Chanoeka - Laat uw licht schijnen!

vrijdag 9 december 2022

“U zorgt ervoor dat mijn lamp blijft branden. U, Here, mijn God, bent het Licht in de duisternis.”

Psalmen 18:28

Chanoeka, ook bekend als het Lichtfeest, is een kostbare en hartverwarmende nationale feestdag.

 

Gedurende acht dagen op de 25e dag van Kislev (volgens de Hebreeuwse kalender) steken families en vrienden de kaarsen van de Chanoekia aan - een negenarmige kandelaar die traditioneel op de vensterbank wordt geplaatst zodat voorbijgangers hem kunnen zien, of buiten iemands poort.

 

Een populaire, gezinsgerichte activiteit waar velen van genieten is een wandeling door de oude wijk van Jeruzalem en het aansteken van de Chanoeka-kaarsen. Wat een gezicht om de verschillende en creatieve Hanukkia's uitgestald te zien op ramen en buiten de deuren op straat in speciale windbestendige glazen dozen.

 

Hoewel Chanoeka geen Bijbelse feestdag is, wordt het toch door religieuze en seculiere Joden in acht genomen en is het een geweldige culturele gelegenheid voor feesten en vieringen, omdat het veel vreugde en warmte brengt in het land tijdens het koude en regenachtige winterseizoen.

 

Gezinnen en vrienden steken samen de kaarsen aan, zingen traditionele liederen, eten sufganiyot (een ronde, gefrituurde, met gelei gevulde donut) en ander voedsel op basis van olie, draaien dreidels en spelen spelletjes.

 

Chanoeka is een vreugdevolle feestdag met een verhaal over een gruwelijke oorlog, een moedige en onmogelijke overwinning en het wonder van de oliekruik.

Chanoeka onderwijs 2022

Chanoeka herdenkt de herwinning van Jeruzalem en de daaropvolgende herinwijding van de Tweede Tempel aan het begin van de Makkabese opstand tegen het Seleucidische Rijk in de 2e eeuw voor Christus.

 

Onder het bewind van Antiochus IV werd het Joden verboden het Jodendom te beoefenen en werd hen opgedragen Griekse goden te aanbidden.

 

Toen Antiochus IV Jeruzalem binnenviel (168 voor Christus), duizenden Joden doodde en een altaar voor Zeus oprichtte in de Heilige Tempel, kwam een kleine groep Joden, bekend als Hasmoneeën of Makkabeeën, ijverig in opstand om de controle over de Tempel en Jeruzalem terug te krijgen.

 

Na twee jaar oorlogvoering verdreven zij het Griekse leger - waarvan de troepen veel sterker en beter uitgerust waren dan die van hen, omdat God almachtig aan hun kant stond.

 

Nadat ze de heilige stad Jeruzalem in handen hadden gekregen, vonden de Joden de ontheiligde Tempel geplunderd en verwoest.

 

Stukje bij beetje en met grote zorg wijdden zij de Tempel opnieuw aan de Heer, met als een van de dagelijkse rituelen van de Tempel de Menorah, die voor de Heer altijd moest branden:

"Geef de Israëlieten opdracht dat zij moeten zorgen voor zuivere olijfolie voor de kandelaar in de tabernakel. Zodat die voortdurend kan blijven branden. Aaron en zijn zonen moeten die eeuwige vlam in het Heilige zetten en er da gen nacht voor het oog van de Here voor zorgen, zodat zij nooit dooft. Dit is een eeuwige regel voor het volk Israël." - Exodus 27:20-21

Zoals het verhaal gaat, bleef er slechts één kruik olie over die niet verontreinigd was, met daarin genoeg olie voor één nacht.

 

Toch bleef die ene kruik olie op wonderbaarlijke wijze acht nachten lang olie leveren, een teken van Gods voorzienigheid te midden van de duisternis.

 

Tot op heden wordt de opstand van de Makkabeeën door miljoenen Joden over de hele wereld herinnerd als een voorbeeld van moed tegenover zware tegenstand.

Moed voor de Vermoeiden

De vijanden van Israël waren intimiderend en gebruikten angsttactieken om hen te dwingen andere goden te dienen en hun Joodse identiteit te vergeten, samen met hun roeping om de ene ware God van Israël te dienen.

 

De Makkabeeën hadden zich kunnen terugtrekken in de lange schaduw van intimidatie door hun onderdrukkers, en toch kozen zij ervoor de duisternis tegemoet te treden, gewapend met de waarheid, en eisten zij hun rechtmatige plaats op in de aanwezigheid van God in de Tempel.

 

Helaas biedt de wereld waarin we nu leven ons genoeg redenen om bezorgd en geïntimideerd te zijn. Oorlogen en politiek, inflatie en ziekte, een goddeloze moraal die de onschuldigen teistert, en een pandemie van angst voor de mens - dit alles doemt op de achtergrond van onze gedachten op en steelt onze vreugde.

 

Dit alles zou ons hopeloos maken, tenzij we onze hoop en ons vertrouwen stellen op de Almachtige God om onze gevechten te strijden en ons kracht te geven om de vijand te weerstaan.

 

Yeshua heeft ons opgedragen een licht voor de wereld te zijn, onze plaats als zonen en dochters van God te begrijpen, en ons het vertrouwen te geven om onze dagelijkse angsten frontaal tegemoet te treden.

 

Hij gebood ons niet alleen vrijmoedig te zijn voor onszelf, door zijn licht te laten schijnen, maar ook voor hen die opgesloten zitten in de ketenen van de twijfel:

"U bent het licht van de wereld, een stad op een berg kan iedereen zien. Men steekt immers geen lamp aan om er vervolgens een emmer overheen te zetten? Die lamp moet toch op een standaard staan en licht geven vooriedereen in huis? Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse Vader eren." - Mattheus 5:14-16

Bij Hem is de overwinning gegarandeerd, want Yeshua zit aan de rechterhand van de Vader - Koning over hen die zich tegen Hem verzetten en hen die zich met een nederig hart overgeven.

 

De Tempel is een symbool van ons lichaam, geest en ziel, die vaak besmet raken door de wereld en haar goddeloze wegen, en de ijver van de Makkabeeën is een voorbeeld van hoe wij de angst moeten bestrijden en ons leven opnieuw aan God moeten wijden in heiligheid en zuiverheid van hart.

 

Het Chanoeka verhaal is een geweldige herinnering aan hoe groot de angst is, maar dat het licht van God in ons veel groter is en de duisternis kan verslaan.

De duisternis verbannen

Een traditioneel lied dat tijdens Chanoeka wordt gezongen heet "Banu Hoshech Legaresh", wat betekent: wij zijn gekomen om de duisternis uit te bannen.

Het wordt gezongen rond de lichtgevende kaarsen van de Hanukkia, waarbij we verklaren dat we zijn gekomen om de duisternis te verdrijven met licht en vuur en dat, ook al verlicht elk van onze lichten weinig, we samen een groot licht vormen.

De laatste tekst van het lied wordt nog luider gezongen als we de duisternis bevelen van ons (het licht) weg te vluchten, waarbij we het tweemaal zingen terwijl het sterker wordt in ons hart.

Hoe kunnen we angst en duisternis in ons eigen leven bestrijden? Vooral als het lijkt alsof de duisternis zoveel groter is dan wij.

Door het licht van Yeshua in ons hart te dragen, een licht zo groot dat het het gezag heeft om de duisternis te verbannen en ons kracht geeft om elke vijand die ons in de weg staat het hoofd te bieden:

"Jezus richtte Zich weer tot de mensen en zei: ‘Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis leven, maar hij zal licht hebben dat Leven geeft." - Johannes 8:12

Niet alleen is Yeshua het licht van de wereld, maar hij gaf ons het voorrecht om een lichtend baken van hoop te zijn voor allen die moed nodig hebben.

Laten we, nu we het Chanoeka seizoen ingaan, onthouden dat met elke dag van Chanoeka, als we een kaars toevoegen aan de Chanoeka, het licht groeit en sterker wordt, net zoals we doen als we vertrouwen op de Schepper, die met Zijn woorden licht in de wereld heeft gebracht.

Van Barry en Batya en het Visie voor Israël team, bidden wij dat uw harten verlicht worden met Gods vreugde, vrede en fijne herinneringen met uw geliefden deze Chanoeka tijd.

Recente Gerelateerde Verhalen

Lees onze laatste gerelateerde verhalen en updates.

Download de VVI Nieuws App!

Blijf OP DE HOOGTE van belangrijke gebeurtenissen van over de hele wereld.
LEER hoe ze verband houden met Bijbelse profetieën.
BID voor genade en voorziening waar dat het meest nodig is.

app Playgoogle Play

Ontvang het laatste nieuws & updates

Blijf op de hoogte. Ontvang de laatste verhalen en updates uit Israël. Steun ons in gebed!

Door verder te gaan, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.

Blijf Betrokken

Neem contact op

Vision for Israel
P.O. Box 7743
Charlotte, NC 28241
United States
E: info@visionforisrael.com
T: +1 (704) 583-8445
F: +1 (704) 583-8308

Hazon Le’Israel
P.O. Box 9145
Modi'in, 7178451
Israel
E: info@visionforisrael.co.il
T: +972 (8) 978 6400
F: +972 (8) 978 6429

Vision for Israel is een 501(c)(3) van belasting vrijgestelde liefdadigheidsinstelling. Alle bijdragen die bestemd zijn voor specifieke projecten worden aan die projecten besteed, en we kunnen tot 20% inhouden voor het beheer van de gift. Af en toe ontvangen we meer bijdragen voor een bepaald project dan verstandig aan dat project kan worden besteed. Als dat gebeurt, gebruiken we deze fondsen voor een soortgelijke dringende behoefte.

Ontworpen & ontwikkeld door WITH LOVE INTERNET