תרום

תרומה כללית

או

תרומה לפרויקט ספציפי

גויסו586 ₪
מטרה181,000 ₪ סיוע למרכזים רפואיים ובתי חולים אחת לחודש
מטרה50 סטודנטים