ביטחון תזונתי לילדים

עמותת חזון תומכת רבות בבי"ס ארזים, בי"ס לחינוך מיוחד, אליו מגיעים ילדים המתמודדים עם בעיות נפשיות, רגשיות והתנהגותיות קשות.

מרבית הילדים מגיעים מרקע סוציו-אקונומי נמוך, והמצב בבתיהם כל כך קשה, שהם מגיעים לביה"ס ללא אוכל. חשוב לנו בעמותה לדאוג, שהילדים היקרים הללו לא יהיו רעבים ויוכלו ללמוד היטב ולהתקדם הן בלימודיהם והן בהתמודדות שלהם עם אתגרים אישיים. לפיכך הצטרפה העמותה לפרוייקט ביטחון תזונתי לאורך כל השנה, ותורמת מצרכי מזון למען הביטחון התזונתי של הילדים. המזון מגיע לכיתת כלכלת בית ושם במשך שעתיים הם מכינים את האוכל בעצמם ונהנים מהתוצרת. כל כתה מקבלת שעתיים שבועיות בכתה זו. עצם הכנת האוכל בעצמם מהווה ערך מוסף של רכישת כישורי חיים.

 אנו שמחים להיות חלק מפרוייקט חשוב זה!