תרום

תרומה כללית

או

תרומה לפרויקט ספציפי

גויסו3,891 ₪
מטרה177,000 ₪ סיוע למרכזים רפואיים ובתי חולים אחת לחודש
מטרה50 סטודנטים