סיוע רפואי

המטרה שלנו

177,000 ₪

לטובת מה?

- לסייע למרכזים רפואיים ובתי חולים אחת לחודש

3,891 ₪

נתרם עד כה
המספרים הנ״ל מתייחסים רק לתרומות שבוצעו באתר ובאפליקציה של עמותת חזון לישראל.