רווחה

המטרה שלנו

1200 משפחות

לטובת מה?

מטרתנו היא להגיע ל-1200 משפחות השנה ולסייע להן בתווי קנייה ובמוצרי היגיינה ונקיון. ערכה של כל חבילת סיוע למשפחה - 350 ש"ח.

51

נתרם עד כה
המספרים הנ״ל מתייחסים רק לתרומות שבוצעו באתר ובאפליקציה של עמותת חזון לישראל.