סיוע רפואי

המטרה שלנו

178,000 ₪

לטובת מה?

- לסייע למרכזים רפואיים ובתי חולים אחת לחודש

1,334 ₪

נתרם עד כה
המספרים הנ״ל מתייחסים רק לתרומות שבוצעו באתר ובאפליקציה של עמותת חזון לישראל.