משמחים עולים חדשים במרכז קליטה

בימים אלו סיימו 22 משפחות עולים את מסעם מאתיופיה לארץ ישראל, וכעת הם מתחילים מסע נוסף, ארוך ומלא באתגרים – הקליטה בארץ.

63 ילדים הגיעו עם המשפחות והם מתחילים את דרכם במערכת החינוך הישראלית. עבור רובם זוהי הפעם הראשונה שהם זוכים ללמוד באופן מסודר בבית ספר. על מנת לסייע בקליטתם בביה"ס תרמה "חזון לישראל" ילקוטים איכותיים לכל ילד וילד.

כמו כן תרמה העמותה מופע ליצן לכבוד חנוכה, ששימח את הילדים ואפשר להם להשתלב ולקחת חלק אף על פי שהכל חדש ומאתגר עבורם.