תרום

תרומה כללית

או

תרומה לפרויקט ספציפי

גויסו6,244 ₪
מטרה175,000 ₪ סיוע למרכזים רפואיים ובתי חולים אחת לחודש
מטרה50 סטודנטים