תרום

תרומה כללית

או

תרומה לפרויקט ספציפי

גויסו6,950 ₪
מטרה176,000 ₪ סיוע למרכזים רפואיים ובתי חולים אחת לחודש