. Neem een kijkje op onze website om te kiezen welk project je vandaag zou willen helpen steunen! En je kunt HIER klikken om te doneren.

3. Steun voor de ‘Swords of Iron’-oorlog - Israël zit nog steeds midden in een oorlog, families zijn nog steeds ontheemd uit hun huizen, soldaten vechten nog steeds, gezinnen zijn nog steeds gescheiden, en er zijn nog veel meer noden terwijl de oorlog voortwoedt. Lees HIER over de oorlogsinspanningen van VFI.


Moge ieder van jullie enorm gezegend worden door de Heer, als jullie ervoor kiezen om Israël te zegenen!

Are you willing to bless Israel, make a difference in the lives of people, and partner with God's plan for restoration of the land of Israel?

Recente Gerelateerde Verhalen

Lees onze laatste gerelateerde verhalen en updates.
Dankbaar voor 70 jaar leven, 30 jaar Visie voor Israël
Dankbaar voor 70 jaar leven, 30 jaar Visie voor Israël
zaterdag 20 juli 2024
Een baken van hoop voor studenten in nood
Een baken van hoop voor studenten in nood
zaterdag 6 juli 2024
Jouw impact tijdens de oorlog
Jouw impact tijdens de oorlog
zaterdag 13 juli 2024

Download de VVI Nieuws App!

Blijf OP DE HOOGTE van belangrijke gebeurtenissen van over de hele wereld.
LEER hoe ze verband houden met Bijbelse profetieën.
BID voor genade en voorziening waar dat het meest nodig is.

app Playgoogle Play

Ontvang het laatste nieuws & updates

Blijf op de hoogte. Ontvang de laatste verhalen en updates uit Israël. Steun ons in gebed!

Door verder te gaan, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.

Blijf Betrokken

Neem contact op

Vision for Israel
P.O. Box 7743
Charlotte, NC 28241
United States
E: info@visionforisrael.com
T: +1 (704) 583-8445
F: +1 (704) 583-8308

Hazon Le’Israel
P.O. Box 9145
Modi'in, 7178451
Israel
E: info@visionforisrael.co.il
T: +972 (8) 978 6400
F: +972 (8) 978 6429

Vision for Israel is een 501(c)(3) van belasting vrijgestelde liefdadigheidsinstelling. Alle bijdragen die bestemd zijn voor specifieke projecten worden aan die projecten besteed, en we kunnen tot 20% inhouden voor het beheer van de gift. Af en toe ontvangen we meer bijdragen voor een bepaald project dan verstandig aan dat project kan worden besteed. Als dat gebeurt, gebruiken we deze fondsen voor een soortgelijke dringende behoefte.

Ontworpen & ontwikkeld door WITH LOVE INTERNET