De God van Israël Die Wonderen en Tekenen Doet

zaterdag 9 december 2023

‘Hij doet grote dingen, die niemand kan doorgronden; wonderen, die niet te tellen zijn.’

Job 5:9

Nu meer dan ooit moeten Israël en de wereld onze God leren kennen die wonderen doet! De ‘Iron Swords’-oorlog begon op 7 oktober en deze natie is al twee maanden betrokken in een sterk gevecht. En het einde is nog niet in zicht. Kun jij je voorstellen hoe vermoeid en uitgeput de soldaten en de mensen van deze natie zijn? Velen zijn kapot en gebroken door het verlies van hun geliefden in deze oorlog. Het volk van Israël heeft wanhopig de hand van God nodig in hun levens en in dit land! Het is nu tijd voor Israël om onze God met kracht te zien bewegen door wonderen en tekenen!

Dit is de perfecte tijd om de Heer om Zijn wonderen te vragen. Chanoeka is een feestdag waarop de wonderen van God worden herdacht. Chanoeka is een tijd waarin het Joodse volk het wonder herdenkt dat God voor ons vocht tegen de Syrische Grieken en het wonder dat de olie voor één dag de tempelmenora acht dagen lang verlichtte. Dit jaar begint de viering van Chanoeka op donderdagavond 7 december en eindigt op vrijdagavond 15 december.

Wat is het verhaal van Chanoeka?

Om een heel lang verhaal kort te maken, in 167 v. Chr. waren de Syrische Grieken de Joden zwaar aan het vervolgen en dwongen hen om de God van Israël te verloochenen. Veel Joden gaven toe aan het aanbidden van de afgoden van de Grieken. Maar God verhief Juda de Macabeeër en een klein Joods leger om de vijand uit het land Israël te verdrijven.

Het gelovige overblijfsel dat God trouw bleef, zag niet alleen Gods wonderbare kracht in het verslaan van het machtige leger in die strijd, maar was ook in staat om het land in bezit te nemen en de Tempel in Jeruzalem terug te winnen.

Het woord ‘Chanoeka’ betekent inwijding. Het feest kreeg deze naam omdat de Joden in de tijd van de Makkabeeën de Tempel opnieuw aan God moesten wijden nadat deze door de Syrische Grieken met hun afgoden was ontheiligd.

De kern van Chanoeka is het verhaal van het kruikje olie. Volgens het verhaal moest de Menora van de Tempel voortdurend verlicht zijn, maar er was nog maar één kruikje olie over dat puur en onaangeroerd was door de Grieken. Dit kruikje olie zou het vuur maar één dag laten branden, maar tot hun verbazing brandde dit ene kruikje olie 8 dagen lang! Dit gaf de Joden de tijd om verse, zuivere olie te bereiden om de Tempel van God voortdurend te verlichten.

Het kleine Joodse leger dat de felle strijd tegen de Syrische Grieken won, de olie die 8 dagen lang de Menora verlichtte en de herinwijding van de Tempel aan de Heer waren buitengewone wonderen van God! In die tijd liet God het Joodse volk en de wereld zien dat als je Hem boven al het andere verkiest en voor geen enkele andere afgod buigt, Hij met macht zal bewegen om hen te beschermen, te verdedigen en voor hen te vechten.

Chanoeka Tradities

De belangrijkste traditie voor deze feestdag is het aansteken van de Chanoekia, die lijkt op de Menora. De Menorah heeft 7 armen, terwijl de Chanoekia 9 armen of takken heeft. De reden hiervoor is dat we elke avond één kaars aansteken tijdens de achtdaagse feestdag. De 9e kaars wordt de ‘Sjamasj' (begeleider of dienaar) genoemd en wordt gebruikt om de andere kaarsen aan te steken.

Elke dag van Chanoeka steken we één kaars aan op de Chanoekia. Veel families plaatsen de Chanoekia bij de ingang van hun huis of in een raam zodat iedereen het licht kan zien schijnen. Als mensen voorbij lopen en het licht zien, worden ze herinnerd aan de trouwe God van Israël die wonderen verricht!


Het maakt ook deel uit van de Joodse traditie om acht dagen lang elke dag het ‘Hallel' gebed te reciteren. Dit gebed komt uit het woord van God in Psalmen 113-118. Hier zijn een paar krachtige verzen die we over Israël kunnen uitspreken nu we ons tijdens Chanoeka midden in een oorlog bevinden:

Psalm 115:9 - O Israël, vertrouw op de Heer; Hij is hun hulp en hun schild.

Psalm 116:3-6 - Banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het graf hadden mij getroffen, ik ondervond benauwdheid en verdriet. Maar ik riep de naam van de Heer aan: Och Heer, bevrijd mijn ziel! De Heer is genadig en rechtvaardig, onze God is een Ontfermer. De Heer bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd, maar Hij heeft mij verlost.

Psalm 118:6-7 - De Heer is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? De Heer is bij mij, te midden van wie mij helpen, daarom zie ík neer op wie mij haten.

Psalm 118:15 - In de tenten van de rechtvaardigen klinkt luide vreugdezang, een lied van verlossing… de rechterhand van de Heer doet krachtige daden.

Psalm 118:28 - U bent mijn God, daarom zal ik U loven; mijn God, ik zal U roemen.

Een andere leuke traditie is het dreidelspel (een dreidel is een tol). Iedereen draait de dreidel, die 4 kanten heeft en een handvat om te draaien. In Israël heeft elke kant een Hebreeuwse letter (Nun, Gimmel, Heh en Peh). Deze letters staan voor de zin 'Nes Gadol Hayah Po', wat betekent 'hier gebeurde een groot wonder'. In dreidels buiten Israël wordt de Hebreeuwse letter Peh vervangen door Shin, waardoor de zin 'Nes Gadol Hayah Sham' of 'een groot wonder gebeurde daar' ontstaat. Dit spel is eenvoudig voor kinderen en volwassenen en is een leuke herinnering aan Gods grote wonderen. Koop een dreidel, zoek de eenvoudige regels op en speel dit spel deze Chanoeka met je kinderen en familie!

Een voorproefje van Chanoeka

Omdat het wonder van de olie die niet opraakt centraal staat op deze Joodse feestdag, heeft het Joodse volk er een traditie van gemaakt om deze feestdag te vieren met voedsel dat in olie gebakken is. Enkele van de traditionele gefrituurde etenswaren die voor deze feestdag worden bereid zijn Latkes (aardappelpannenkoeken) met appelmoes en zure room, en Sufganiyot (met Israëlische jam gevulde donuts). Er zijn andere variaties van gefrituurd voedsel, afhankelijk van de verschillende regio's in de wereld waar het Joodse volk heeft gewoond.

Chanoeka vanuit Messiaans perspectief

Interessant genoeg staat de enige vermelding van Chanoeka in de Bijbel in het Nieuwe Testament. Daar staat in Johannes 10:22-24:

Toen kwam het Inwijdingsfeest (Chanoeka) in Jeruzalem. Het was winter, en Jezus liep in de tempelhof in de zuilengang van Salomo. De Joden die daar waren, verzamelden zich om hem heen en zeiden: 'Hoe lang houdt u ons nog in spanning? Als u de Messias bent, vertel het ons dan duidelijk’

Toen Jesjoea (Jezus) tijdens Chanoeka in de Tempelhoven stond, een tijd waarin de Joden Gods wonderen herdachten. Hij die hen van hun vijanden redde en hun olie en licht gaf, verklaarde dat Hij de Messias was die kwam om hen te redden. Ook had Hij al wonderen onder het volk verricht. Tijdens Chanoeka wilde God dat zijn volk zou weten dat Jesjoea en de Vader één zijn, en dat de wonderen die door het leven van Jesjoea worden getoond, van de Vader komen.

Net zoals Jesjoea het hart en de wonderbaarlijke kracht van Zijn hemelse Vader toonde, zijn wij ook geroepen om Zijn licht te laten schijnen en door God gebruikt te worden, om wonderen te doen en de harten van mensen naar Hem te trekken.

Laten we deze Chanoeka, terwijl Israël deze lange oorlogsstrijd voert, voor onze hemelse Vader komen die wonderen doet en Hem vragen om op buitengewone manieren te bewegen. Zodat de harten van Zijn mensen getrokken worden om Hem boven alles te loven en te aanbidden!

‘Laat op dezelfde manier uw licht schijnen voor anderen, zodat ze uw goede daden zien en uw Vader in de hemel verheerlijken.’

Matteüs 5:16

Are you willing to bless Israel, make a difference in the lives of people, and partner with God's plan for restoration of the land of Israel?

Recente Gerelateerde Verhalen

Lees onze laatste gerelateerde verhalen en updates.

Download de VVI Nieuws App!

Blijf OP DE HOOGTE van belangrijke gebeurtenissen van over de hele wereld.
LEER hoe ze verband houden met Bijbelse profetieën.
BID voor genade en voorziening waar dat het meest nodig is.

app Playgoogle Play

Ontvang het laatste nieuws & updates

Blijf op de hoogte. Ontvang de laatste verhalen en updates uit Israël. Steun ons in gebed!

Door verder te gaan, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.

Blijf Betrokken

Neem contact op

Vision for Israel
P.O. Box 7743
Charlotte, NC 28241
United States
E: info@visionforisrael.com
T: +1 (704) 583-8445
F: +1 (704) 583-8308

Hazon Le’Israel
P.O. Box 9145
Modi'in, 7178451
Israel
E: info@visionforisrael.co.il
T: +972 (8) 978 6400
F: +972 (8) 978 6429

Vision for Israel is een 501(c)(3) van belasting vrijgestelde liefdadigheidsinstelling. Alle bijdragen die bestemd zijn voor specifieke projecten worden aan die projecten besteed, en we kunnen tot 20% inhouden voor het beheer van de gift. Af en toe ontvangen we meer bijdragen voor een bepaald project dan verstandig aan dat project kan worden besteed. Als dat gebeurt, gebruiken we deze fondsen voor een soortgelijke dringende behoefte.

Ontworpen & ontwikkeld door WITH LOVE INTERNET