חיילים בודדים

המטרה שלנו

500 תיקי מסע וציוד אישי

לטובת מה?

המטרה שלנו היא לסייע ל-1000 חיילים בשנה בתיקי מסע וציוד אישי. עלות כל תיק מסעות - 350 ש"ח.

6

נתרם עד כה
המספרים הנ״ל מתייחסים רק לתרומות שבוצעו באתר ובאפליקציה של עמותת חזון לישראל.