Het seizoen van een einde en een nieuw begin

zaterdag 7 oktober 2023

‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.’

Psalmen 119:105

Beste vrienden,

Het gezegde 'twee Joden, drie meningen!’ geeft op humoristische wijze de diversiteit van gedachten binnen onze gemeenschap weer, zelfs vandaag de dag in Israël. Wat verenigt ons als natie, ondanks verschillende meningen en interpretaties? Het antwoord ligt in onze toewijding aan de Tora en de Schrift, en in het uitsteken van een helpende hand naar mensen in nood.

De laatste dag van Soekot markeert een belangrijk moment: het einde van onze jaarlijkse Tora leescyclus. Simchat Tora sluit het feest van Soekot af en luidt een nieuw jaar van Torastudie in. Tijdens dit feest lezen we de laatste verzen van Deuteronomium en de openingsregels uit Genesis. Dit benadrukt de cyclische aard van Torastudie, een gevoel dat we vreugdevol uitdrukken door het ritueel van hakafot, terwijl we rond de Torarol dansen.

Dit idee dat de Tora op ons hart geschreven staat verenigt ons, zelfs in tijden waarin onze meningen uiteenlopen of wanneer we voor uitdagingen staan.

‘Maar dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël zal sluiten, zegt de Heer: Ik zal Mijn wet in hun verstand leggen en in hun hart schrijven; en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.’

Jeremia 31:33

De Tora leert ons het belang van ‘je naaste liefhebben als jezelf’, een leidend principe bij Vision for Israel. Sinds 1994 zijn we toegewijd aan het helpen van Israëli's die worstelen met armoede. Huidige statistieken onthullen dat ongeveer 2,3 miljoen Israëli's, waaronder een miljoen kinderen, onder de armoedegrens leven, waarbij bijna een vijfde van de bevolking te maken heeft met voedselonzekerheid.

Om in deze behoeften te voorzien, distribueert Vision for Israel maandelijks een reeks essentiële goederen. Met jouw hulp hebben we bijna 1,9 miljoen mensen kunnen ondersteunen, waaronder Joodse en Arabische gemeenschappen, immigranten, overlevenden van de Holocaust, eenzame soldaten en overlevenden van terreur.

Nu het 30-jarig jubileum van Vision for Israel nadert, zijn we dankbaar voor donateurs zoals jij. Jullie helpen ons om de geest van het vers te belichamen: ‘Schep in mij een rein hart, o God en vernieuw een standvastige geest in mij.’ - Psalm 51:10

De vreugde die inherent is aan bijbelse feestdagen komt vaak voort uit het geven, vooral aan hen die het minder goed hebben. Jouw steun vergroot niet alleen de vreugde van Simchat Tora; het biedt cruciale hulp aan hen die het het meest nodig hebben en speelt een onschatbare rol in de verrijking van onze gemeenschap.

Ik wens jullie een vreugdevol en betekenisvol Simchat Tora.

’Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.’

Matteüs 5:16

In zijn dienst,
Barry & Batya Segal

Are you willing to bless Israel, make a difference in the lives of people, and partner with God's plan for restoration of the land of Israel?

Recente Gerelateerde Verhalen

Lees onze laatste gerelateerde verhalen en updates.
Genees harten deze Onafhankelijkheidsdag: steun Israëls jonge overlevenden
Genees harten deze Onafhankelijkheidsdag: steun Israëls jonge overlevenden
zaterdag 11 mei 2024
Leah’s erfenis: een baken van geloof
Leah’s erfenis: een baken van geloof
zaterdag 4 mei 2024
Vier Pesach door gezinnen in nood te steunen
Vier Pesach door gezinnen in nood te steunen
zaterdag 16 maart 2024

Download de VVI Nieuws App!

Blijf OP DE HOOGTE van belangrijke gebeurtenissen van over de hele wereld.
LEER hoe ze verband houden met Bijbelse profetieën.
BID voor genade en voorziening waar dat het meest nodig is.

app Playgoogle Play

Ontvang het laatste nieuws & updates

Blijf op de hoogte. Ontvang de laatste verhalen en updates uit Israël. Steun ons in gebed!

Door verder te gaan, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.

Blijf Betrokken

Neem contact op

Vision for Israel
P.O. Box 7743
Charlotte, NC 28241
United States
E: info@visionforisrael.com
T: +1 (704) 583-8445
F: +1 (704) 583-8308

Hazon Le’Israel
P.O. Box 9145
Modi'in, 7178451
Israel
E: info@visionforisrael.co.il
T: +972 (8) 978 6400
F: +972 (8) 978 6429

Vision for Israel is een 501(c)(3) van belasting vrijgestelde liefdadigheidsinstelling. Alle bijdragen die bestemd zijn voor specifieke projecten worden aan die projecten besteed, en we kunnen tot 20% inhouden voor het beheer van de gift. Af en toe ontvangen we meer bijdragen voor een bepaald project dan verstandig aan dat project kan worden besteed. Als dat gebeurt, gebruiken we deze fondsen voor een soortgelijke dringende behoefte.

Ontworpen & ontwikkeld door WITH LOVE INTERNET