תמיכה בניצולי שואה

המטרה שלנו

1000 ניצולי שואה

לטובת מה?

המטרה שלנו היא לסייע ל-1000 ניצולי שואה בשנה בתווי קנייה. אנו מעניקים לכל ניצול 300 ש"ח.

17

נתרם עד כה
המספרים הנ״ל מתייחסים רק לתרומות שבוצעו באתר ובאפליקציה של עמותת חזון לישראל.